Faktúry 2012-2016

ČísloDod‡ávateľPredmet faktœúryCelkovᇠcenaDá‡tum vystaveniaDá‡tum zverejnenia
020/2012Ján Hal‡ás-ELEKTROelektroinštala‹čnéŽ prá‡ce1 470,2919.1.20122012-12-04
022/2012TENERGO Brno, a.s.úœstrednéŽ kúœrenie 1/20121 555,0630.1.20122012-12-04
030/2012VAŠA Slovensko s.r.o.stravnéŽ l’ístky1 829,176.2.20122012-12-04
066/2012VAŠA Slovensko s.r.o.stravnéŽ l’ístky1 794,178.3.20122012-12-04
073/2012TENERGO Brno, a.s.úœstrednéŽ kúœrenie 2/20121 391,509.3.20122012-12-04
076/2012TENERGO Brno, a.s.ÚK+TÚV vyúčtovanie r.20112 300,055.3.20122012-12-04
095/2012Bohumil Ehrlich-‰IKOTEvysá‡vač‹ na psie exkrementy1 504,5716.3.20122012-12-04
098/2012ZEMPRAX s.r.o.nakládka betónu,drvička a drven.bet2 149,927.3.20122012-12-04
101/2012VAŠA Slovensko s.r.o.stravnéŽ l’ístky1 899,1729.3.20122012-12-04
103/2012TENERGO Brno, a.s.úœstrednéŽ kúœrenie 3/20121 305,8531.3.20122012-12-04
133/2012TENERGO Brno, a.s.úœstrednéŽ kúœrenie 4/20121 025,4730.4.20122012-12-04
134/2012ORIM-Ing. M.Surovýbetónová veget-dlažba4 158,7230.4.20122012-12-04
154/2012ORIM-Ing. M.Surovýbetónová veget-dlažba3 306,004.5.20122012-12-04
161/2012IVAN KUBA-ITHAPOškolenie vodi‹čov, bezp.pri prá‡ci1 100,0030.4.20122012-12-04
164/2012VAŠA Slovensko s.r.o.stravnéŽ l’ístky1 584,1710.5.20122012-12-04
196/2012A.S.A. Slovensko s.r.o.zneškodnenie odpadu1 078,7518.5.20122012-12-04
198/2012ORIM-Ing. M.Surovýspevnen‡ plocha P.Horova17 692,1225.5.20122012-12-04
207/2012VAŠA Slovensko s.r.o.stravnéŽ l’ístky1 961,967.6.20122012-12-04
235/2012Allianz-Slovensk‡o poisťovňa, a.s.poistnŽ 1.7.-31.12.20121 336,9714.6.20122012-12-04
237/2012Arbor Vitae-Arboristika s.r.o.ošetrenie a presvetlenie stromov7 008,0019.6.20122012-12-04
239/2012VAŠA Slovensko s.r.o.stravnéŽ l’ístky1 783,602.7.20122012-12-04
266/2012SLOVEL s.r.o.spomaľovacie prahy+dopr.znač‹ky1 418,002.7.20122012-12-04
273/2012FEROMETAL s.r.o.likvid.azbestovej strešnej krytiny1 600,0018.7.20122012-12-04
300/2012Phoenix Zeppelin s.r.o.údržba CAT 246, oprava svetiel1 151,9625.7.20122012-12-04
302/2012Slovenský odpadový priemysel, a.s.uloženie internŽého odpadu 7/20121 687,2131.7.20122012-12-04
305/2012ORIM-Ing. M.SurovývodorovnŽ dopr.zna‹čenie DNV2 376,347.8.20122012-12-04
309/2012VAŠA Slovensko s.r.o.stravnéŽ l’ístky1 676,587.8.20122012-12-04
349/2012VAŠA Slovensko s.r.o.stravnéŽ l’ístky1 605,246.9.20122012-12-04
351/2012Marcel Br—dy-PNEUSERVISpneuservis 23.5.-3.8.2012 vozidl‡1 598,4513.8.20122012-12-04
366/2012ORIM-Ing. M.Surovýoprava výtlkov v DNV2 992,4414.9.20122012-12-04
367/2012ORIM-Ing. M.Surovývýmena poklopov Pieskovcov‡3 054,1914.9.20122012-12-04
368/2012Marcel Br—dy-PNEUSERVISpneuservisnŽé pr‡ce2 375,1514.9.20122012-12-04
369/2012EZIS s.r.o.asfalt.pr‡áce-oprava komuniká‡cii’2 779,5214.9.20122012-12-04
391/2012Phoenix Zeppelin s.r.o.oprava motora CAT 2261 302,2017.9.20122012-12-04
402/2012Arbor Vitae-Arboristika s.r.o.orez‡vanie, ošetrovanie stromov4 896,0028.9.20122012-12-04
407/2012VAŠA Slovensko s.r.o.stravnéŽ l’ístky1 498,225.10.20122012-12-04
432/2012Allianz-Slovensk‡o poisťovňa, a.s.poistnŽ 1.1.-30.6.20121 336,9712.10.20122012-12-04
470/2012VAŠA Slovensko s.r.o.stravnéŽ l’ístky1 605,246.11.20122012-12-04
507/2012Teplo GGE s.r.o.úœstrednéŽ kúœrenie 11/20121298,0528.11.20122013-01-15

508/2012Marcel Bródy-PNEUSERVISpneu-prezutie, záplaty, lepenie1035,9027.11.20122013-01-15
514/2012Majdan Luboš s.r.o.dopravné výkony 1089,603.12.20122013-01-15
515/2012ORIM-Ing. M.Surovýpráce na nájazde na ul.P.Horova5371,063.12.20122013-01-15
516/2012VAŠA Slovensko s.r.o.stravné lístky1783,604.12.20122013-01-15
529/2012ORIM-Ing. M.Surovývodorovné dopravné značenie1213,7212.12.20122013-01-15
537/2012Technické služby - A.S.A. s.r.o.posypový materiál1322,4417.12.20122013-01-15
538/2012Teplo GGE s.r.o.ústredné kúrenie 12/20121469,4120.12.20122013-01-15
549/2012VAŠA Slovensko, s.r.o.stravné lístky 1783,602.1.20132013-01-15
001/2013

Slovak Telekom, a.s.mobilné telefóny 8.12.12-7.1.2013217,698.1.20132013-01-31
002/2013ZSE Energia,a.s.elektrina Hradištná 01.01.2013-30.06.2013664,7915.1.20132013-01-31
003/2013ZSE Energia, a.s.elektrina Eisnerova 01.01.2013-31.01.2013201,6115.1.20132013-01-31
004/2013A.S.A. Slovensko spol. s r.o.
900 51 Zohor
zneškodnenie odpadu 200307
7.1.2013
84,1217.1.20132013-01-31
006/2013Družstvo podielnikov Devín
843 53 Bratislava
ND-nalievacie hrdlo LRN BA 122 BT20,0025.1.20132013-01-31
007/2013RTVS Bratislavazástrčkový zákon I.Q.201355,7425.1.20132013-01-31
009/2013TEPLO GGE s r.o.
Považská Bystrica
teplo na ÚK, teplo a SV na prípravu TÚV 1/20131377,1711.2.20132013-01-31
010/2013OLHA TRADE s r.o.
044 44 Kráľovce
vrecia 70x110 rolo108,0
25.1.20132013-01-31
011/2013PROFIS spol. s r.o.kontrola,oprava hasiacich prístrojov, revízna správa220,4024.1.20132013-01-31
012/2013N-POWER spol. s r.o.
974 01 Banská Bystrica
posypová soľ voľne ložená770,5925.1.20132013-02-11
013/2013TRIMEL s r.o.
Bratislava
ekonomický inf.systém I.Q.2013243,7825.1.20132013-02-11
014/2013Klepoch Ľuboš
Pod Lipovým, Bratislava
doprava TATRA 815-odťah LIAZ RN122,6929.1.20132013-02-11
015/2013
KOMATECH spol. s r.o.
Lieskovská cesta 15
960 03 Zvolen
oprava Multicar BA230TT1786,0831.1.20132013-02-11
016/2013Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
telekomunikačné služby 01/1396,023.2.20132013-02-11
018/2013Slov.odpadový priemysel, a.s.
Dvorákovo nábrežie 10
811 02 Bratislava
stavebný odpad MČ 01/13108,5131.1.20132013-02-11
020/2013Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 9
819 44 Bratislava
nájomné za fľaše-kyslík,plyn 01/201384,826.2.20132013-02-11
021/2013Vaša Slovensko, s r.o.
Račianske mýto 1/B
831 02 Bratislava
stravné lístky 01/20131498,227.2.20132013-02-11
022/2013Lederleitnerová
84108 Bratislava
spracovanie miezd 1/2013300,00
6.2.20132013-02-18
023/2013Hlavné mesto SR BA
814 99 Bratislava
nádoba KO Eisnerova 25 1/20136,6431.1.20132013-02-18
024/2013A.S.A Slovensko s.r.o.
900 51 Zohor
zneškodnenie odpadu 200307
22.1.-31.1.2013
99,9031.1.20132013-02-18
026/2013ZSE Energia.s.
816 47 Bratislava
elektrina Eisnerova 1.2.-28.2.2013201,615.2.20132013-02-18
027/2013Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
826 46 Bratislava
vodné stočné 03.11.2012 - 2.2.2013 Hradištná21,952.2.20132013-02-18
028/2013AGEM Computers, s r.o.
851 01 Bratislava
HP toner70,8011.2.20132013-02-18
029/2013VK SERVIS, s r.o.
821 05 Bratislava
špeciálne papierové sáčky
pre psov
921,608.2.20132013-02-18
030/2013IDM-CAR, spol. s r.o.
841 07 Bratislava
servis Renault+ND211,9613.2.20132013-02-18
031/2013FoReS SK s.r.o.oprava mot.vozidla Škoda 7061207,708.2.20132013-03-07
032/2013Hlavné mesto SR Bratislavamonitorovanie-poplachy39,8412.2.20132013-03-07
033/2013Hlavné mesto SR Bratislavamonitorovanie EZS19,927.2.20132013-03-07
034/2013Slovak Telekom a.s.telekomunikačné služby 155,128.2.20132013-03-07
035/2013Phoenix Zeppelin s.r.o.náhr.diely CAT 24699,537.2.20132013-03-07
036/2013Phoenix Zeppelin s.r.o.oprava CAT 226753,776.2.20132013-03-07
038/2013Lederleitnerováspracovanie účtovníctva 1/2013800,0018.2.20132013-03-07
039/2013Batimat s.r.o.reakčný asfalt160,0027.2.20132013-03-07
041/2013A.S.A Slovensko s.r.o.zneškodnenie odpadu MČ 200307 5.-8.2.13223,0221.2.20132013-03-07
042/2013Batimat s.r.o.reakčný asfalt623,965.3.20132013-03-07
043/2013ISA Slovensko, občianske združeniekurz orezu stromov65,006.3.20132013-03-07
044/2013Messer Tatragas spol. s r.o.nájomné za fľaše-kyslík,plyn 02/201376,616.3.20132013-03-07
046/2013Lederleitnerováspracovanie miezd 2/2013300,005.3.20132013-03-07
047/2013VAŠA Slovensko s.r.o.stravné lístky 2/20131605,247.3.20132013-03-20
048/2013Slovak Telekom, a.s.telefónna ústredňa 2/201389,053.3.20132013-03-20
049/2013Hlavné mesto SR BAOLO 2/20136,6428.2.20132013-03-20
050/2013Teplo GGE s.r.o. dodávka tepla a vody 2/20131241,2028.2.20132013-03-20
052/2013Slovenský odpadový priemyselstavebný odpad MČ 2/1323,4522.2.20132013-03-20
053/2013ZSE Energia, a.s.elektrina Eisnerova 3/2013201,616.3.20132013-03-20
054/2013A.S.A Slovensko s.r.o.zneškodnenie odpadu MČ 200307 20.-21.2.13115,6828.2.20132013-03-20
056/2013Hlavné mesto SR BAmonitorovanie 2/201319,928.3.20132013-03-20
057/2013MADAST s.r.o.oleje-všetky vozidlá 2/2013110,9027.2.20132013-03-20
058/2013Slovak Telekom a.s.telekomunikačné služby 193,608.3.20132013-03-20
059/2013Beztech s.r.o.kurz ruč.obsluhy motor.píly132,00
12.3.20162013-03-20
060/2013MČ BA-DNVrefakturácia štvrťročnej kontroly EZS/TPS131,8312.3.20132013-03-20
061/2013Teplo GGE s.r.o. dodávka tepla a teplej vody-preplatok -342,874.3.20132013-03-20
063/2013Lederleitnerováspracovanie účtovníctva 2/2013800,0018.3.20132013-03-20
064/2013Motor-Car Bratislava s.r.o.čalunenie dverí, zaistenie okna35,4919.03.20132013-05-24
065/2013VK SERVIS, s.r.o.papierové sáčky na exkrementy921,6020.03.20132013-05-24
066/2013Batimat s.r.o.reakčný asfalt623,9620.03.20132013-05-24
067/2013Národná diaľničná spoločnosťdoplnenie mýta50,0020.03.20132013-05-24
068/2013A.S.A. SLOVENSKO s.r.o.zneškodnenie odpadu MČ250,1919.03.20132013-05-24
070/2013S.I.A.N. s.r.o.vyčistenie a likvidácia nádrže, zber, odvoz a zneškodnenie odpadu z čistenia1200,0021.03.20132013-05-24
072/2013Slovak Telekom, a.s.telekomunikačné služby77,4203.04.20132013-05-24
073/2013Phoenix Zeppelin, s.r.o.pravidelná údržba CAT 246475,5227.03.20132013-05-24
074/2013Slovenský odpadový priemysel, a.s.zneškodnenie odpadu MČ765,0328.03.20132013-05-24
076/2013ZSE Energia, a.s.elektrina Eisnerova 4/2013201,6104.04.20132013-05-24
077/2013VAŠA Slovensko, s.r.o.stravné lístky 3/20131783,6005.04.20132013-05-24
078/2013TRIMEL s.r.o.poskytovanie ekonomického informačného systému 243,7803.04.20132013-05-24
079/2013Lederleitnerováspracovanie účtovníctva za uzávierku rok 2012800,0005.04.20132013-05-24
080/2013Lederleitnerováspracovanie miezd 3/2013300,0005.04.20132013-05-24
081/2013Hlavné mesto SR Bratislavakomunálny odpad 3/20136,6431.03.20132013-05-24
082/2013Hlavné mesto SR Bratislavamonitorovanie 3/201319,9208.04.20132013-05-24
083/2013Teplo GGE s.r.o.dodávka tepla a vody 3/20131339,6705.04.20132013-05-24
084/2013A.S.A. Slovensko s.r.o.zneškodnenie odpadu MČ 239,6831.03.20132013-05-24
086/2013MADAST s.r.o.AdBlue - olej pre vozový park44,9302.04.20132013-05-24
088/2013Slovak Telekom, a.s.telekomunikačné služby 192,5308.04.20132013-05-24
089/2013A.S.A. Slovensko s.r.o.zneškodnenie odpadu 240,1117.04.20132013-05-24
090/2013ZEMPRAX s.r.o.zapožičanie samozbernej metly na CAT-zametanie ulíc390,0015.04.20132013-05-24
091/2013Lederleitnerováspracovanie účtovníctva 3/2013800,0016.04.20132013-05-24
092/2013OLHA TRADE s.r.o.vrecia na odpad108,0015.04.20132013-05-24
093/2013Národná diaľničná spoločnosťdoplnenie mýta50,0022.04.20132013-05-24
095/2013SLOVEL s.r.o.dopravné značenie724,7019.04.20132013-05-24
096/2013EMPRO Servis s.r.o.práca s plošinou + doprava84,6015.04.20132013-05-24
097/2013VK SERVIS s.r.o.papierové sáčky na psie exkrementy 921,6025.04.20132013-05-24
098/2013RTVS, s.r.o.RTVS II.Q.201355,7425.4.20132013-05-24
099/2013ADACOM progatec, s.r.o.klinový rameň - Etesia36,4826.04.20132013-05-24
100/2013Bohuslav Blecha BOBOinfotabulka-zákaz vodenia psov110,0023.04.20132013-05-24
102/2013MADAST s.r.o.Maestrol+destilovaná voda116,6919.04.20132013-05-24
103/2013OSVETLENIE s.r.o.zapožičanie montážnej plošiny158,4022.04.20132013-05-24
104/2013AZBESTProfi, s.r.o.likvidácia azbestovej strešnej krytiny na objekte bývalej pekárne2567,4003.05.20132013-05-24
105/2013Slovak Telekom a.s.telekomunikačné služby 79,1803.05.20132013-05-24
106/2013VAŠA Slovensko, s.r.o.stravné lístky 4/20131783,6006.05.20132013-05-24
107/2013MESSER Tatragas s.r.o.nájomné fľaša oceľová92,8204.04.20132013-05-24
108/2013MESSER Tatragas s.r.o.kyslík plynný67,9209.05.20132013-05-24
109/2013MESSER Tatragas s.r.o.nájomné fľaša oceľová86,0806.05.20132013-05-24
110/2013ZSE Energia a.s.elektrina Eisnerova 5/2013201,6106.05.20132013-05-24
111/2013Hlavné mesto SR Bratislavakomunálny odpad 4/20136,6430.04.20132013-05-24
112/2013Lederleitnerováspracovanie miezd 4/2013300,0007.05.20132013-05-24
116/2013Slovenský odpadový priemysel a.s.zneškodnenie odpadu MČ230,4130.04.20132013-05-24
118/2013Hlavné mesto SR Bratislavamonitorovanie 4/201319,9207.05.20132013-05-24
119/2013A.S.A. Slovensko s.r.o.zneškodnenie odpadu MČ 327,7530.04.20132013-05-24
120/2013ORIMvodorovné dopravné značenie 1135,2213.05.20132013-05-24
121/2013Slovak Telekom a.s.telekomunikačné služby205,2608.05.20132013-05-24
122/2013Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.vodné+stočné Hradištná21,9506.05.20132013-05-24
123/2013SecuriLas, s.r.o.kontrola a servis EZS96,8410.05.20132013-05-24
124/2013Teplo GGE, s.r.o.opravná faktúra-teplo-73,9915.05.20132013-05-24
127/2013Ján Lanákkurz viazač.bremien+obsluha ramen.nakladača165,0030.04.20132013-05-24
128/2013Teplo GGE, s.r.o.dodávka tepla a vody 4/2013868,9407.05.20132013-05-24
129/2013SLOVEL s.r.o.dopravné značenie47,7414.05.20132013-05-24
130/2013ADACOM progatec s.r.o.servisné práce a náhradné diely -Etesia214,4916.05.20132013-05-24
131/2013Lederleitnerováspracovanie účtovníctva 4/2013800,0017.05.20132013-05-24
132/2013A.S.A.Slovensko s.r.o.zneškodnenie odpadu MČ450,4317.05.20132013-05-24
133/2013Phoenix Zeppelin, s.r.o.chladiaca kvapalina+olej do CAT 159,2210.05.20132013-05-24
134/2013Národná diaľničná spoločnosťdoplnenie mýta50,0021.05.20132013-05-24
135/2013ČSOB Leasing a.s.prvá zvýšená splátka (Etesia)999,9616.05.20132013-05-24
137/2013COPIES-Peter Liďáktoner do tlačiarne HP54,0029.05.20132013-06-13
139/2013ZEMPRAX, s.r.o.dopravné výkony-dovoz piesku691,2014.06.20132013-06-13
140/2013SLOVEL, s.r.o.dopravné značenie27,0007.06.20132013-06-13
141/2013MADAST s.r.o.olej Maestrol, brzdová kvapalina do vozidiel112,5305.06.20132013-06-13
142/2013Peter Krug Mgr. - DEVEXinzercia v katalógu Devex38,8826.05.20132013-06-13
144/2013Slovak Telekom, a.s.telekomunikačné služby 5/201379,1831.05.20132013-07-23
145/2013Reca Slovensko s.r.o.sada vrtákov24,0028.05.20132013-07-23
146/2013Ing. Július SCHLOSSERND Etesia-klinový remeň18,8431.05.20132013-07-23
147/2013MESSER Tatragas, s.r.o.kyslík,plyn - nájom 5/201361,4606.06.20132013-07-23
148/2013Slovenský odpadový priemysel, a.s.zneškodnenie odpadu MČ 2233,6131.05.20132013-07-23
150/2013VAŠA Slovensko s.r.o.stravné lístky 5/20131926,2906.06.20132013-07-23
151/2013ZSE Energia, a.s.elektrina Eisnerova 25 6/2013201,6103.06.20132013-07-23
153/2013Teplo GGE, s.r.o.dodávka tepla a vody 5/2013337,5906.06.20132013-07-23
155/2013LMM, s.r.o.kompresor81,0012.06.20132013-07-23
156/2013VK Servis, s.r.o.papierové sáčky na psie exkrementy921,6012.06.20132013-07-23
157/2013Hlavné mesto SR Bratislavakomunálny odpad 5/20139,9531.05.20132013-07-23
158/2013Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavamonitorovanie 5/201319,9207.06.20132013-07-23
159/2013A.S.A. Slovensko, s.r.o.zneškodnenie odpadu MČ 550,7631.5.20132013-07-23
160/2013Ľuboš Klepochzemné práce180,0013.06.20132013-07-23
162/2013Slovak Telekom, a.s.telekomunikačné služby 221,0408.06.20132013-07-23
163/2013Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.poistné-povinné zmluvné poistenie 2.polrok 20131647,0317.06.20132013-07-23
164/2013Motor-Car Bratislava, s.r.o.Mercedes-servis147,9819.06.20132013-07-23
165/2013EMPRO SERVIS, s.r.o.práca s plošinou-orezy184,4418.06.20132013-07-23
166/2013OLHA Trade, s.r.o.vrecia-čistota,psie exkrementy97,2019.06.20132013-07-23
167/2013A.S.A. Slovensko, s.r.o.zneškodnenie odpadu MČ373,7418.06.20132013-07-23
169/2013Národná diaľničná spoločnosť,a.s.navýšenie mýta50,0021.06.20132013-07-23
170/2013Lederleitnerová Elenaspracovanie miezd 5/2013300,0006.06.20132013-07-23
171/2013Lederleitnerová Elenaspracovanie účtovníctva800,0017.06.20132013-07-23
172/2013Motor-Car Bratislava, s.r.o.Mercedes-výena oleja v predovovke+olej255,781.7.20132013-07-23
173/2013HANSA-FLEXhydraulická hadicovina-Liaz RN13,261.7.20132013-07-23
174/2013Marcel Bródy-PNEUSERVISservis pneumatík, prezúvanie...1033,7024.06.20132013-07-23
175/2013MESSER Tatragas, s.r.o.kyslík,plyn - nájom 6/201354,7203.07.20132013-07-23
177/2013KOMATECH, s.r.o.náhradné diely Multicar768,6427.06.20132013-07-23
178/2013KOMATECH, s.r.o.náhradné diely Multicar52,3201.07.20132013-07-23
179/2013Slovak Telekom, a.s.telekomunikačné služby 6/201379,1803.07.20132013-07-23
180/2013LMM, s.r.o.prenájom-kompresor81,0001.07.20132013-07-23
181/2013KOMATECH, s.r.o.náhradné diely Multicar28,2004.07.20132013-07-23
182/2013MADAST, s.r.o.olej do vozidiel-AdBlue48,3801.07.20132013-07-23
183/2013MADAST, s.r.o.olej do vozidiel-Maestrol111,8502.07.20132013-07-23
184/2013VAŠA Slovensko, s.r.o.stravné lístky 6/20131676,5808.07.20132013-07-23
185/2013ZSE Energia, a.s.elektrina-Hradištná664,7902.07.20132013-07-23
186/2013ZSE Energia, a.s.elektrina-Eisnerova 7/2013201,6102.07.20132013-07-23
187/2013Hlavné mesto SR Bratislavakomunálny odpad 6/20136,6430.06.20132013-07-23
188/2013A.S.A.Slovensko, s.r.o.zneškodnenie odpadu MČ542,8830.06.20132013-07-23
189/2013Motor-Car Bratislava, s.r.o.doklepnutie snímača klukovky+test hht31,0511.07.20132013-07-23
190/2013H-Instal, s.r.o.výroba+montáž vodovod.a kanalizačného potrubia10 000,-11.07.20132013-07-23
191/2013MADAST, s.r.o.olej do vozidiel-AdBlue53,7627.06.20132013-07-23
192/2013Teplo GGE, s.r.o.dodávka tepla a vody 6/2013342,4403.07.20132013-07-23
193/2013Slovenský odpadový priemysel, a.s.zneškodnenie odpadu MČ 333,9428.06.20132013-07-23
196/2013Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavamonitorovanie 6/201319,9208.07.20132013-07-23
197/2013Kooperativa poisťovňa, a.s.poistné 4.8.2013-4.8.2014363,9012.07.20132013-07-23
199/2013RAMIRENT spol. s r.o.prenájom vibračného valca44,4009.07.20132013-09-12
200/2013VK Servis, s r.o.papierové psie sáčky921,60150720132013-09-12
201/2013Lederleitnerováspracovanie miezd 6/2013300,00110720132013-09-12
202/2013Lederleitnerováspracovanie účtovníctva 6/2013800,00160720132013-09-12
204/2013Slovak Telekomtelekomunikačné služby 6-7/13209,34080720132013-09-12
205/2013TRIMEL, s r.o.ekon.inf.systém 3Q.2013243,78120720132013-09-12
206/2013ADACOM pogatec, s r.o.servis a ND kosačka etesia115,88170720132013-09-12
207/2013Hansa Flex s r.o.náhradné diely LIAZ 122BT25,62150720132013-09-12
208/2013Hansa Flex s r.o.náhradné diely LIAZ 122BT11,74160720132013-09-12
209/2013Ján Lanákkurzy viazačov bremien+vystavenie preukazov290,00180720132013-09-12
210/2013Slovel spol. s r.o.dopravné značky+úchyty75,84240720132013-09-12
212/2013ASA.Slovensko spol. s r.o.zneškodnenie odpadov563,92180720132013-09-12
213/2013Ján Fris,Eisnerova 9, BAvodoinštalačné práce-suterén M.Marečka 8-12413,14310720132013-09-12
214/2013Hansa Flex s r.o.náhrad.dielyLIAZ 122BT18,22020820132013-09-12
216/2013Messer Tatragas spol. s r.o.nájomné za fľaše+kyslík,plyn 7/201356,54310720132013-09-12
217/2013Slovak Telekom, a.s.telekomunikačné služby 7/201379,18030820132013-09-12
218/2013ZSE Energia, a.s.dodávka elektriny 08/2013201,61010820132013-09-12
219/2013Hlavné mesto SR BApoplatok za nádobu OLO 7/20136,64310720132013-09-12
220/2013Vaša Slovensko s r.o.stravné lístky 07/20131961,96050820132013-09-12
221/2013Teplo GGE Považská Bystricadodávka ÚK a TV 7/2013355,42060820132013-09-12
222/2013A.S.A. Slovensko s r.o.zneškodnenie odpadov314,60310720132013-09-12
225/2013Slovenský odpadový priemysel, a.s. BAzneškodnenie odpadov773,93310720132013-09-12
226/2013Lederleitnerováspracovanie miezd 7/2013300,00030820132013-09-12
228/2013Hl.mesto SR Bratislavymonitorovanie Denovy 7/201319,92090820132013-09-12
229/2013M.Bródy-Pneuservisservis a preuúvanie vozidiel387,94060820132013-09-12
230/2013ORIM-Surový, BAstav.práce-ZŠ Bukovčana 3-umyvárky WC12721,03150820132013-09-12
231/2013Lederleitnerováspracovanie účtovníctva 7/2013800,00160820132013-09-12
232/2013Madast s r.o.AdBlue 14L-vozidlá24,19130820132013-09-12
233/2013Ľuboš KlepochJCB-odhŕňanie dreva -odpadu168,00130820132013-09-12
234/2013Slovak Telekom,a.s.telekomunikačné služby 7-8/2013185,69080820132013-09-12
235/2013Kajánek Jozef
maliarsko-natieračské práce
BA
nátery kovových prvkov ZŠ Bukovčana800,00190820132013-09-12
236/2013H-Instal s r.o.
Hruštín-Vaňovka
dodávka,výroba,montáž vodov. a kanaliz., potrubia-ZŠ Bukovčana20447,34160820132013-09-12
237/2013Ján Halás-ELEKTRO
BA
elektroinšt.práce ZŠ Bukovčana182,95140820132013-09-12
239/2013VK-Servis s r.o.
BA
papierové sáčky pre psov921,60200820132013-09-12
240/2013A.S.A. Slovensko s r.o.zneškodnenie odpadov oo 1-15.8.2013318,98150820132013-09-12
241/2013OLHA TRADE s r.o.
Košice
PVC vrecia129,60130820132013-09-12
242/2013Bratislavská vod.spoločnosť,a.s
BA
vodné stočné,zrážky-vyúčtovanie 3.8.12-1.8.201371,82150820132013-09-12
244/2013Hansa Flex s r.o.náhrad.diely MT YUKON12,232808201320136-09-12
246/2013Ján Halás Elektro
BA
revízia elektrického zariadenia-Denova204,002608201320136-09-12
247/2013Messer Tatragas s r.o.
BA
nájom fliaš+kyslík,plyn 8/1388,82310820132013-09-12
249/2013RTVS BAslužby za rozhlas a televíziu 3.Q.201357,48210820132013-09-12
250/2013Reca Slovensko sr.o.
BA
rezné, brúsne, lamelové kotúče105,60290820132013-09-12
251/2013Hlavne mesto mesta BApoplatok za nádobu OLO 8/20136,64310820132013-09-12
252/2013ZSE Energia, a.s.dodávka elektriny 9/2013201,61010920132013-09-12
253/2013Teplo GGE Považská Bystricadodvkka ÚK a TV 8/2013271,42310820132013-09-12
254/2013Slovak Telekom, a.s.telekomunikačné služby 8/201379,18030920132013-09-12
255/2013Vaša Slovensko s r.o.stravné lístky 8/20131997,63060920132013-09-12
257/2013BVS, a.s BAvodné, stočné 2.8.-1.9.201310,98020920132013-09-12
258/2013Slovenský odpadový priemysel BAlikvidácia stav.odpadu 8/2013335,52300820132013-09-12
260/2013A.S.A. Slovensko s.r.o.zneškodnenie odpadov 287,8614.09.20132013-09-16
261/2013Hlavné mesto SR Bratislavamonitorovanie EZS 8/201319,9220.09.20132013-09-16
262/2013Hydro BG, s.r.o.žľab, rošt - výtlky127,4912.09.20132013-10-24
263/2013Slovak Telekom, a.s.telekomunikačné služby 8/2013191,8925.09.20132013-10-24
264/2013COPIES-Peter Liďeáktoner HP54,0018.09.20132013-10-24
265/2013A.S.A. Slovensko s r.o.zneškodnenie odpadov 2.-.9.9.2013236,6001.10.20132013-10-24
267/2013HYBEPO, s.r.o.odborné činnosti BOZP, BTS a OPP550,0021.07.20132013-10-24
268/2013Národná diaľničná spoločnosťdoplnenie mýta50,0019.09.20132013-10-24
270/2013Lederleitnerováspracovanie účtovníctva 8/2013800,0030.09.20132013-10-24
271/2013VK Servis, s.r.o.papierové sáčky na psie exkrementy921,6008.10.20132013-10-24
272/2013Martin Krajčovič- M&J Tradezberač odpadu, náhradné gumičky85,2004.10.20132013-10-24
273/2013ALL-SIG, s.r.o.spona-dopravné značenie28,9610.10.20132013-10-24
274/2013Ing.ORIM-Ing. Miroslav Surovýpráce na vodorovnom dopravnom značení v DNV3001,1914.10.20132013-10-24
275/2013SLOVEL, s.r.o.Dopravné značenie175,5808.10.20132013-10-24
277/2013MESSER Tatragas s.r.o.nájomné fľaša oceľová86,0817.10.20132013-10-24
278/2013Slovenský odpadový priemysel, a.s.likvidácia stav.odpadu 9/2013249,3214.10.20132013-10-24
280/2013ZSE Energia, a.s.dodávka elektriny 10/2013201,6118.10.20132013-10-24
281/2013VAŠA Slovensko, s.r.o.stravné lístky 9/20131961,9614.10.20132013-10-24
282/2013Hlavné mesto SR - Bratislavamonitorovanie EZS 9/201319,9221.10.20132013-10-24
283/2013Hlavné mesto SR Bratislavakomunálny odpad 9/20136,6420.10.20132013-10-24
284/2013TRIMEL s.r.o.servis ekonomického systému SAMO IV.kv.2013243,7817.10.20132013-10-24
285/2013A.S.A. Slovensko s r.o.zneškodnenie odpadov 16.-30.9.2013767,6614.10.20132013-10-24
287/2013Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.vodné stočné 9/2013-Hradištná10,9821.10.20132013-10-24
288/2013TEPLO GGE, s.r.o.dodávka tepla a vody 9/2013585,07 22.10.20132013-10-24
289/2013Slovak Telekom, a.s.telekomunikačné služby 9/2013 - pevná linka79,1819.10.20132013-10-24
290/2013Majdan Luboš, s.r.o.dopravné výkony - avia - preprava stromov151,2022.10.20132013-10-24
291/2013Lederleitnerováspracovanie účtovníctva 9/2013800,0029.10.20132013-10-24
232/2013SLOVEL, s.r.o.Dopravné značenie 72,4423.10.20132013-10-24
294/2013Slovak Telekom, a.s.telekomunikačné služby - 9/2013 mobily189,7225.10.20132013-10-24
295/2013MADAST, s.r.o.AdBlue 14 L x 372,5801.11.20132013-11-18
297/2013SecuriLas, s.r.o.štvrťročná kontrola EZS/TS96,8407.09.20132013-11-18
298/2013MP Group Service s.r.o.motorový olej, prevodový olej, filter oleja756,6006.11.20132013-11-18
299/2013A.S.A. SLOVENSKO, s.r.o.zneškodnenie odpadu MČ 1.-14.10.2013581,4324.10.20132013-11-18
301/2013Phoenix Zeppelin, s.r.o.CAT 246-chladiaca kvapalina, matica, skrutka, olej hydo advanced212,6422.11.20132013-11-18
302/2013D.A.S. Rechtsschutz AGpredpis poistného -právna ochrana427,2122.11.20132013-11-18
303/2013RTVS, s.r.o.RTVS IV.Q.201355,7431.10.20132013-11-18
304/2013CHÉMIA - SERVIS, a.s.parkovisko J.Smreka - geotextília6111,3623.10.20132013-11-18
305/2013ARBOR-okrasné a ovocné škôlkynové dreviny - Liquidambar styr.Slender Silhouette118,4012.11.20132013-11-18
307/2013HYBEPO, s.r.o.odborné činnosti BOZP-BTS, OPP a technika PO za 3.kv. 2013275,-14.11.20132013-11-18
308/2013HYBEPO, s.r.o.odborné činnosti OPP-jednorázovo450,0014.11.20132013-11-18
309/2013MESSER Tatragas, s.r.o.nájom kyslík, plyn 10/201328,4820.11.20132013-11-18
310/2013HANSA-FLEX
Hydraulik s.r.o.
CAT 246-náhradné diely-hydraulická hadicovina, adaptéry59,1706.11.20132013-11-18
311/2013ZSE Energia, a.s.elektrina Eisnerova 11/2013201,6120.11.20132013-11-18
312/2013ZEMPRAX, s.r.o.dovoz materiálu 194,4004.12.20132013-11-18
313/2013MAJDAN LUBOŠ s.r.o.dopravné výkony+zemné práce284,4014.11.20132013-11-18
314/2013MEDIATEL, s.r.o.inzercia 2013-2014180,0018.11.20132013-11-18
315/2013OLHA TRADE, s.r.o.vrecia-čistota129,6013.11.20132013-11-18
316/2013VK SERVIS, s.r.o.papierové sáčky - psie exkrementy921,6021.11.20132013-11-18
317/2013VAŠA Slovensko, s.r.o.stravné lístky 10/20131926,2913.11.20132013-11-18
318/2013Slovenský odpadový priemysel, a.s.zneškodnenie odpadu MČ 10/2013356,8614.11.20132013-11-18
319/2013Phoenix Zeppelin, s.r.o.CAT-olej hydo advanced78,2430.11.20132013-11-18
321/2013Ľuboš Klepochnová zeleň-výkopové práce 270,0015.11.20132013-11-18
322/2013Hlavné mesto SR BAkomunálny odpad 10/20139,9520.11.20132013-11-18
323/2013MP roup Service, s.r.o.oprava mot.vozidla-Mercedes RN - alternátor390,0022.11.20132013-11-18
324/2013Slovak Telekom, a.s.tel.ústredňa, internet 10.201379,1817.11.20132013-11-18
325/2013KURTA, s.r.o.náhradné diely Mercedes19,0821.11.20132013-11-18
326/2013TEPLO GGE, s.r.o.dodávka tepla a vody 10/2013560,0222.11.20132013-11-18
327/2013BEGRA s.r.o.parkovisko J.Smreka - geotextília360,0026.11.20132013-11-18
329/2013SCHLOSSERložiská radlice - zimná údržba15,6526.11.20132013-11-18
330/2013Hlavné mesto SR Bratislavamonitorovanie EZS 10/201319,9220.11.20132013-11-18
331/2013Reca Slovensko, s.r.o.rezné kotúče, Arecal ultra+preprava63,4806.11.20132013-11-18
332//2013Slovak Telekom, a.s.mobily 8.10.-7.11.2013183,9725.11.20132013-11-18
333/2013Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.voda Hradištná 2.10.-1.11.20139,1525.11.20132013-11-18
334/2013A.S.A. Slovenskozneškodnenie odpadu MČ 17.10-31.10.2013718,1414.11.20132013-11-18
335/2013ELV PRODUKT, a.s.Zálohová faktúra - kužeľový stožiar, výložník, základový rošt861,6011.11.20132013-11-29
336/2013TECHNOTIP, s.r.o.Zálohová faktúra - Sepurator BLUE 20 - parkovisko J.Smreka3618,0025.11.20132013-11-29
337/2013SecuriLas, s.r.o.odborná prehliadka a skúška EZS188,0912.12.20132013-11-29
338/2013Marcel Bródy-PNEUSERVISservis pneu-lepenie, prezúvanie, montovanie kolies1347,6523.11.20132013-11-29
339/2013BEGRA spol. s r. o. parkovisko J.Smreka - alfafol 1mmx6m334,4027.11.20132013-11-29
340/2013MADAST s.r.o.AdBlue 14Lx1,olej MTAD 14Lx2,brzd.kvap.alycol179,1528.11.20132013-11-29
341/2013KURTA spol. s r.o.náhr.diel Mercedes-cestny ventil93,0127.11.20132013-11-29
342/2013Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.nemŕznúca zmes Mercedes-10L47,9315.11.20132013-11-29
343/2013NIC Hosting s.r.o.webhosting mini37,3921.11.20132013-11-29
344/2013reca Slovensko s.r.o.obojstranná lepiaca páska6,0012.12.20132013-11-29
346/2013Majdan Luboš s.r.o.parkovisko J.Smreka-dopravné výkony-TATRA1010,5225.11.20132013-11-29
347/2013Elena Lederleitnerováspracovanie účtovníctva 10/2013800,0030.11.230132013-11-29
348/2013Phoenix Zeppelin, s.r.o.olej hydo advanced 10/20L - CAT78,248.12.20132013-11-29
349/2013HYBEPO, s.r.o.odborné činnosti BOZP560,0014.12.20132013-11-29
351/2013A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.zneškodnenie odpadu 4.-15.11.2013438,165.12.20132013-11-29
352/2013Ľuboš Klepochnová zeleň - výkop jám na stromčeky90,005.12.20132013-11-29
353/2013STAVMAT IN, spol. s r.o.parkovisko J. Smreka - záloha na tovar5000,0013.12.20132013-11-29
354/2013TECHNOTIP, s.r.o.parkovisko J.Smreka-Sepurator BLUE 20
uhradené zálohovou faktúrou 336/2013
0,0029.11.20132013-12-10
355/2013IDM-CAR, s.r.o.Renault - prehliadka poi 90000km356,0007.12.20132013-12-10
356/2013MNK SERVICE GROUP, s.r.o.oprava defektu - Mercedes26,6618.12.20132013-12-10
357/2013SATES, a.s.parkovisko J.Smreka - dopravné značenie64,8002.01.20142013-12-10
358/2013Ján Halás - ELEKTROparkovisko J.Smreka - elektroinštalačné práce215,8312.12.20132013-12-10
259/2013Planatago s.r.o.nová zeleň-dreviny4721,2113.12.20132013-12-10
360/2013ELV PRODUKT, a.s.parkovisko J.Smreka-výložník, kužeľový stožiar, základový rošt861,6028.11.20132013-12-10
362/2013VAŠA SLOVENSKO, s.r.o.stravné lístky 11/20131854,9412.12.20132013-12-10
263/2013SIKO KÚPEĽNE, a.s.MŠ Smreka - WC baby+príslušenstvo288,2504.12.20132013-12-10
364/2013MESSER Tatragas, s.r.o.nájomné kyslík+plyn43,2019.12.20132013-12-10
365/2013Hlavné mesto SR Bratislavakomunálny odpad 11/20136,6420.12.20132013-12-10
366/2013Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné stočné Hradištná 11/20139,1519.12.20132013-12-10
367/2013Hlavné mesto SR Bratislavamonitorovanie EZS 11/201319,9220.12.20132013-12-10
369/2013A.S.A. Slovensko s.r.o.zneškodnenie odpadu MŠ 19.-26.11.2013243,6314.12.20132013-12-10
370/2013KOMATECH, s.r.o.prehliadka Multicar M230TT+olej, kvapalina, filter...597,2018.12.20132013-12-10
371/2013Allianz Slovenská Poisťovňa, a.s.povinné zmluvné poistenie pre vozidlá 1-6/20141578,5701.01.20142014-01-09
372/2013Slovak Telekom, a.s.telekomunikačné služby 11/2013 - pevná linka + internet79,1817.12.20132014-01-09
373/2013TEPLO GGE, s.r.o.dodávka tepla a vody 11/2013695,0719.12.20132014-01-09
375/2013Slovenský odpadový priemysel, a.s.zneškodnenie odpadu MČ 11/2013482,9513.12.20132014-01-09
376/2013LMM, s.r.o.kompresor - parkovisko J.Smreka270,0023.12.20132014-01-09
377/2013LMM, s.r.o.kompresor - byt MŠ J.Smreka 108,0023.12.20132014-01-09
378/2013Jaroslav Brúderdodávka a montáž PVC podlahy - byt MŠ J.Smreka
+ vyrovnanie podláh nivelizačným poterom
1864,0023.12.20132014-01-09
379/2013Ing. Jaroslav Páleník LAMBDA-TECHuloženie zámkovej dlažby - parkovisko J.Smreka5004,7216.12.20132014-01-09
380/2013ZEMPRAX, s.r.o.dovoz a stavanie vianočného stromu 2x192,0014.01.20142014-01-09
381/2013STAVMAT IN, s.r.o.dlažba parkovisko J.Smreka + doprava (5000,- záloha) doplatok 74,5674,5612.12.20132014-01-09
382/2013SIKO KÚPEĽNE, a.s.vrátenie úchytov na WC MŠ Smreka 8 - dobropis-1,7012.12.20132014-01-09
383/2013MAJDAN LUBOŠ, s.r.o.zemné práce - nová zeleň168,003.01.20142014-01-09
384/2013ZEMPRAX, s.r.o.nákladné vozidlo s hydraulickou rukou - dopravné výkony - nová zeleň 484,2014.01.20142014-01-09
386/2013ZEMPRAX, s.r.o.parkovisko J.Smreka: zemné práce, dopravné výkony - dovoz materiálu, autožeriav 1142,4015.01.20142014-01-09
387/2013RENEL, s.r.o.revízia elektrickej inštalácie, vypracovanie protokolu - MŠ J.Smreka 8290,0019.12.20132014-01-09
388/2013Ján Frisvodoinštalačné práce MŠ J.Smreka480,0029.12.20132014-01-09
389/2013Slovak Telekom, a.s.mobily 8.11-7.12.2013186,2625.12.20132014-01-09
390/2013MAJDAN LUBOŠ, s.r.o.dopravné výkony - parkovisko J.Smreka1825,8029.12.20132014-01-09
391/2013EMPRO SERVIS, s.r.o.práca s plošinou, doprava - komín Charkovská 74,7630.12.20132014-01-09
392/2013SATES, a.s.zapožičanie dopr.značenia -pakovisko J.Smreka21,6026.12.20132014-01-09
393/2013Elena Lederleitnerováspracovanie účtovníctva 11/2013800,0029.12.20132014-01-09
395/2013Ĺuboš Klepochnakládka dreveného odpadu do drvičky - čierne skládky306,0023.12.20132014-01-09
396/2013Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.zánik poistenia motorového vozidla - vyrad. z evidencie vozidiel-5,2120.12.20132014-01-09
397/2013SLOVEL, s.r.o.prenájom dopravného značenia - vianočná ulička 11,5231.12.20132014-01-09
399/2013Hlavné mesto SR Bratislavamonitorovanie EZS 12/201319,9220.01.20132014-01-09
400/2013VAŠA Slovensko, s.r.o.zálohová faktúra - stravné lístky 12/20131854,9403.01.20142014-01-09
401/2013A.S.A. SLOVENSKO, s.r.o.zneškodnenie odpadu MČ 2.-12.12.2013426,7602.01.20142014-01-09
402/2013Marcel Bródy - PNEUSERVISservis 11-12/2013 lepenie, prezutie pneumatík717,2206.01.20142014-01-09
403/2013VAŠA SLOVENSKO, s.r.o.stravné lístky 12/2013 - uhradené zálohou0,0006.01.20142014-01-09
404/2013Národná diaľničná spoločnosťcestné mýto - Mercedes Axor RN50,0030.12.20132014-01-09
405/2013MESSER Tatragas, s.r.o.nájomné kyslík+plyn44,6421.01.20142014-01-09
406/2013ZSE Energia, a.s.1-12/2013 - vyúčtovanie elektriny - Eisnerova 25795,1417.01.20142014-01-09
407/2013ZSE Energia, a.s.1-12/2013 - vyúčtovanie elektriny - Hradištná-9,4517.01.20142014-01-09
408/2013HYBEPO, s.r.o.odborné činnosti BOZP, výkon bezpečnostného technika výk.OPP a technika PO za IV.Q.2013275,0014.01.20142014-01-09
409/2013Hlavné mesto SR Bratislavakomunálny odpad 12/20136,6420.01.20142014-01-09
410/2013Slovenský odpadový priemysel, a.s.zneškodnenie odpadu MČ 12/2013238,2214.01.20142014-01-09
412/2013Slovak Telekom, a.s.telekomunikačné služby - pevná linka + internet 12/201379,1817.01.20142014-01-09
01/2014Slovenská pošta, a.s.P.O.Box 01/1413,502.1.20142014-02-03
02/2014METRO Casch&Carry SR, s r.o.čistiace a toaletné potreby78,143.1.20142014-02-03
03/2014Marcel Bródy-PNEUSERVISbatérie do mercedesu380,00
8.1.20142014-02-03
04/2014Slovak Telecom, a.s.
Bratislava
prevádzka mobilných telefónov185,158.1.20142014-02-03
05/2014lenerlei s r.o.služby ú´čtovníctva80015.1.20142014-02-03
06/2014VK SERVIS s r.o.špec.papier.sáčky na PE921,6016.1.20142014-02-03
07/2014COPIES-Peter LiďákToner HP Q 5949A5454,0014.1.20142014-02-03
08/2014ZSE Energia, a.s.elektrina 1/14-Eisnerova268,059.1.20142014-02-03
09/2014ZSE Energia, a.s.elektrina 01-06/2014 Hradištná651,64
9.1.20142014-02-03
10/2014RTVSRozhlas a televízia I.Q.201455,7421.1.20142014-02-03
11/2014OLHA TRADE s r.o. KráľovcePVC vrecia 70x11032,4014.1.20142014-02-03
12/2014MADAST s r.o. Bratislavaoleje Maestrol MT a dest.voda50,358.1.20142014-02-03
13/2014Reca Slovensko, s r.o.rezné kotúče T4/S19,8027.1.20142014-02-03
14/2014DRUDOP Bratislavamotorová píla STIHL650,0029.1.20142014-02-03
15/2014TRIMEL s r.o. Bratislavaekon.inf.systém I.Q.2014243,7823.1.20142014-02-03
16/2014SLOVEL spol. s r.o. Bratislavadopr.značenia,spom.prahy591,4624.1.20142014-02-03
17/2014BVS, a.s. Bratislavavodné stočné Hradištná 2.12.2013-1.1.201411,15140120142014-02-03
18/2014PROFIS spol. s r.o.kontrola hasiacich prístrojov, revízna správa63,7422.1.20142014-02-03
19/2014MP Group Services s r.o.predný reflektor L+P, D+M svetiel Mercedes336,0030.1.20142014-02-03
21/2014ZSE Energia, a.s. BA02/2014 elektrina Eisnerova268,05030220142014-02-05
22/2014SecuriLas s r.o. Bratislavaservis na EZS258,04050220142014-02-06
23/2014Messer Tatragas s r.o. Bratislava01/2014-nájomné kyslík,plyn90,40060220142014-02-06
24/2014Vaša Slovensko, s r.o. Bratislava01/2014-stravné lístky1605,24060220142014-02-18
25/2014Slovak Telecom, a.s. Bratislava01/2014779,18030220142014-02-18
26/2014Hl.m.SR BA01/14-monitorovanie EZS19,92060220142014-02-18
27/2014Hl.m.SR BA01/14-OLO-nádoba KO6,64060220142014-02-18
29/2014ASA Slovensko s r.o.01/14-likvidácia odpadov761,67310120142014-02-18
30/2014Slov.odpadový priemysel Bratislava01/2014291,32310120142014-02-18
32/2014VK Servis s r.o. Bratislavašpeciálne papierové sáčky-psy921,60070220142014-02-18
33/2014BVS, a.s. Bratislava01/2014 vodné stočné-Hradištná kotolňa11,15010220142014-02-18
34/2014Teplo GGE s r.o. Považská Bystrica01/2014-dodávka tepla a vody1337,55050220142014-02-18
35/2014Slovak Telecom,a.s Bratislava01/2014-mobily184,38080220142014-02-18
37/2014Slovel spol. s r.o. BratislavaDopravné značenie MČ97,85070220142014-02-18
38/2014lenerlei s r.o. Bratislava01/2014-spracovanie účtovníctva800,00160220142014-02-18
39/2014Madast s r.o. Bratislavaoleje a destilovaná voda48,72030220142014-02-18
41/2014ASA Slovensko s r.o.02/14-likvidácia odpadov258,73180220142014-03-11
42/2014Securilas, s.r.o. Bratislavaštvrťročná kontrola EZS/TPS96,84250220142014-03-11
43/2014Slovel s r.o. BratislavaDopravné značenie pre MČ159,96240220142014-03-11
44/2014Hydro BG, s r.o. Kuchyňa 586žľaby a rošty pre MČ257,10030320142014-03-11
45/2014Profibetón s r.o. Bratislavazavlhnutá betónová znes 33,16280220142014-03-11
47/2014ZSE Energia, a.s. Bratislava03/2014-elektrina Eisnerova268,05010320142014-03-11
48/2014Vaša Slovensko, s r.o. Bratislava02/2014 stravné lístky1712,26060320142014-03-11
49/2014Messer Tatragas s r.o. Bratislava02/2014 nájom fliaš-kyslík,plyn81,65060320142014-03-11
50/2014Komatech s r.o. Bratislavaoprava a servis M26941,04280220142014-03-11
51/2014OLHA Trade s r.o. Kráľovcevrecia PVC rolo 48 bal.129,60050320142014-03-11
52/2014Ing.Michal Držík Stupavaborovicové žrde55,00060320142014-03-11
53/2014NDS, a,s. Bratislavanavýšenie mýta50,00070320142014-03-11
54/2014Slovak Telekom,a.s. Bratislavatelekomunikačné služby 2/201479,18030320142014-03-11
55/2014Hlavné mesto SR BratislavaOLO-KO 02/20146,64280220142014-03-11
56/2014Teplo GGE Pov.Bystrica02/2014 teplo a voda 1145,14060320142014-03-11
57/2014Teplo GGE Pov.Bystricar.2013-vyúčtovanie teplo+voda1,01030320142014-03-31
59/2014ASA Slovensko s r.o Zohorzneškodnenie odpadu MČ 17.-25.2.2014345,77280220142014-03-31
61/2014Hl.mesto SR BA, primaciálne nám. BAmonitorovanie EZS 2/2014719,92070320142014-03-31
63/2014Ján Halás-Elektro
Bratislava
nákup elektro materiálu-parkovisko Smreka743,30120320142014-03-31
64/2014lenerlei s r.o BAspracovanie roč.uzávierok800,00080320142014-03-1
65/2014MP Group Services s r.o. BAoprava mot.vozidla Mercedes RN2780,40140320142014-03-31
66/2014Brat.vodár.spoločnosť, a.s.
BA
vodné stočné-hradištná
2.2.-1.3.2014
11,15010320142014-03-31
67/2014Trimel s r.o. BArozšírenie ekon.inf.rystému-RIS.SAM168,00070320142014-03-31
68/2014Trimel s r.o. BAekon.modul-Poznámky120,00040320142014-03-31
69/2014SOP, BAodloženie odpadov MČ 02/14301,63280220142014-03-31
72/2014Slovak Telecom,a.s., BAtelekomunikačné služby-mobil 8.2.-7.3.2014186,67080320142014-03-31
73/2014Siemens s r.o., BAsvietidlá s príslušenstvom-parkovisko Smreka718,34170320142014-03-31
74/2014ESET s r.o., BAeset NOD 32 antivirus na 2 roky100,00170320142014-03-31
75/2014lenerlei s r.o., BAúčtovné služby 2/14800,00170320142014-03-31
76/2014Phoenix Zeppelin s r.o.,
Banská Bystrica
olej do nakladačov78,24060320142014-03-31
77/2014EMPRO Servis, s r.o. BApráca s plošinou-orezy279,18180320142014-03-31
78/2014Profibetón, s r.o. Z.Bystricacestný betón, bet.zmes-parkovisko Smreka470,63140320142014-03-31
79/2014ASA Slovensko s r.o. Zohorzneškodnenie odpadu pre MČ 3.-13.3.2014319,76190320142014-03-31
80/2014METRO Cash+Carry SR s r.o.
Ivánka pri Dunaji
ochranné a čistiace a toaletné prostr.66,84200320142014-03-31
81/2014VK Servis s r.o. BAšpec.papier.sáčky-psi921,60200320142014-03-31
82/2014ján halás-Elektro BAelektroinštalačné práce-parkovisko Smreka1074,28190320142014-03-31
84/2014SLOVEL s r.o.BADopr.značky-príslušenstvo,nálepky60,44170320142014-03-31
85/2014Copies-Peter Liďák, BAtonery-tlačiareň108,00250320142014-03-31
86/2014BEGRA s r.o., BAgeotextília-parkovisko Smreka45,60280320142014-03-31
87/2014Messer Tatragas s r.o., BAnájomné fľaše-kyslík,plyn 3/1441,44310320142014-03-31
88/2014PROFIBETON s r.o. Záhorská Bystricacestný beton a bet.zmes470,88310320142014-04-22
89/2014Hybepo s r.o. BAservis-BOZP, BTS, OPP I.Q.2014275,0310320142014-04-22
90/2014SLOVEL spol. s r.o.DZ-ZnL, úchyty,nálepky95,59310320142014-04-22
91/2014ZEMPRAX spol. s r.o.traktobager-zemne prace634,66270320142014-04-22
92/2014Lamba tech-L.Páleníkuloženie zámkovej dlažby4267,56310320142014-04-22
93/2014Schlosser Slovakia s r.o. BAservis miešačky6,07010420142014-04-22
95/2014BVS, a.s. BAvodné stočné 4/201411,15010420142014-04-22
96/2014ZSE Energia, a.s. BAelektrina 4/2014268,05020420142014-04-22
97/2014Vaša Slovensko s r.o. BAstravné lístky 3/20141640,91080420142014-04-22
98/2014STAVMAT IN, s r.o. Malackyobrubníky, dlažba, doprava4663,49070420142014-04-22
99/2014STAVMAT IN, s r.o. Malackyobrubníky,doprava57,26080420142014-04-22
100/2014Hlavné mesto SR BAmonitorovanie EZS 3/1419,92070420142014-04-22
101/2014Hlavné mesto SR BAOLO-nádoba KO 3/146,64310320142014-04-22
102/2014TEPLO GGE s r.o. P.Bystricateplo a voda 3/141170,33070420142014-04-22
104/2014ASA Slovensko,s.r.o. Zohorzneškodnenie odpadu 18.-31.3.2014414,45310320142014-04-22
106/2014Slovenský odpad.priemysel, a.s. BAzneškodnenie odpadu 3/14629,21310320142014-04-22
107/2014Slovak Telecom, a.s. BAtelekomunikačné služby 3/1479,18030420142014-04-22
108/2014MP Group Service s r.o. BAservis Mercedes RN48,00100420142014-04-22
109/2014Slovel spol. s r.o. BADZ,dopr.zrkadlo.plotrovanie nápisov571,87080420142014-04-22
110/2014ORIM-Surový, BAVDZ na parkovisku473,20080420142014-04-22
111/2014ORIM-Surový, BAVDZ v DNV2611,90080420142014-04-22
112/2014Plantago s r.o. BAnákup drevín3712,06070420142014-04-22
113/2014Majdan Ľuboš s r.o. BAdopravné výkony-dreviny568,80310320142014-04-22
114/2014lenerlei s r.o., BAúčtovníctvo 3/14800,00
150420142014-04-22
115/2014Slovak Telecom, a.s. BAmobilné služby 3-4/14182,48080420142014-04-22
116/2014TRIMEL s r.o.servis ekonom.systému 2,Q.2014243,78140420142014-04-22
117/2014GEOFO spol. s r.o. BAgeodetické práce-parkovisko421,20150420142014-04-22
119/2014PROFIBETÓN s r.o. BAbetónová zmes1227,99150420142014-04-22
120/2014ASA Slovensko s r.o.
Zohor
zneškodnenie odpadu 7.-15.4.2014530,51170420142014-04-28
122/2014RTVS, BAúhrada RTVS II.Q.201455,74250420142014-04-28
123/2014Ing.Páleník, Lamba-Tech, BAstav.práce-spev.plocha Poničana6000,00290420142014-05-15
124/2014Ing.Páleník, Lamba-Tech, BAstav.práce-spev.plocha Poničana7279,99020520142014-05-15
125/2014Agentúra Apollo-BAseminár-ochrana os.údajov100,00300420142014-05-15
126/2014Majdan Luboš s r.o.doprava zelene148,80040520142014-05-15
128/2014BVS, a.s. BAvodné stočné 5/201411,15010520142014-05-15
129/2014ZSE energia, a.s., BAelektrina Eisnerova 5/2014268,05010520142014-05-15
130/2014Plantago s r.o., BAnákup zelene861,00020520142014-05-15
132/2014Teplo GGE, s r.o.ÚK+teplá voda 4/2014 Eisnerova921,65070520142014-05-15
133/2014Messer Tatragas s r.o. BAnájomné kyslík,plyn 4/201447,20060520142014-05-15
134/2014VK Servis, s r.o., BApapierové sáčky pre psov 4/2014921,60290420142014-05-15
135/2014Slovel, s r.o. BAdopravné značenia24,59300420142014-05-15
136/2014Slovak Telecom, a.s. BAtelekom.služby 4/201479,18030520142014-05-15
137/14Vaša Slovensko s r.o., BAstravné lístky 4/141801,44060520142014-05-15
138/2014Schlosser Slovakia, s r.o., BAložiská rezačka asfaltu7,80050520142014-05-15
139/2014Hlavné mesto SR BAmonitorovanie EZS 4/1419,92070520142014-05-15
140/2014Hlavné mesto SR BAOLO-nádoba KO 4/149,95300420142014-05-15
142/2014ASA Slovensko s r.o. Zohorzneškodnenie objem,odpadu 7.-30.4.2014701,22300420142014-05-15
143/2014Profibeton s r.o. BAbetónové zmesi-sp.plochy364,66300420142014-05-15
144/2014Schlosser Slovakia, s r.o., BAklin.remeň-rezačka asfaltu9,54130520142014-05-15
145/2014Pneuservis-Bródy, BApneuservisné práce 4-5/14532,96130520142014-05-15
146/2014Slovak Telecom, a.s. BAmobilné služby 8.4.-7.5.2014165,12080520142014-05-15
147/2014Schlosser Slovakia, s r.o., BAložiská kosačka bubnová16,24140520142014-05-15
148/2014Bágre s r.o., BAzemné, búracie práce a doprava-sp.plochy, úprava plôch814,50080520142014-05-15
149/2014BeLLIS, Trnavanákup letničiek299,15130520142014-05-15
151/2014Slovenský odpad.priemysel, a.s., BAzneškodňovanie stav.odpadu 4/2014275,69300420142014-05-20
152/2014Marián ŠUPA, Veľké Kostoľanyčapy+nože-kosačka100,74140520142014-05-21
153/2014Profibetón, s r.o. Bratislavabetónová zmes-sp.plochy155,81140520142014-05-21
154/2014lenerlei s r.o., BAúčtovnícke služby 4/14800,00160520142014-05-21
157/2014ASA Slovensko s r.o., Zohorzneškodňovanie odpadu 2.5.-15.5.2014791,66190520142014-05-26
158/2014Phoenix Zeppelin s r.o., BAoleje-nakladače100,32070520142014-05-26
159/2014Marián ŠUPA, Veľké KostoľanyND - kosa bubnová187,74070520142014-058-26
160/2014Komatech s r.o., Zvolenservisné prehliadky Multicar BL910GZ+BA230TT1311,00230520142014-05-29
161/2014Madast s r.o., BAoleje-všetky vozy111,21230520142014-05-29
162/2014OLHA TRADE s r.o., KráľovcePVC vrecia - 24 bal.64,80270520142014-05-29
163/2014Schlosser s r.o, BAremeň-kosa90,00280520142014-05-29
164/2014WEINREB, s r.o., BArezanie tyčí, vŕtanie,dier,montáž tyčí a siete200,00240520142014-05-29
165/2014Lamba-tech, BAstavebné práce-spev.plochy9997,33270520142014-05-30
166/2014Marián ŠUPA, Veľké KostoľanyND-kosa bubnová40,74290520142014-05-30
167/2014UNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o. Dubnica nad Váhomservis komunálneho vozidla Citymaster308,32280520142014-06-03
168/2014PROFIBETÓN s r.o. Bratislavabetónová zmes-sp.plochy185,64280520142014-06-03
170/2014Orim-M.Surový, Bratislavapráce na sp.ploche Poničana3207,98020620142014-06-12
171/2014Orim-M.Surový, BApráce na vodor.dopr.značení1044,24020620142014-06-12
172/2014Hlavné mesto SR BApoplatok OLO nádoba-5/146.64310520142014-06-12
173/2014Slovak Telecom, a.s BAtelekomunikačné služby 5/1479,18030620142014-06-12
174/2014Zemprax, spol. s r.o., BAnákladná doprava-piesky302,99050620142014-06-12
175/2014Ján Halás-ELEKTRO, BAelektroinšt.práce-miestny rozhlas15,22040620142014-06-12
176/2014ZSE Energia, a.s. BAdodávka elektriny 6/14 Denova Eisnerova268,05020620142014-06-12
177/2014OLHA BTRADE s r.o., Kráľovcevrecia PVC 24 bal-čistota64,80030620142014-06-12
178/14Messer Tatragas, spol. s r.o. BAnájomné kyslík,plyn 5/1444,64050620142014-06-12
179/2014ADACOM progatec, s r.o. Žilina2.záručná prehliadka-etesia631,21290520142014-06-12
180/2014TEPLO GGE, s r.o. Pov.Bystricadodávka tepla a vody 5/14342,2105.06.20142014-06-12
181/2014A.S.A Slovensko spol. s r.o.zneškodnenie objem.odpadu 200307 20.-30.5.2014480,21310520142014-06-12
183/2014Slov.odpadový priemysel, a.s. BAzneškodnenie stav.odpadu 5/2014606,06310520142014-06-12
185/2014Hlavné mesto SR BAmonitorovanie EZS 5/1419,92090620142014-06-12
186/2014Hlavné mesto SR BAmonitorovanie-poplachy 5/1459,76100620142014-06-12
187/2014Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné stočné 2.5.-1.6.201411,15010620142014-06-12
188/2014Vaša Slovensko s r.o., BAstravné lístky 5/141997,63050620142014-06-18
189/2014Slovak Telecom, a.s. BAmobilné služby 8.5.-7.6.2014180,90080620142014-06-18
190/2014MP Group Service s r.o.oprava Mercedes RN816,34100620142014-06-18
191/2014ŠUPA-záhradná technika, Veľké Kostoľanyčapy nožov-kosačka46,74170620142014-06-23
192/2014Zemprax s r.o., BAnákl.vozidlo a traktorbager-sp.plocha J.Poničana1056,00170620142014-06-23
193/2014lenerlei s r.o., BAspracovanie účtovníctva 5/14800,00160620142014-07-03
194/2014Allianz-Slov.poisťovňa, a.s., BApoistenie vozidiel 1.7.-31.12.20141578,57170620142014-07-03
195/2014VK SERVIS. s r.o., BApapierové sáčky pre psov921,60170620142014-07-03
196/2014A.S.A Slovensko spol. s r.o. Zohorzneškodnenie odpadu 2.-13.6.2014540,66180620142014-07-03
198/2014LMM, spol. s r.o.prenájom kompresora na akcie MČ702,00160620142014-07-03
199/2014Ján Fris, BAvýmena potrubia-ZŠ Horova365,00220620142014-07-03
200/2014PROFIBETÓN, s r.o., BAzvlhnutá bet.zmes-akcie MČ456,76130620142014-07-03
201/2014KOMATECH spol. s r.o., Zvolennáhr.diel Multicar BA230TT29,22230620142014-07-03
202/2014reca Slovensko s r.o., BArezné a brúsne kotúče54,00250620142014-07-03
203/2014UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Dubnica nad Váhom
dobropis - servis komun.vozidla Hako-308,32280520142014-07-03
204/2014UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Dubnica nad Váhom
srvis komunálneho vozidla Hako308,92280520142014-07-03
205/2014HYBEPO s r.o., BAna základe zmluvy BOZP/PO-realizované práce OPP, spracovanie dokumentácie450,00200620142014-07-03
207/2014Vaša Slovensko s r.o., BAstravné lístky 6/20141854,94070720142014-07-09
208/2014Profibetón s r.o., BAbetónová zmes-práce pre MČ415,05260620142014-07-09
209/2014Messer Tatragas spol. s r.o., BAnájomné za fľaše-kyslík,plyn 6/2014103,58030720142014-07-09
210/2014HYBEPO, s r.o. BAII.Q.2014-odb.práce BOZP,OPP, výkony technika 275,00300620142014-07-09
211/2014TEPLO GGE s r.o., Považská Bystricadodávka tepla a vody 6/2014329,64020720142014-07-09
212/2014ZSE Energia, a.s. BAelektrina 7/2014 Eisnerova268,05010720142014-07-09
213/2014ZSE Energia, a.s. BAelektrina Hradištná 1.7.-31.12.2014651,64010720142014-07-09
214/2014Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. BAvodné stočné 2.6.-1.7.201411,15010720142014-07-09
215/2014Hlavné mesto SR BratislavaOLO-odpad-nádoba 6/20146,64300620142014-07-09
216/2014Národ.dial.spoločnosť, a.s. BARN Mercedes-navýšenie mýta50,00090720142014-07-09
217/2014Slovenský odpadový priemysel, a.s. Bratislavazneškodnenie stav.odpadu 6/2014343,35300620142014-07-09
219/2014ORIM-Ing.Surový, BAspevnené plochy. Smreka, Králika6116,50090720142014-07-16
220/2014Hlavné mesto SR BAmonitorovanie EZS 6/1419,92070720142014-07-16
221/2014ASA Slovensko spol. s r.o. Zohorzneškodnenie odpadu 16.-30.6.2014853,55300620142014-07-16
223/2014Slovak telecom, a.s. BAtelekomunikačné služby 6/201479,18030720142014-07-16
224/2014Slovak telecom, a.s. BAmobilné telekomunikačné služby 8.6.-7.7.2014164,88080720142014-07-16
225/2014Zeppelin SK s r.o., Banská Bystricaoleje-CAT156,48040720142014-07-16
226/2014SecuriLas, s r.o., BAkontrola EZS/TPS-II.Q.201496,84060520142014-07-16
227/2014lenerlei s r.o., BAspracovanie účtovníctva 6/2014800,00170720142014-07-18
228/2014RTVS, BArozhlas,televízia III.Q.201455,74180720142014-07-
230/2014Kooperativa poisťovňa, a.s,BApoistenie 4.8.2014-4.8.2015, poistenie za škodu363,90160720142014-08-15
231/2014Madast s r.o., BAdestil.voda, oleje, AdBlue-všetky vozidlá160,00020720142014-08-15
232/2014TRIMEL s r.o., BAservis ekonom.infor.systém III.Q.2014
243,78140720142014-08-15
233/2014PROFIBETÓN s r.o., BAbetónová zmes-stavebné akcie487,47150720142014-08-15
235/2014VK SERVIS, s r.o., BApapierové sáčky pre psov, 16000ks921,60210720142014-08-15
236/2014SLOVEL, spol. s r.o., BAdopravné značky a príslušenstvo44,26280720142014-08-15
237/2014SLOVEL, spol. s r.o., BAdopravné značky +prísluš. spomaľovacie prahy 3x640,27280720142014-08-15
238/2014PROFIBETÓN s r.o., BAbetónová zmes-stavebné akcie738,80290720142014-08-15
239/2014SkyToll, a.s., BAodblokovanie palubnej jednotky-Mercedes RN5,00040820142014-08-15
240/2014Nár.dialn.spol., a.s. BAnavýšenie mýta-Mercedes RN95,00040820142014-08-15
242/2014ZSE Energia, a.s., BAelektrina Eisnerova /2014268,05010820142014-08-15
243/2014Messer Tatragas, spo. s r.o., BAnájomné fľaše kyslík, plyn 7/2014122,33060820142014-08-15
244/2014MP Group Service s r.o., BAoprava elektroinštalácie-Mercedes RN263,40290720142014-08-15
245/2014MP Group Service s r.o., BAoprava Mercedes RN444,00280720142014-08-15
246/2014Slovak telecom, a.s. BAtelekomunikačné služby 7/201479,18030820142014-08-15
247/2014ORIM-Ing.Surový, BAstav.práce-drobné spev.plochy3962,39060820142014-08-15
248/2014Vaša Slovensko, s r.o., BA07/14-stravné lístky2033,30060820142014-08-15
249/2014Madast s r.o., BAAdBlue 14Lx2-vozidlá48,38120820142014-08-15
250/2014OLHA TRADE s r.o., KráľovcvePVC vrecia-čistoty,psy...129,60060820142014-08-15
251/2014Hl.mesto SR Bratislava, BAmonitorovanie EZS-7/201419,92080820142014-08-15
252/2014TEPLO GGE s r.o., Pov.Bystricadodávka tepla a vody 7/2014327,42050820142014-08-15
253/2014A.S.A. Slovensko spol. s r.o., Zohorzneškodnenie odpadov 7/2014801,81310720142014-08-15
255/2014ZEMPRAX, spol. s r.o., BAnakládka + odvoz odpadov-stav.akcie414,00070820142014-08-15
256/2014Hlavné mesto SR Bratislava,
Primaciálne nám.1, Bratislava
poplatok za KO-nádoba 7/20146.646,64310720142014-09-10
257/2014Slovak Telecom, a.s
Bratislava
mobilne telekom.služby 8.7.-7.8.2014176,70080820142014-09-10
258/2014SecuriLas, s r.o. Zámocká 5,
Bratislava
štvrťročná kontrola EZS/TPS96,84150820142014-09-10
259/2014Schlosser-Ing.J.Schlosser, Tranovského 25, Bratislavaozubený remeň na etesiu-1ks106,20180820142014-09-10
260/2014unikont slovakia, SPOL. S R.O., mURGAšOVA 50, Dubnica nad Váhomkefa mix-2ks268,80310720142014-09-10
261/2014PROFIBETÓN s r.o., Talichova 2, Bratislavazavlhnutá betónová zmes -6,05m3415,05150820142014-09-10
263/2014BVS, a.s., Prešovská 48, Bratislavavodné-stočné a zrážky 2.8.2013-31.7.2014-37,75110820142014-09-10
264/2014lenerlei s r.o., Bratislavaspracovanie účtovníctva 7/2014800,00180820142014-09-10
266/2014A.S.A Slovensko spol. s r.o., Zohorzneškodnenie odpadov 200307 1.8.-15.8.2014230,68190820142014-09-10
267/2014SLOVEL spol. s r.o., Rybničná 38, Bratislavadopravné značky+komponenty35,74220820142014-09-10
268/2014SLOVEL spol. s r.o., Rybničná 38, Bratislavaspomaľovacie prahy 5ks162,00220820142014-09-10
269/2014TOMMAR SLOVAKIA s r.o., Lamačská cesta111, Bratislavačelná stena pre žľab-ch.Na Grbe388,80260820142014-09-10
271/2014PROFIBETÓN s r.o., Talichova 2, Bratislavazavlhnutá betónová zmes 8,6m3584,62280820142014-09-10
272/2014ZEMPRAX, spol. s r.o. Ílova 7, Bratislavavykládka dlažby-CAT 432144,00020920142014-09-10
273/2014HYBEPO, s r.o., Fazuľova 2, Bratislavarealiz.odb.prác BOZP, školenia, inštruktáže vodičov560,00310820142014-09-10
274/2014Vaša Slovensko, s r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislavastravné lístky 8/20141783,60040920142014-09-10
275/2014Messer Tatragas spol. s r.o., Chalupkova 9, Bratislavanájomné za fľaše-kyslík, plyn 8/2014154,01040920142014-09-10
276/2014ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislavadodávka elektriny 9/2014268,05020920142014-09-10
278/2014VK SERVIS, s r.o. Mlynské Nivy 61, Bratislavapapierové sáčky pre psov 921,60020920142014-09-11
279/2014TEPLO GGE s r.o., Rozkvet 125, P.Bystricadodávka tepla a vody 8/2014322,95050920142014-09-11
280/14Hl.mesto SR Bratislavamonitorovanie EZS 8/2014
19,92080920142014-09-11
281/2014Hl.mesto SR Bratislavanádoba na Kom.odpad-OLO6,64310820142014-09-11
282/2014Pneuservis-Bródy, Bratislavaservis+pneu-vozidlá 13.5.-4.9.2014344,90060920142014-09-11
283/2014ASA Slovensko s r.o., Zohorzneškodnenie odpadu 18.-26.8.2014299,83310820142014-09-11
285/2014SILAD s r.o., Dvory nad Žitavoučelne sklo na Multicar
53,40100920142014-10-14
286/2014Slovak Telecom, Bajkalská 28, Bratislavatelekomunikačné služby 8/1482,48030920142014-10-14
287/2014PROFIBETÓN s r.o., Talichova 2, Bratislavabetónové zmesi-akcie MČ181,16110920142014-10-14
288/2014Slovak Telecom, a.s
Bratislava
mobilne telekom.služby 8.8.-7.9.2014189,59080920142014-10-14
289/2014Zeppelin SK s r.o. Zvolenská 50, Banská Bystrica.Kráľováolej CAT hydoadvanced 388,64100920142014-10-14
290/2014ORIM-Ing.Surový, Bratislavastav.materiál a doprava-akcia MČ3326,40230920142014-10-14
291/2014lenerlei s r.o., Bratislavaspracovanie účtovníctva 8/14800,00220920142014-10-14
292/2014MADAST s r.o., BratislavaAD Blue 14Lx1 všetky vozidlá24,19100920142014-10-14
294/2014UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Dubnica nad Váhomservis+ND Hako vozidlo402,80120920142014-10-14
295/2014UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Dubnica nad Váhomkefa mix 2ks-Hako vozidlo268,80030920142014-10-14
296/2014UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Dubnica nad VáhomND-hako vozidlo10,48190920142014-10-14
297/2014ASA Slovensko s r.o., Zohorzneškodnjenie odpadov 2.9.-8.9.2014477,32220920142014-10-14
299/2014ORIM-Ing. Surový, Bratislavastav.práce na ch. Na Grbe20688,49300920142014-10-14
301/2014Vaša Slovensko, s r.o., Bratislavastravné lístky 9/20141890,62071020142014-10-14
302/2014HYBEPO s r.o., Bratislavaškolenia a smernice BOZP, OPP 3.Q.2014275,00300920142014-10-14
303/2014PROFIBETÓN s r.o., Bratislavabetónové zmesi-akcie MČ145,86290920142014-10-14
304/2014SLOVAK Telecom, a.s., Bratislavatelekomunikačné služby 9/1479,18031020142014-10-14
305/2014Messer Tatragas spol. s r.o.. Bratislavanájomné kyslík, plyn 9/2014149,04061020142014-10-14
306/2014ZSE Energia, a.s., Bratrislavaelektrina Eisnerova 10/2014268,05011020142014-10-14
307/2014Hlavné mesto SR Bratislavanádoba-KO-OLO 9/20146,64300920142014-10-14
308/2014Majdan Ľuboš s r.o.dovoz betónu a kameňa-akcia MČ300,00031020142014-10-14
309/2014SLOVEL spol. s r.o., Bratislavadopr.značky,folia, reflex.fólie368,69300920142014-10-14
311/2014VK SERVIS s r.o., Bratislavapapierové sáčky pre psov921,60071020142014-10-14
312/2014Teplo GGE s r.o., Pov.Bystricadodávka tepla a vody 9/2014322,95031020142014-10-14
313/2014ASA Slovensko spol. s r.o., Zohorzneškodnenie odpadov 16.9.-29.9.2014685,74300920142014-10-14
316/2014Hlavne mesto SR Bratislavamonitorovanie EZS 9/1419,92091020142014-10-14
317/2014TRIMEL s r.o., Bratislavaekonom.infor.systém 4.Q.2014243,78091020142014-10-14
318/2014Bágre s r.o., Bratislavavýkon strojom JCB-akcia MČ228,00081020142014-10-14
319/2014Slovak Telecom, a.s, BAtelekom.mobilne služby 8.9.-7.10.2014152,93081020142014-11-19
320/2014Schlosser Slovakia, s r.o., BA
ložisko na kolotoč DI Smreka20,52151020142014-11-19
321/2014Profibetón s r.o. Bratislavabetónové zmesi na akcie MČ560,0415.10.20142014-11-19
322/2014UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Dubnica nad Váhomoceľové kefy na kom.vozidlo268,8014.10.20142014-11-19
323/2014ZEMPRAX, spol. s r.o., Bratislavavykládka zámkovej dlažby-Opletalova72,0016.10.20142014-11-19
324/2014ZEMPRAX, spol. s r.o., Bratislavaprevoz mot.vozidla BA 122 BT trambus258,0016.10.20142014-11-19
325/2014Reca Slovensko s r.o.rezné kotúče 2ks14,3815.10.20142014-11-19
326/2014SportAcademy s r.o., Bratislavabasketbalové zariadenia na DI238,7517.10.20142014-11-19
327/2014ORIM-Ing.Surový, Bratislavavodorovné dopravné značenie 149,9422.10.20142014-11-19
328/2014ORIM-Ing.Surový, BratislavaOdvodnenie Poniklecova ul.2799,9022.10.20142014-11-19
329/2014ASA Slovensko spol. s r.o. Zohorzneškodnenie odpadov 2.-14.10.2014686,2320.10.20142014-11-19
330/2014OLHA TRADE s r.o. Kráľovce, prevádzka BudimírPVC vrecia na čistotu a odpad psích košov 48 bal.129,6020.10.20142014-11-19
331/2014lenerlei s r.o. Bratislavaspracovanie účtovníctva 9/2014800,0015.10.20142014-11-19
333/2014reca Slovensko s r.o.rezné kotúče 37 ks-rôzne63,6017.10.20142014-11-19
334/2014DAS-poisť.právnej ochrany, Prievozská, Bratislavapredpis poistného 22.11.2014-22.11.2015427,21 21.10.20142014-11-19
335/2014ZSE Energia, a.s. Bratislavavyúčtovanie elektriny 1.1.-12.10.2014, Hradištná-253,2021.10.20142014-11-19
336/2014SLOVEL, spol. s r.o. Bratislavaspomaľovacie prahy pre MČ225,0023.10.20142014-11-19
337/2014SLOVEL, spol. s r.o. Bratislavaspomaľovacie prahy pre MČ468,0013.10.20142014-11-19
338/2014MADAST s r.o., Bratislavaoleje, AdBlue, alycol, dest.voda-všetky vozidlá336,3320.10.20142014-11-19
339/2014FoReS SK s r.o., Príjazdná 7/A, Bratislavaoprava nákl.vozidla-BA122BT1991,6022.10.20142014-11-19
340/2014RTVSúhrada RTVS-IV.Q.201455,7429.10.20142014-11-19
341/2014ORIM-Ing.Surový, Bratislavaoprava parkoviska-plocha za MÚ DNV859,8429.10.20142014-11-19
342/2014ORIM-Ing.Surový, Bratislavapráce na Hradištnej ul.-chodník+komunikácia11683,0331.10.20142014-11-19
344/2014Vaša Slovensko, s r.o., Bratislavastravné lístky 10/20141890,625.11.20142014-11-19
345/2014Hlavné mesto SR Bratislava nádoba OLO 10/20149,9531.10.20142014-11-19
346/2014TEPLO GGE s r.o.teplo a voda 10/2014547,096.11.20142014-11-19
347/2014BÁGRE s r.o., Bratislavavykládka paliet JCB,Opletalova72,002.11.20142014-11-19
348/2014ZSE Energia, a.s. Bratislavaelektrina 11/2014 Eisnerova268,051.11.20142014-11-19
349/2014SecuriLas, s r.o., BratislavaQ.kontrola EZS/TPS96,846.11.20142014-11-19
350/2014Slovak Telecom, a.s. Bratislavatelekomunikačné služby 10/201479,183.11.20142014-11-19
351/2014Messer Tatragas, spol. s r.o. Bratislavanájomné kyslík, plyn-fľaše 10/2014176,986.11.20142014-11-19
352/2014Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislavavodné stočné 1.8.-31.10.2014 Hradištná22,3031.10.20142014-11-19
353/2014METRO Cash+Carry SR s r.o. Ivánka pri Dunajičisriace a toaletné potreby-zemestnanci31,7710.11.20142014-11-19
354/2014A-Z STAV, s r.o. Bratislavalikvidácia odpadu stav. 10/2014437,163.11.20142014-11-19
355/2014Profibetón s r.o., Bratislavabetónová zmes na Opletalovu308,9030.10.20142014-11-19
356/2014Hlavné mesto SR, Bratislavamonitorovanie Denovy -ochrana 10/201419,927.11.20142014-11-19
357/2014NIC Hosting s r.o., Ivánka pri Dunajiročná registrácia Webhosting-doména 30.11.2014-29.11.201537,396.11.20142014-11-19
358/2014ORIM-Ing.Surový, Bratislavastav.práce-Opletalova ul.20796,5011.11.20142014-11-19
359/2014M.Bródy-Pneuservis, Bratislavapneuservis+servis vozidiel 12.9.-11.11.2014846,9711.11.20142014-11-19
361/2014ASA Slovensko spol. s r.o., Zohorzneškodnenie odpadu 16.10.-31.10.2014549,8631.10.20142014-11-21
362/2014Cestné prvky, s r.o. Žilinarealizácia značenia vyrovných pásov-bezbariér.prechody1737,8212.11.20142014-11-21
363/2014Hansa-Flex Hydraulik s r.o., Kostany nad Turcomhydraulická hadicovina-nový pluh M2657,3213.11.20142014-11-21
366/2014Plantago, spol. s r.o., Bratislavadreviny-cupressocyporis 53ks858,6014.11.20142014-11-21
367/2014PROFIBETÓN s r.o., Bratislavabetónová zmes na stav.práce-akcie MČ310,4913.11.20142014-11-21
368/2014MP Group Service s r.o., Bratislavaoprava vozidla Mercedes Benz BA 518UN1753,5413.11.20142014-11-21
369/2014Slovak Telecom, a.s.mobilné telekomunik.služby 8.10.-7.11.2014228,228.11.20142014-11-21
370/2014SLOVEL, spol. s r.o., Bratislavadopravné značky-úchyty, reflex16,1912.11.20142014-11-21
371/2014VK SERVIS, s r.o., Bratislavašpeciálne papierové sáčky - pre psov 16 000ks921,6014.11.20142014-11-21
373/2014lenerlei, s r.o., Bratislavaspracovanie účtovníctva 10/2014800,0019.11.20142014-11-21
374/2014Hansa-Flex Hydraulik, s r.o., Kostany nad Turcomhydraulická hadicovina-k pluhu na M2644,5820.11.20142014-11-21
376/2014Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, BratislavaSamsung SM-T111 GA29,0026.11.20142014-12-04
377/2014Hansa-Flex Hydraulik, s r.o., Kostany nad Turcomhydraulická hadicovina-CAT22627,3728.11.20142014-12-04
378/2014OTIDEA s r.o. Zámocká 30, Bratislavaškolenie-elektronické trhovisko114,0027.11.20142014-12-04
379/2014EMPRO SERVIS, s r.o. Pyrenejská 7, Bratislavavysokozdvižná plošina-odstránenie rozhlasu48,0024.11.20142014-12-04
380/2014Majdan Luboš s r.o., Uhrovecká 12, Bratislavadoprava drevín166,8021.11.20142014-12-04
381/2014ZEMPRAX spol. s r.o. Ílova 7, Bratislavanakladač a nákl.vozidlo-čierne skládky1062,0024.11.20142014-12-04
382/2014ASA Slovensko spol. s r.o. Zohorzneškodnenie odpadu 170107+200307667,4921.11.20142014-12-04
384/2014NDS, a.s. Mlynské Nivy 45, Bratislavanavýšenie mýta-Mercedes RN100,0001.12.20142014-12-04
385/2014UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Dubnica nad Váhomsacia hadica-lístie, čistota72,0028.11.20142014-12-04
387/2014Vaša Slovensko, s r.o., Račianske mýto1, Bratislavastravné lístky 11/20141783,6005.12.20142015-01-02
388/2014Teplo GGE, Rozkvet 125, Považská Bystricadodávka tepla a vody 11/20141151,2430.11.20142015-01-02
389/2014Messer Tatragas s r.o., Chalupkova 9, Bratislavanájomné fľaše-kyslík,plyn 11/2014215,6804.12.20142015-01-02
390/2014Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, Bratislavatelekomunikačné služby komplet 11/201473,8703.12.20142015-01-02
391/2014Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, Bratislavaúhrada za poškodenie telekom.vedenia151,0230.11.20142015-01-02
393/2014Hlavné mesto SR BA, Primaciálne nám.č.1, Bratislavapoplatok za nádobu OLO 11/20146,6430.11.20142015-01-02
394/2014Allianz-Slov.poisťovňa, a.s., Račianska 62, Bratislavapovinné zmluvné poistenie 1.1.2015-30.6.20151578,5704.12.20142015-01-02
395/2014KOMATECH s r.o., Lieskovská cesta 15, Zvolenprehliadka 2xM26+výmena čerpadla1345,8508.12.20142015-01-02
396/2014Hlavné mesto SR BA, Primaciálne námč.1, Bratislavamonitorovanie EZS 11/201419,92051220142015-01-02
398/2014ASA Slovensko s r.o., Bratislavská 18, Zohorzneškodnenie odpadov 200307 18.11.-28.11.2014662,53301120142015-01-02
399/2014SLOVEL. spol. s r.o., Rybničná 38, Bratislavaprenájom dopr.značenia72,96101220142015-01-02
400/2014SLOVEL. spol. s r.o., Rybničná 38, Bratislavadopravné značky191,16101220142015-01-02
401/2014lenerlei s r.o., P.Horova 28, Bratislavaspracovanie účtovníctva 11/2014800,00151220142015-01-02
402/2014Pneuservis-Bródy, Istrijská 71, Bratislavaservis všetkých vozidiel836,22151220142015-01-02
403/2014Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, Bratislavamobilne telekom.služby 8.11.-7.12.2014111,64081220142015-01-02
404/2014Zemprax s r.o., Ílova 7, Bratislavanáklad.zdvíhacie zariadenie-vianočné stromy144,00151220142015-01-02
405/2014Metro Cash+Carry SR s r.o., Senecká cesta, Ivánka pri Dunaji.rozmrazovač okien4,06101220142015-01-02
406/2014Majdan Ľuboš s r.o., Uhrovecká 12, Bratislavazemné práce-traktorbager72,00171220142015-01-02
407/2014Stavebná firmna Žember, Schillerova 15, Bratislavaasfaltérske práce-chodníky525,00171220142015-01-02
408/2014UNIKONT Slovakia s r.o., Murgašova 50, Dubnica nad Váhomservis vozidla HAKO302,01151220142015-01-02
409/2014SLOVEL. spol. s r.o., Rybničná 38, BratislavaDZ-text-reflex13,80181220142015-01-02
410/2014Zeppelin SK s r.o., Zvolenská cesta 50, Banská Bystrica-Kráľováolej HYDO ADVANCED-CAT78,24081220142015-01-02
414/2014Hlavné mesto SR B A, Primaciálne nám. č.1, Bratislavamonitorovanie Denova 12/201419,92311220142015-01-02
415/2014ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislavavyúčtovacia faktúra za elektrinu -Hradištná 13.10.-31.12.2014302,75311220142015-01-12
416/2014ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislavavyúčtovacia faktúra za elektrinu- Eisnerova 1-12/2014204,59311220142015-01-12
417/2014Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Bratislavatelekomunikačné služby-ústredňa 12/201475,08030120152015-01-12
418/2014Teplo GGE, Rozkvet 125, P.Bystricadodávka tepla a vody 12/20141220,38311220142015-01-12
419/2014Messer Tatragas, spol. s r.o., Chalupkova 9, Bratislavanájomné kyslík,plyn 12/2014222,74080120152015-01-12
420/2014Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.č.1, Bratislavapoplatok-odpad-nádoba Eisnerova6,64311220142015-01-27
421/2014TEPLO GGE s r.o., Rozkvet 2058/125, Považská Bystricanájom nebytových priestorov 1-12/2014191,20070120152015-01-27
422/2014ASA Slovensko spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohorzneškodnenie odpadu 22.12.201489,95311220142015-01-27
002/2015 Metro Cash+Carry SR s r.o.,Senecká cesta, Ivánka pri Dunajitoaletné potreby46,58080120152015-01-27
003/2015Vaša Slovensko, s r.o., Račianske mýto 1/B, bratislavastravné lístky 12/20141783,60070120152015-01-27
004/2015ZSE Energia, a.s., čulenova 6, Bratislavaelektrina Eisnerova 1/2015302,30050120152015-01-27
005/2015ZSE Energia, a.s., čulenova 6, Bratislavaelektrina Hradištná 39 1-6/2015694,66050120152015-01-27
006/2015VK Servis, s r.o., Mlynské Nivy 61, Bratislavapapierové sáčky pre psov912,00120120152015-01-27
007/2015OLHA TRADE s r.o., Kráľovce 167PVC vrecia 70x110, pracovné kalendáre138,06120120152015-01-27
008/2015NDS, a.s., MLynské Nivy45, Bratislavanavýšenie mýta-Mercedes100,00150120152015-01-27
009/2015Securilas, s r.o. Zámocká 5, Bratislavakontrola a servis ZEZ Denova priestory155,41210120152015-01-27
010/2015Slovak Telecom,a.s., Bratislavamobilné služby 8.12.2014-7.1.2015125,50080120152015-01-27
011/2015RTVS, Bratislavaúhrada I.Q.2015 rozhlas,televízia55,74260120152015-01-27
012/2015lenerlei s r.o., P.Horova 28, Bratislavaspracovanie účtovníctva 800,00190120152015-01-27
013/2015ASA Slovensko spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohorzneškodnenie odpadov 200307644,16220120152015-01-27
014/2015ASA Slovensko spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohorzneškodnenie odpadov 200307331,75200120152015-01-27
016/2015Messer Tatragas, spol. s r.o., Chalupkova 9, Bratislavanájom fľaše kyslík plyn, 26.1.15-25.1.2016486,18260120152015-01-27
017/2015Madast s r.o., Ovsištské námestie č.1, BratislavaAdBlue, 14Lx124,19190120152015-02-17
018/2015COPIES-Peter Liďák, Hradištná 25, BratislavaToner HP Q5949A 2x108,00280120152015-02-17
019/2015TRIMEL s r.o., J.Smreka 22, BratislavaEIS IS SAMO-servis ekonomického systému I.Q.2015243,78190120152015-02-17
020/2015Messer Tatragas spol. s r.o., Chalupkova 9, Bratislavanájomné-oceľové fľaše-dobropis k FD 419/2014-129,46020220152015-02-17
022/2015ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislavaelektrina 2/2015 Eisnerova302,30020220152015-02-17
023/2015Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislavavodné stočné Hradištná 1.11.2014-31.1.201522,30310120152015-02-17
024/2015LMM, spol. s r.o., Klenová 24, Bratislavakompresor-nájom-ZŤP Králika216,00020220152015-02-17
025/2015Vaša Slovensko, s r.o., Račianske Mýto 1/B, Bratislavastravné lístky 1/20151676,58050220152015-02-17
026/2015 Metro Cash+Carry SR s r.o.,Senecká cesta, Ivánka pri Dunajirozmrazovač skiel-autá4,060502220152015-02-17
027/2015Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislavaslužby pevnej siete 1/201564,37030220152015-02-17
028/2015Messer Tatragas spol. s r.o., Chalupkova 9, Bratislavanájomné oceľové fľaše-kyslík, plyn 1/201589,28050220152015-02-17
030/2015Reca Slovensko s r.o., Vajnorská 134/B, Bratislavarezné a brúsne kotúče-rôzne akcie MČ50,04040220152015-02-17
031/2015Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.č.1, BratislavaOLO-nádoba na KO-Eisnerova 1/20156,64310120152015-02-17
032/2015SecuriLas, s r.o., Zámocká 5, Bratislavakontrola EZS štvrťročná-2015263,62060220152015-02-17
034/2015A.S.A Slovensko spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohorzneškodnenie odpadu 200307 19.1.-26.1.2015340,46310120152015-02-17
035/2015TEPLO GGE s r.o., Robotnícka 2160, Považská Bystricadodávka tepla a vody 1/20151245,67310120152015-02-17
036/2015Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.č.1, BratislavaEZS-poplachy 1/2015159,36090220152015-02-17
037/2015Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislavatelekomunikačné mobilné služby 8.1.-7.2.2015132,04080220152015-02-17
038/2015VK SERVIS, s r.o., Mlynské Nivy 61, Bratislavašpeciálne papierové sáčky-pre psov912,00130220152015-02-17
039/2015Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.č.1, Bratislavamonitorovanie - EZS 1/201519,92090220152015-02-17
040/2015lenerlei s r.o., P.Horova 28, Bratislavaúčtovnícke služby 1/2015800,00150220152015-02-17
041/2015Marcel Bródy-Pneuservis, Istrijská 71, Bratislavapneuservisné práce na vozidlách 1-2/2015134,83130220152015-03-13
042/2015Slovel spol. s r.o., Rybničná 38/P, Bratislavadopravné značenia a značky s príslušenstvom246,83190220152015-03-13
043/2015Technické služby-ASA, s r.o., Bazová 6, Bratislavaposypová technická soľ-5,0ton826,52060220152015-03-13
045/2015A.S.A Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18, Zohorzneškodňovanie odpadu 2.-12.2.2015291,61150220152015-03-13
046/2015Profis spol. s r.o., Paláriková 16, Holíčkontrola, servis, hasiacich prístrojov+revízna správa 195,38190220152015-03-13
047/2015Profibetón, s r.o. Talichova 2, Bratislavanákup betónovej zmesi34,68090220152015-03-13
049/2015Beztech, s r.o. Miloslavovškolenie obsluhy ručnej reťazovej motorovej píly36,00020320152015-03-13
051/2015ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislavaelektrina 3/2015-Einerova302,30020320152015-03-13
053/2015Teplo GGE s r.o., Robotnícka 2160, Pov.Bystricavyúčtovanie tepla a vody r.2014-0,05270220152015-03-13
054/2015Hlavne mesto SR Bratislava, Primaciálne nám., Bratislava02/2015-poplatok OLO-nádoba Eisnerova6,64280220152015-03-13
055/2015Hlavne mesto SR Bratislava, Primaciálne nám., Bratislavamonitoorovanie-poplachy 2/201519,92090320152015-03-13
056/2015A.S.A Slovensko spol. s r.o. Bratislavská 18, Zohorzneškodnenie odpadu 16.-25.2.2015246,16280220152015-03-13
057/2015lenerlei s r.o., P.Horova 28, Bratislavaspracovanie účtovníctva 2/2015800,00280220152015-03-13
058/2015Slovak Telecom, s.s. Bajkalská 28, Bratislavatelekomunikačné služby 2/201564,37030320152015-03-13
060/2015Messer Tatragas spol. s r.o., Chalupkova 9, Bratislavaprenájom fliaš kyslík, plyn 2/201548,32050320152015-03-13
061/2015Hlavne mesto SR Bratislava, Primaciálne nám., Bratislavamonitorovanie EZS 2/201519,92060320152015-03-13
062/2015Madast s r.o., Ovsištské nám. BratislavaAdBlue-vozidlá 28 L48,38060320152015-03-13
063/2015Teplo GGE s r.o., Robotnícka 2160, Pov.Bystrica2/2015 - teplo a voda1252,90060320152015-03-13
064/2015Milan Magula-Mima, Husova 4, Bratislavavýroba, montáž PVC okien Denova3082,41100320152015-03-13
065/2015Zeppelina SK s r.o., Zvolenská cesta 50, Banská Bystrica-Kráľováprenájom búracieho kladiva-cesta Horova71,50110320152015-03-13
066/2015Jaroslav Brúder, Saratovská 15, Bratislavalepenie a montáž PVC podlahy Denova525,00120320152015-03-13
067/2015Slovak Telecom, s.s. Bajkalská 28, Bratislavamobilné služby 8.2.-7.3.2015124,99080320152015-03-13
068/2015Vaša Slovensko, s r.o., Račianske mýto1/B, Bratislava2/2015 stravné lístky1605,24060320152015-03-13
069/2015Hansa-Flex Hydraulik s r.o., Kostoľany nad Turcom 325dutá skrutka+tesnenie CAT2466,4317.3.20152015-04-02
070/2015Profibetón s r.o., Talichova 2, Bratislavadovoz a predaj betónov-na prepad a dopr.značky398,5211.3.20152015-04-02
072/2015Metro Casch +Carry SR s r.o., Bratislavavrecia na čistotu15,4419.3.20152015-04-02
073/2015HYCA s r.o., Myslenická 1, 90201 Pezinokoprava rozvádzača-Mercedes30,0020.3.20152015-04-02
074/2015HYCA s r.o., Myslenická 1, 90201 Pezinoktoaletné a čistiace prostriedky42,91
20.3.20152015-04-02
075/2015lenerlei, s r.o. P.Horova 28, Bratislavaspracovanie účtovníctva800,0016.3.20152015-04-02
076/2015HENNLICH s r.o., Martinťažná pružina-ND Hako9,3718.3.20152015-04-02
077/2015A.S.A Slovensko, spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohorzneškodnenie odpadu 2.-10.3.2015266,4620.3.20152015-04-02
080/2015Stav.firma Žember, Schillerova 15, Bratislavaasfaltovanie-oprava vozovky Horova556,8830.3.20152015-04-02
082/2015Profibetón s r.o., Talichova 2, Bratislavadovoz a betón-akcie MČ DNV1327,7027.3.20152015-04-20
083/2015VK SERVIs, s r.o., Mlynské Nivy 61, Bratislavašpeciálne papierové sáčky pre psov 800ks912,0027.3.20152015-04-20
084/2015OLHA TRADE s r.o., Kráľovce 167PE veľké vrecia-čistota a psie koše97,2030.3.20152015-04-20
085/2015RAMIRENT spol. s r.o. Opletalova 65, Bratislavaprenájom vibračný valec-sp.p.Hradištná90,0030.3.20152015-04-20
086/2015Majdan Luboš, s r.o., Uhrovecká 12, Bratislavarozbíjanie betónu, nakládka, odvoz156,0031.3.20152015-04-20
087/2015HYBEPO, s r.o., Fazuľova 2,Bratislavaodborné školenia-BOZP, OPP, OP, výkon AB technika I.Q.2015275,0031.3.20152015-04-20
088/2015HYBEPO, s r.o. Fazuľova 2, Bratislavainštruktáže vodičov, odb.práce BOZP,odb.pomoc, školenia r.2015560,0031.3.20152015-04-20
089/2015HYBEPO, s r.o. Fazuľova 2, Bratislavadokumentácia k PZS a inštruktáž-jednorázovo+mesačne 3/2015579,0031.3.20152015-04-20
090/2015Ing.Surový-ORIM, Slovinec 33, Bratislavastav.práce-sp.p. ul.Na Grbe6303,521.4.20152015-04-20
091/2015TEPLO GGE s r.o., Robotnícka 2160, Považská Bystricateplo a voda 3/20151111,9031.3.20152015-04-20
092/2015ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislavaelektrina Eisnerova 4/2015302,301.4.20152015-04-20
093/2015Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námč.1, BAOLO-nádoba KO 3/20156,6431.3.20152015-04-20
094/2015Vaša Slovensko, s r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislavastravné lístky 3/20151783,607.4.20152015-04-20
096/2015Slovak Telecom,a.s., Bajkalská 28, Bratislavatelekomunikačné služby 3/201567,313.4.20152015-04-20
097/2015Messer Tatragas spol. s r.o. Chalupkova 9, BAnájomné fľaše kyslík, plyn 3/201516,809.4.20152015-04-20
098/2015Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námč.1, BAmonitorovanie EZS 3/201519,928.4.20152015-04-20
099/2015Stav.firma Žember, Schillerova 15, Bratislavaasfaltovanie plochy Hradištná1019,5210.4.20152015-04-20
100/2015Stav.firma Žember, Schillerova 15, Bratislavaasfaltovanie komunikácie ul. Na Grbe120.0710.4.20152015-04-20
101/2015ZEMPRAX, spol. s r.o. Ílová 7, Bratislavanakladač, žeriav-presadba stromov areál Denovy738,0031.3.20152015-04-20
102/2015MADAST s r.o., Matejkova 9, Bratislavaoleje, AdBlue-vozidlá258,219.4.20152015-04-20
103/2015OLHA TRADE s r.o., Kráľovce 167PE vrecia veľké - čistota DNV32,408.4.20152015-04-20
104/2015PLANT service service s r.o. Hviezdoslavova 13, SenecLaburnum watereri 1ks30,0016.4.20152015-04-20
105/2015Ing.Július Schlosser, Tranovského 25, BratislavaND etesie18,8416.4.20152015-04-20
106/2015TRIMEL s r.o., J.Smreka 22, BratislavaIS SAMO ekon.system II.Q.2015243,7814.4.20152015-04-20
107/2015lenerlei s r.o., P.Horova 28, Bratislavaspracovanie účtovníctva 3/2015800,0016.4.20152015-04-20
108/2015Slovak Telecom,a.s., Bajkalská 28, Bratislavamobilné telekom.služby 8.3.-7.4.2015126,328.4.20152015-04-20
109/2015A.S.A Slovensko spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohorzneškodnenie odpadu 16.-30.3.2015481,6631.3.20152015-04-20
111/2015TRIMEL s r.o., J.Smreka 22, Bratislavarozšírenie IS SAMO-evidencia majetku250,0014.4.20152015-04-20
112/2015HAVRAN-3, s r.o.Horný Šianec 3137, Trenčínkvalifikačný kurz vodičov600,0017.4.20152015-04-20
113/2015HAVRAN-3, s r.o.Horný Šianec 3137, Trenčínkvalifikačný kurz 1 vodič150,0017.4.20152015-04-20
115/2015NDS, a.s. Mlynské Nivy 45, Bratislavanavýšenie mýta-Mercedes100,0020.4.20152015-04-20
116/2015ORIM-Miroslav Surový, Slovinec 33, BAstavebné práce-spevnená plocha Hradištná I.7082,7021.4.20152015-05-19
117/2015RAMIRENT spol.s r.o., Opletalova 65, BAprenájom vibračný valec Hradištná II.66,0017.4.20152015-05-19
119/2015ASA Slovensko spol. s r.o.zneškodnenie odpadu 1.4.-15.4.2015546,4720.4.20152015-05-19
120/2015CoMS s.r.o., Sibírska 11, BAoprava výtlkov-infratechnológiou6480,0028.4.20152015-05-19
121/2015RTVS, BratislavaII.Q.2015-úhrada rozhlas, televízia55,7430.4.20152015-05-19
122/2015METRO Cash-Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, Ivánka pri Dunajizáhradný substrát na Istriskú ul.13,3930.4.20152015-05-19
124/2015Reca Slovensko, s.r.o., Vajnorská 134/B, BAmazadlo+lamelové kotúče-akcie36,2422.4.20152015-05-19
125/2015Zeppelin SK s.r.o.,Zvolenská cesta 50, Banská Bystricafiltre-hydraul., olejový,....CAT 226B305,6223.4.20152015-05-19
126/2015Zeppelin SK s.r.o.,Zvolenská cesta 50, Banská Bystricatesnenie CAT 2462,6823.4.20152015-05-19
127/2015Zeppelin SK s.r.o.,Zvolenská cesta 50, Banská Bystricach.kvapalina, olej, sklo, sklo svetlometu CAT 246182,3828.4.20152015-05-19
128/2015RAMIRENT spol.s r.o., Opletalova 65, BAprenájom vibračný valec Hradištná III.66,0023.4.20152015-05-19
129/2015UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhomservis a ND HAKO-kom.vozidlo666,7028.4.20152015-05-19
130/2015UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad VáhomND HAKO-kom.vozidlo162,6028.4.20152015-05-19
131/2015VK SERVIS, s.r.o., Mlynské Nivy 61, BApapierové sáčky pre psov912,0030.4.20152015-05-19
132/2015ZEMPRAX, spol.s.r.o. Ílová 7, BAnaloženie a odvoz sute-DNV3762,0029.4.20152015-05-19
133/2015Majdan Luboš, s.r.o., Uhrovecká 12, BAodvoz odpadov-DNV1065,0030.4.20152015-05-19
134/2015METRO Cash-Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, Ivánka pri Dunajialkohol-tester+batérie18,586.5.20152015-05-19
135/2015Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/B, BAstravné lístky 4/2015-zamestnanci1783,606.5.20152015-05-19
136/2015BVS, a.s. Prešovská 48, BAvodné stočné 1.2.2015-30.4.201522,3030.4.20152015-05-19
137/2015PROFIBETÓN s.r.o., Talichova 2, BAbetónové zmesi na akcie DNV600,1330.4.20152015-05-19
138/2015HL.mesto SR BratislavaOLO nádoba KO 4/20159,9630.4.20152015-05-19
139/2015TEPLO GGE s.r.o.04/2015-teplo,voda Eisnerova836,094.5.20152015-05-19
140/2015A-Z STAV, s r.o. Odeská 3, BAzneškodnenie odpadov 4/2015251,761.5.20152015-05-19
141/2015ZSE Energia, a.s.elektrina Eisnerova 5/2015302,301.5.20152015-05-19
142/2015Slovak Telecom. a.s. Bajkalská 28, BAtelekomunikačné služby-ústredňa, internet 4/201575,374.5.20152015-05-19
143/2015SecuriLas, s.r.o., Zámocká 5,, 81101 BAštvrťročná kontrola EZS Denova104,9611.5.20152015-05-19
144/2015HL.mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.1., BAmonitorovanie EZS Denova19,927.5.20152015-05-19
145/2015ORIM-Miroslav Surový, Slovinec 33, BAúprava spev.plochy Hradištná III.5241,7312.5.20152015-05-19
146/2015ORIM-Miroslav Surový, Slovinec 33, BAúprava sp.plochy Hradištná II.5945,4412.5.20152015-05-19
147/2015Zeppelin SK s.r.o.,Zvolenská cesta 50, Banská Bystricaspínače CAT 24658,5115.4.20152015-05-19
148/2015OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, KráľovcePE vrecia-čistota, psy129,6024.4.20152015-05-19
149/2015ORIM-Miroslav Surový, Slovinec 33, BAoprava chodníka-prepad pri pošte1269,9515.5.20152015-05-29
150/2015SLOVEL spol. s.r.o., Rybničná 38, Bratislavadopr.zrkadlo, rezanie nápisov-DZ360,0015.5.20152015-05-29
151/2015ASA SLOVENSKO spol. s.r.o., Bratislavská 18, Zohorzneškodnenie odpadu 17.-30.4.2015892,7230.4.20152015-05-29
153/2015Ing. Emanuel Belica-Bellis, Dolnopotočná 2, 91701 Trnavanákup letničiek149,007.5.20152015-05-29
154/2015Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Bratislavamobil.telekom.služby 8.4.-7.5.2015130,788.5.20152015-05-29
155/2015Zemprax, spol. s.r.o., Ílová 7, Bratislavahydraulická ruka-presun sochy96,0013.5.20152015-05-09
156/2015Marcel Bródy-Pneuservis, Istrijská 71, Bratislavapneuservisné práce na vozidlách 18.2.-11.5.2015209,7215.5.20152015-05-29
157/2015KASPO s.r.o., Hodonínska 42, Bratislavavyšetrenie vodičov280,0026.5.20152015-05-29
158/2015Zeppelin SK s.r.o., Banská Bystricadobropis-spínač teploty vody CAT 246-58,5115.5.20152015-05-29
160/2015Hansa-flex Hydraulik s.r.o., Kostany nad Turcomhydraulická hadicovina-Mercedes17,4420.5.20152015-05-29
161/2015lenerlei s.r.o., P.Horova 28, Bratislavaspracovanie účtovníctva 4/2015800,0018.5.20152015-05-29
162/2015UNIKONT Slovakia spol. s.r.o.nože-kosenie, kefy čistota-Hako381,6018.5.20152015-05-29
163/2015Dubravayová Z. Pezinská 2, Bratislavašitie návleku na kontajner60,0025.5.20152015-05-29
164/2015Zeppelin SK s.r.o., Banská BystricadobropisFD 127/15-sklo svetlometu-16,7519.5.20152015-06-11
165/2015PROFIBETÓN s.r.o., Talichova 2, BAbetónová zmes+doprava na akcie MČ528,5528.5.20152015-06-11
166/2015Majdan Luboš, s.r.o. Uhrovecká 12, BAzemné práce-kopanie trativodu-areál Denova72,001.6.20152015-06-11
168/2015Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1/B, BAstravné lístky 5/20151854,944.6.20152015-06-11
169/2015Jozef Steinhauser-Autodoprava, Malackydovoz štrkov-areál Denovy124,804.6.20152015-06-11
170/2015METRO+Cash Carry SR s.r.o., Ivánka pri Dunajitoaletné a čistiace potreby81,584.6.20152015-06-11
171/2015Messer Tatragas s.r.o., Chalupkova 9, BAnájomné kyslík, plyn 5/201529,284.6.20152015-06-11
172/2015Peter Krug Mgr. Devex, Kalištná 9, BAinzercia v katalogu Devex 201532.4028.5.20152015-06-11
173/2015ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, BA5/2015-elektrina Eisnerova302,301.6.20152015-06-11
174/2015ADACOM progatec, s.r.o., ŽilinaND-etesia, čapy, plechy342,862.6.20152015-06-11
175/2015Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, BAtelekomunikačné služby-ústredňa 5/201575,374.6.20152015-06-11
176/2015ASA Slovensko spol. s r.o., Zohorzneškodnenie odpadu 4.-29.5.20151308,6231.5.20152015-06-11
178/2015UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 50, Dubnica nad Váhomservis a ND Hako-kom.voz376,801.6.20152015-06-11
179/2015UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 50, Dubnica nad Váhomservis Hako-kom.voz378,721.6.20152015-06-11
180/2015Slovel spol. s r.o., Rybničná 38, BAprenájom dopr.značenia14,407.5.20152015-06-11
181/2015Slovel spol. s r.o., Rybničná 38, BAdopravné značky, spomaľ.prahy, značenia359,302.6.20152015-06-11
182/2015A-Z STAV, s.r.o., Odeská 3, BAzneškodnenie odpadov-Mečíkova2110,061.6.20152015-06-11
183/2015Hl.m.SR BA, Primaciálne nám.1., BAmonitorovanie EZS 5/201519,925.6.20152015-06-11
184/2015Hl.m.SR BA, Primaciálne nám.1., BAnádoba KO-Eiosnerova 5/20156,6431.5.20152015-06-11
185/2015Motor-Car Bratislava spol. s r.o., Tuhovská 5, BAservis Mercedes Axor1755,379.6.20152015-06-11
186/2015GRT STONE, s.r.o., Bancíkovej 1/A, BAbúracie práce-Mečíková5042,563.6.20152015-06-11
187/2015STAV-VET, s.r.o., Pekárska 14,Trnavazneškodňovanie odpadu 5/2015545,431.6.20152015-06-11
188/2015NDS, a.s. Mlynské Nivy 45, Bratislavanavýšenie mýta Mercedes100,0011.6.20152015-06-26
189/2015VK SERVIS, s.r.o., Mlynské Nivy 61, Bratislavapapierové psie sáčky 800ks912,0010.6.20152015-06-26
190/2015Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160, Považská Bystrica05/2015-dodávka tepla a vody290,898.6.20152015-06-26
191/2015Zeppelin SK, s.r.o., Zvolenská cesta 50, Banská Bystricaolej do Caterpillar 20,0L75,8425.5.20152015-06-26
192/2015Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Bratislavamobilné telekom.služby 8.5.-7.6.2015127,348.6.20152015-06-26
194/2015Karovič, s.r.o., Vendelínska, Lozornododávka betónov-Mečíkova ul.5258,3412.6.20152015-06-26
195/2015PROFIBETÓN s.r.o., Talichova 2, Bratislavabetónová zmes-Mečíkova, areál Denovy, drobné práce, dopr.značky635,5115.6.20152015-06-26
196/2015ORIM-Miroslav Surový, Slovinec 33, BA1.časť stavebných úprav spevnenej plochy P.Horova 19-235387,9217.6.20152015-06-26
197/2015ASA Slovensko spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohorzneškodnenie odpadov 200307 1.-15.6.2015675,5915.6.20152015-06-26
199/2015Allianz Slovenská poisťovňa, a.s., Račianska 62, Bratislavapovinné zmluvné poistenie vozidiel 1.7.-31.12.20151578,5716.6.20152015-06-26
200/2015lenerlei s.r.o., P.Horova 28, Bratislava05/2015 spracovanie účtovníctva800,0017.6.20152015-06-26
201/2015SLOVEL spol. s r.o., Rybničná 38/P, Bratislavanákup dopr.značiek a príslušenstva207,1217.6.20152015-06-26
202/2015HENNLICH s.r.o., Na Bystřičku 16, Martinťažná pružina -ND kosačka etesia 2ks16,8525.6.20152015-07-15
203/2015Madast s.r.o., Matejkova 9, BratislavaAdBlue 14Lx3, vozidlá72,5815.6.20152015-07-15
204/2015HYBEPO, s.r.o. Fazuľova 2866/2, Bratislavaodb.práce BOZP, výkon AB technika II.Q.2015, práce OPP, PO II.Q.2015275,0030.6.20152015-07-15
205/2015HYBEPO, s.r.o. Fazuľova 2866/2, Bratislavaodb.činnosti PZZS 2x2958,0030.6.20152015-07-15
206/2015GRIT STONE, s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislavabúracie práce-Mečíkova ul.8348,3629.6.20152015-07-15
207/2015RAMIRENT spol.s r.o., Opletalova 65, Bratislavaprenájom vibračného valca-ext.Denovy198,0025.6.20152015-07-15
208/2015RAMIRENT spol.s r.o., Opletalova 65, Bratislavaprenájom vibračného valca-Mečíkova ul.132,0029.6.20152015-07-15
210/2015ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislavaelektrina Hradištná 1.7.-30.11.2015694,661.7.20152015-07-15
211/2015ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislavaelektrina Eisnerova 7/2015302,301.7.20152015-07-15
212/2015SLOVEL spol. s r.o., Rybničná 38/P, BratislavaDZ,text.-reflex, úchyty, zrkadlo-MČ DNV260,821.7.20152015-07-15
213/2015Messer Tatragas spol. s r.o., Bratislavanájomné kyslík, plyn 6/201514,406.7.20152015-07-15
214/2015Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Bratislavatelekomunikačné služby-ústredňa 6/201575,373.7.20152015-07-15
215/2015Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160, 01701 Pov.Bystricadodávka tepla a vody 6/2015329,046.7.20152015-07-15
216/2015Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.1., BAkomun.odpad-nádoba OLO-Eisnerova6,649.7.20152015-07-15
217/2015922/50, Dubnica nad Váhom UNIKONT Slovakia, Murgašova rezervné koleso 1ks na Hako336,423.7.20152015-07-15
218/2015UNIKONT Slovakia, Murgašova
50, Dubnica nad Váhom
ND-lanko na Hako90,8630.6.20152015-07-15
219/2015A-Z STAV, s.r.o., Odeská 3, Bratislavalikvidácia stav.odpadov 6/20151236,141.7.20152015-07-15
220/2015Zeppelin SK s r.o., Zvolenská cesta 50, Banská Bystricachladiaca kvapalina a snímač teploty CAT 226B263,3430.6.20152015-07-15
221/2015Zeppelin SK s r.o., Zvolenská cesta 50, Banská Bystricasklo svetlometu CAT14,1130.6.20152015-07-15
222/2015Zeppelin SK s r.o., Zvolenská cesta 50, Banská Bystricaolej HYDO ADVANCED 10/20L+10/5L97,9230.6.20152015-07-15
223/2015Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/B, Bratislavastravné lístky 6/20151854,946.7.20152015-07-15
224/2015ZEMPRAX spol. s.r.o., Ílova 7, BAdovoz materiálu-Mečíkova+ext.Denova120,0030.6.20152015-08-07
225/2015ZEMPRAX spol. s.r.o., Ílova 7, BAnakládky a odvoz odpadov-skládky a odpady z akcií1056,0030.6.20152015-08-07
226/2015A.S.A Slovensko spol. s.r.o., Zohorzneškodnenie odpadov 16.-30.6.2015812,4530.6.20152015-08-07
228/2015STAV-VET, s.r.o., Pekárska 14, Trnavazneškodnennie stav.odpadov 6/2015162,2730.6.20152015-08-07
229/2015Marcel Bródy-Pneuservis, Istrijská 71, BApneuservisné práce 18.5.-6.7.2015808,909.7.20152015-08-07
230/2015Karovič, s.r.o. Vendelínska, Lozornobetón pre exteriér Denovy-areál2017,568.7.20152015-08-07
231/2015Karovič, s.r.o. Vendelínska, Lozornobetón pre areál-exteriérDenovy1961,408.7.20152015-08-07
232/2015TRIMEL s.r.o., J.Smreka, BAIII.Q.2015-IS SAMO ekonomický systém-servis243,788.7.20152015-08-07
233/2015Hl.mesto SR BA, Primaciálne nám., BA06/20158-monitorovanie EZS Denovy19,926.7.20152015-08-07
235/2015NDS, a.s. Mlynské Nivy 45, BAnavýšenie mýta Mercedes Axor50,0015.7.20152015-08-07
236/20158Internet Mall Slovakia, s.r.o., Pasienkova, BAtlaková umývačka na prístroje a stroje406,0015.7.20152015-08-07
237/2015Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, BAmobilné telekom.služby 8.6.-7.7.2015128,598.7.201582015-08-07
238/2015Lenerlei s.r.o., P.Horova, BAspracovanie účtovníctva 6/2015800,0016.7.20152015-08-07
239/2015Kooperativa poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, BApoistné-zodpovednosť za škodu 4.8.2015-3.8.2016363,9014.7.20152015-08-07
240/2015ORIM, Ing.Miroslav Surový, Slovinec 33, BAstav.práce-chodník P.Horova2281,7416.7.20152015-08-07
241/2015COPIES-Peter Liďák, J.Smreka 4, BA2xtonery HP tlačiareň a servis150,0016.7.20152015-08-07
242/2015PROFIBETÓN s.r.o., Talichova 2, BAbetónové zmesy-Mečíková a areál Denovy467,0030.6.20152015-08-07
243/2015PROFIBETÓN s.r.o., Talichova 2, BAbetónové zmesy-Mečíková, areál Denovy,sp.p.Horova600,3715.7.20152015-08-07
244/2015RTVS, s.r.o., BAIII.Q.2015-úhrada za RTVS55,7421.7.20152015-08-07
245/2015ORIM, Ing.Miroslav Surový, Slovinec 33, BArekonštrukcia Mečíkova 1.etapa30894,2421.7.20152015-08-07
246/2015VK SERVIS, s.r.o. Mlynské Nivy 61, BApapierové sáčky-pre psov912,0022.7.20152015-08-07
247/2015OLHA TRADE s.r.o. Kráľovce 167, PE vrecia-čistota, smetné koše 48 bal.129,6021.7.20152015-08-07
248/2015ORIM, Ing.Miroslav Surový, Slovinec 33, BArekonštrukcia Mečíkova 2.etapa29823,6228.7.20152015-08-07
249/2015PROFIBETÓN s.r.o., Talichova 2, BAbetóny ch.Horova+DI Š.Králika117,3031.7.20152015-08-07
250/2015SLOVEL spol. s.r.o., Rybničná 38, BAprenájom DZ-Mečíková198,7231.7.20152015-08-07
251/2015Karovič, s.r.o. Vendelínska, Lozornobetóny na Mečíkovu 2.etapa5553,3017.7.20152015-08-07
254/2015ORIM, Ing.Miroslav Surový, Slovinec 33, BArezanie diletačných špár-areál Denovy2975,404.8.20152015-08-07
255/2015reca Slovensko s.r.o., Vajnorská 134/B, BArezné a lamelové kotúče 25+5ks41,0417.7.20152015-08-21
256/2015SLOVEL spol.s r.o., Rybničná 38/P, BAznačky-reflex, texty+úchyty154,4824.7.20152015-08-21
257/2015Motor-Car Bratislava, spol.s r.o., Tuhovská 5, BAservis +ND Mercedes Axor2835,4023.7.20152015-08-21
258/2015UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 50, Dubnica n/Váhomservis+ND Hako569,5029.7.20152015-08-21
259/2015Teplo GGE s.r.o., Robotnícka, P.Bystrica7/2015-teplo a voda Denova331,274.8.20152015-08-21
260/2015Messer Tatragas spol. s r.o., Chalupkova 9, BA7/2015nájomné kyslík, plyn40,466.8.20152015-08-21
261/2015Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, BA7/2015-telekomunikačné služby-ústredňa75,372.8.20152015-08-21
262/2015Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto 1/B, BA7/2015-stravné lístky zamestnanci2104,656.8.20152015-08-21
263/2015NDS, a.s., Mlynské Nivy 45, BAnavýšenie mýta Mercedes100,0011.8.20152015-08-21
264/2015LMM spol. s r.o., Klenova 24, BA7/2015 prenájom kompresora120,0031.7.20152015-08-21
265/2015HYBEPO, s.r.o., Fazuľova 2, BA7/2015-výkon odb.č. PZS58,0031.7.20152015-08-21
266/2015HL.mesto SR bA, Primaciálne nám.1, BA7/2015-OLO nádoba na KO6,6431.7.20152015-08-21
267/2015ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, BA8/2015-elektrina Denova302,303.8.20152015-08-21
268/2015Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s., Prešovská 48, BAvodné stočné Hradištná vyúčtovanie 1.8.2014-30.7.201531,205.8.20152015-08-21
270/2015A.S.A Slovensko spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohorzneškodnenie odpadu 15.7.-27.7.20151064,9031.7.20152015-08-21
271/2015Securilas, s r.o., Zámocká 5, BAštvrťročná kontrola EZS/TPS Denova96,8413.8.20152015-08-21
273/2015STAV-VET, s.r.o., Pekárska 14, Trnavauloženie odpadu stavebného 7/2015248,7612.8.20152015-08-21
275/2015HL.mesto SR bA, Primaciálne nám.1, BA7/2015 monitorovanie EZS Denova19,9210.8.20152015-08-21
276/2015Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, BAmobilné telekom.služby 8.7.-7.8.2015134,718.8.20152015-08-21
277/2015Madast, s.r.o, Ovsištské nám.1, BAoleje, AdBlue, destilovaná voda-vozidlá120,7913.8.20152015-09-10
278/2015lenerlei s.r.o., P.Horova 28, BAspracovanie účtovníctva 7/2015800,0017.8.20152015-09-10
280/2015A.S.A SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohorzneškodnenie odpadu 200307-3.-10.8.2015352,5520.8.20152015-09-10
281/2015M.Surový-ORIM, Slovinec 33, BAstavebné práce-sp.plocha P.Horova 13-235479,9224.8.20152015-09-10
283/2015ADACOM progatec, s.r.o., Stará Hradská 52, Žilinadržiak noža 2ks+prepravné133,9225.8.20152015-09-10
284/2015SCHLOOSER SLOVAKIA, s r.o. Tranovského 25, BAozubený remeň 2x-etesie132,0027.8.20152015-09-10
285/2015VK SERVIS, s.r.o., Mlynské Nivy 61, BAšpeciálne papierové sáčky pre psov912,0028.8.20152015-09-10
287/2015Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, 83102 BAstravné lístky 08/20151783,604.9.20152015-09-29
288/2015A-Z STAV, s.r.o., Odeská 3, 82106 BAzneškodnenie odpadov-areál P.Horova205,922.9.20152015-09-29
290/2015Slovak Telecom,a.s. Bajkalská 28, BAtelekom.služby-ústredňa 8/201575,372.9.20152015-09-29
291/2015Hlavné mesto SR BA, Primaciálne nám.č.1, BAOLO-nádoba KO Eisnerova, 8/20156,6431.8.20152015-09-29
292/2015Hlavné mesto SR BA, Primaciálne nám.č.1, BA08/2015 monitorovanie EZS19,927.9.20152015-09-29
293/2015ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, BA09/2015-elektrina Eisnerova302,302.9.20152015-09-29
294/2015HYBEPO, s.r.o. Fazuľova 2, BA8/2015-na základe zmluvy BTS/PO-výkon odb.činností-PZS58,0031.8.20152015-09-29
295/2015Stav-vet, s.r.o., Pekárska 14, Trnavazneškodnenie zmiešaných odpadov-akcie MČ 8/2015633,603.9.20152015-09-29
297/2015PROFIBETÓN s.r.o., Talichova 2, BA8/2015-betónové zmesi akcie MČ128,3228.8.20152015-09-29
298/2015Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160, Pov.Bystrica8/2015-dodávka tepla a vody308,984.9.20152015-09-29
299/2015lenerlei s.r.o., P.Horova 28, BAspracovanie účtovníctva 8/2015800,0014.9.20152015-09-29
300/2015Marcel Bródy-PNEUSERVIS, Istrijská 71, BApneuservisné práce - vozidlá 10.7.-9.9.20151322,129.9.20152015-09-29
301/2015A.S.A Slovensko spol. s.r.o., Bratislavská 18, Zohorzneškodnenie objemného odpadu 8/2015-MČ439,6031.8.20152015-09-29
304/2015ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, BAelektrina -vyúčtovanie 1-9/2015-433,799.9.20152015-09-29
305/2015Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, BAtelekom.mobilné služby 8.8.-7.9.2015136,208.9.20152015-09-29
307/2015Ján Halás-ELEKTRO, P.Horova 18, BA-záloha na elektro-materiál-areál P.Horova 357,1217.9.20152015-09-29
308/2015reca Slovensko s.r.o., Vajnorská 134/B, BArezné kotúče 2ks-akcie MČ13,2017.9.20152015-09-29
309/2015OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167vrecia PE veľké-čistota celkovov-48 bal.129,6021.9.20152015-09-29
310/2015Securilas, s.r.o.,Zámocká 5, BAservis-kontrola zabezpečovacieho zariadenia Eisnerova59,3823.9.20152015-09-29
311/2015NDS, a.s., Mlynské Nivy 45, BAnavýšenie mýta Mercedes axor100,0030.9.20152015-10-19
312/2015Metro Cash+Carry SR s.r.o., Ivánka pri Dunajitoaletné, čistiace a ochranné potreby144,902.10.20152015-10-19
314/2015Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, BA9/2015-telekom.služby-ústredňa75,373.10.20152015-10-19
315/2015TRIEL s.r.o.,J.Smreka 22, BAIV.Q.2015-servis ekonom.inf. systému243,781.10.20152015-10-19
316/2015RTVS, BAIV.Q.2015-rozhlas a televízia55,746.10.20152015-10-19
317/2015ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, BA10/2015-elektrina Eisnerova302,301.10.20152015-10-19
318/2015Messer Tatragas spol. s.r.o., Chalupkova 9, BA9/2015-nájom kyslík, plyn-akcie MČ35,285.10.20152015-10-19
319/2015PROFIBETÓN s.r.o., Talichova 2, BAbetónová zmes 9/2015- akcie MČ317,9429.9.20152015-10-19
320/2015Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, BA9/2015-stravné lístky1783,606.10.20152015-10-19
321/2015Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160, P.Bystrica9/2015-teplo a ohrev301,595.10.20152015-10-19
322/2015ORIM-Ing. Surový, Slovinec 33, BAstav.práce-spevnená plocha z boku Istrijská2574,227.10.20152015-10-19
323/2015Hl.mesto SR Bratislava,Primaciálne nám.1. BAOLO nádoba-KO Eisnerova9,9630.9.20152015-10-19
324/2015Madast s.r.o., Matejkova 9, BAAdBlue 14Lx2pre vozidlá48,386.10.20152015-10-20
326/2015ASA Slovensko spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohor9/15 zneškodnenie odpadu MČ 200307847,7530.9.20152015-10-20
327/2015Stav-vet, s.r.o., Pekárska 14, Trnava9/15 zneškodnenie odpadu MČ170904417,967.10.20152015-10-20
329/2015BÁGRE s.r.o., Na Hriadkach 25, BAprenájom stroja JCB-textilanka+zázemie ZŠ P.Horova594,001.10.20152015-10-20
330/2015Messer Tatragas, Chalupkova 9, BA9/2015-prenájom fľaší-kyslík, plyn - storno-35,286.10.20152015-10-20
331/2015Messer Tatragas, Chalupkova 9, BA9/2015-nájom kyslík, plyn-akcie MČ38,426.10.20152015-10-20
332/2015Allianz-Slov.poisťovňa, a.s., Račianska 62, BAPZP vozidiel 1.1.2016-30.6.20151578,5730.9.20152015-10-20
333/2015VK SERVIS, s.r.o., Mlynské Nivy 61, BAšpeciálne papierové sáčky pre psov-800ks912,008.10.20152015-10-20
334/2015Hl.mesto SR BA, Primaciálne nám.1, BA9/15 monitorovanie EZS Denova19,928.10.20152015-10-20
335/2015Hl.mesto SR BA, Primaciálne nám.1, BA9/15-falošné poplachy-monitorovanie19,929.10.20152015-10-20
336/2015HYBEPO, s.r.o., Fazuľova 2, BA9/15 zmluvná pracovná zdravot.služba58,0030.9.20152015-10-20
337/2015HYBEPO, s.r.o., Fazuľova 2, BA3.Q.2015-odb.práce BOZP, OPP PO275,0030.9.20152015-10-20
338/2015EMPRO SERVIS, s.r.o., Pyrenejská 7, BAorezy-prenájom plošiny307,209.10.20152015-10-20
339/2015ZEMPRAX, spol. s.r.o., Ílova 7, BAdoprava a nakladač-Istrijská spev.plocha120,0012.10.20152015-10-20
340/2015lenerlei s.r.o., P.Horova 28, BA9/2015 spracovanie účtovníctva800,0016.10.20152015-10-20
343/2015Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Bratislavatelekomunik.mobilné služby 8.9.-7.10.2015130,008.10.20152015-11-09

344/2015Profibetón s.r.o., Talichova 2, Bratislavabetónové zmesi-akcie MČ877,7213.10.20152015-11-09
345/2015Reca Slovensko s.r.o., Vajnorská 134/B, Bratislavabrúsne, rezné kotúče89,0419.10.20152015-11-09
346/2015Messer Tatragas spol. s.r.o., Chalupkova 9, Bratislavakyslík, plyn44,464.9.20152015-11-09
347/2015Messer Tatragas spol. s.r.o., Chalupkova 9, Bratislavadobropisy-nájom kyslík, plyn-167,0123.10.20152015-11-09
348/2015Ramirent spol. s r.o., Opletalova 65, Bratislavanájom vibračnej dosky -Pod Lipovým66,0020.10.20152015-11-09
349/2015A.S.A Slovensko spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohorzneškodnenie odpadu 200307 1.10.-15.10.20151017,0120.10.20152015-11-09
351/2015D.A.S. poisťovňa právnej ochrany, a.s. Prievozská 4/C, Bratislavaprávna ochrana 22.11.2015-22.11.2016427,2121.10.20152015-11-09
352/2015Marcel Bródy-Pneuservis, Istrijská 71, Bratislavapneuservisné práce-všetky vozidlá, 18.9.-31.10.2015820,9631.10.20152015-11-09
353/2015Marcel Bródy-Pneuservis, Istrijská 71, Bratislavadodávka pneumatík a pneuservis.práce 31.10.2015750,6831.10.20152015-11-09
354/2015ORIM-M.Surový, Slovinec 33, Bratislavarezanie abúranie asfaltu areál Horova4986,7128.10.20152015-11-09
355/2015ORIM-M.Surový, Slovinec 33, Bratislavabetonáž ryhy-ul. Mečíkova3911,1028.10.20152015-11-09
358/2015Vaša Slovensko, s.r.o., Račianské mýto 1/B, Bratislavastravné lístky 10/20151783,605.11.20152015-11-09
359/2015Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava10/2015 telekom.služby-ústredňa75,883.11.20152015-11-09
360/2015Profibetón s.r.o., Talichova 2, Bratislavabetónové zmesi-MČ1475,0930.10.20152015-11-09
361/2015Metro Cash-Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, Ivánka pri Dunajinákup čaju22,206.11.20152015-11-09
362/2015Metro Cash-Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, Ivánka pri Dunajitoaletné, ochranné potreby29,826.11.20152015-11-16
363/2015A-Z STAV, s.r.o., Odeská 3, BAlikvidácia bitumenov-Pod Lipovým483,6030.10.20152015-11-16
364/2015HYBEPO, s.r.o., Fazuľova 2, BA10/15 zmluvná pracovná zdravot.služba58,0031.10.20152015-11-16
365/2015Stav-vet, s.r.o., Pekárska 14, Trnava10/2015 likvidácia zmieš.stav.odpadu MČ673,744.11.20152015-11-16
368/2015ZSE Energia,a.s., Čulenova 6, BA11/2015-elektrina Eisnerova302,302.11.20152015-11-16
369/2015Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160, P.Bystrica10/2015-ÚK-teplo,voda Eisnerova1046,515.11.20152015-11-16
370/2015NIC Hosting s.r.o., Dlhá 9, Ivánka pri Dunaji registrácia domény -1rok -webhosting37,394.11.20152015-11-16
371/2015Hl.mesto SR BA, Primaciálne nám.1, BA10/2015-monitorovanie EZS Eisnerova19,927.11.20152015-11-16
372/2015Hl.mesto SR BA, Primaciálne nám.1, BA10/2015-nádoba OLO-KO Eisnerova6,6431.10.20152015-11-16
373/2015Bratislavská vodárenská sp., a.s., Prešovská 48, BAvodné-stočné Hradištná 31.7.-30.10.201524,5230.10.20152015-11-16
374/2015A.S.A Slovensko spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohorzneškodnenie odpadu 200307 19.10.-30.10.2015691,0731.10.20152015-11-16
376/2015NDS, a.s., Mlynské Nivy 45, BAnavýšenie mýta-Mercedes100,0010.11.20152015-11-16
377/2015LMM, spol. s r.o.Klenova 24, BAprenájom kompresora-zázemie Horova240,002.11.20152015-11-16
378/2015BÁGRE s.r.o., Na Hriadkach 25, BAzemné a búracie práce - Pod Lipovým3121,203.11.20152015-11-16
379/2015GRITSTONE, s.r.o., Bancíkovej 1/A, BArecyklácia betónov+dodávka kameňa-Pod Lipovým3384,005.11.20152015-11-16
381/2015Motor.Car Bratislava, spol. s r.o.,Tuhovská 5, BAservis Mercedes Axor653,246.11.20152015-11-16
382/2015SecurilLas, s.r.o. Zámocká 5, BAročná údržba EZS /TPS Eisnerova188,0912.11.20152015-11-16
384/2015ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, BAelektrina Denova 8.9.-31.10.201585,829.11.20152015-12-02
385/2015Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, BAtelekom.mobilné služby 8.10.-7.11.2015126,808.11.20152015-12-02
386/2015UNIKONT SLOVAKIA, spol. s.r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhomservis a ND kom.vozidlo Hako560,8811.11.20152015-12-02
387/2015Stavebná firma Žember, Schillerova 15, BAasfaltovanie-Podhorská, Pieskovcova, Delená, P.Horova402,3613.11.20152015-12-02
389/2015VK SERVIS, s.r.o., Mlynské Nivy 61, BApapierové sáčky pre psov912,0016.11.20152015-12-02
390/2015PROFIBETÓN s.r.o., Talichova 2, BAbetónové zmesi - akcie MČ507,7713.11.20152015-12-02
391/2015SLOVEL spol. s r.o., Rybničná 38/P, BAdopr.značky, nálepky, úchyty-MČ44,3812.11.20152015-12-02
392/2015RAMIRENT spol. s r.o., Opletalova 65, BAvibračná doska-akcia Pod Lipovým66,0012.11.20152015-12-02
393/2015Ján Halás-Elektro, P.Horova 18, BA elektroinštalačné práce -zázemie Horova476,819.11.20152015-12-02
394/2015lenerlei s.r.o., P.Horova 28,BA10/2015-spracovanie účtovníctva800,0018.11.20152015-12-02
395/2015Marcel Bródy-PNEUSERVIS, Istrijská 71, BApneuservisné práce 2.-13.11.20151989,0513.11.20152015-12-02
396/2015UNIKONT SLOVAKIA, spol. s.r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhompneuservis.práce+2x oceľ.kefa
kom.vozidlo Hako
763,2020.11.20152015-12-02
397/2015UNIKONT SLOVAKIA, spol. s.r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhomservis kom.vozidla Hako408,6020.11.20152015-12-02
398/2015Zeppelin SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystricaservis a ND Caterpillar 246+226680,6811.11.20152015-12-02
399/2015IDM CAR, spol. s r.o., Pieskovcova 64, BAoprava okna-Renault86,2627.11.20152015-12-02
400/2015HYBEPO, s.r.o., Fazuľova 2, 81107 Bratislava12/15 zmluvná pracovná zdravot.služba58,0030.11.20152016-01-08
401/2015Madast s.r.o., Matejkova 9, BratislavaAdBlue 14Lx2 - všetky vozidlá48,3820.11.20152016-01-08
402/2015Ramirent spol. s.r.o., Opletalova 65, Bratislavanájom vibračnej dosky66,0026.11.20152016-01-08
403/2015reca Slovensko s.r.o., Vajnorská 134, Bratislavarezné kotúče 4ks12,0027.11.20152016-01-08
404/2015Profibetón s.r.o., Talichova 2, Bratislavabetónové zmesi-akcie MČ804,6430.11.20152016-01-08
406/2015Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Bratislavatelekomunikačné služby-ústredňa 11/1575,4402.12.20152016-01-08
407/2015A-Z stav, s.r.o. Odeská 3, Bratislavalikvidácia odpadu-akcie MČ458,9501.12.20152016-01-08
409/2015Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160, Pov.Bystricadodávka tepla a vody 11/151053,7103.12.20152016-01-08
410/2015ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava11/15 elektrina Eisnerova210,7003.12.20152016-01-08
411/2015Hl.mesto SR BA, Primaciálne nám.1, BA11/15-OLO nádoba KO Eisnerova 25, BA6,6430.11.20152016-01-08
412/2015Olha trade s.r.o., Kráľovce 167, Kráľovcevrecia PE rolo čierne-čistenie
48 bal.
129,6002.12.20152016-01-08
413/2015UNIKONT Slovakia, spol. s r.o., Murgašova 50, Dubnica nad Váhomservis Hako-kom.vozidlo + ND361,7703.12.20152016-01-08
414/2015LMM, spol. s r.o., Klenova 24, BAnájom kompresora-akcie MČ120,0030.11.20152016-01-08
415/2015Bágre s.r.o., Na Hriadkach 25. BAbúracie práce a nakladanie betónu-akcie MČ1800,6003.12.20152016-01-08
416/2015Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, BAstravné lístky 11/20151605,2404.12.20152016-01-08
418/2015ORIM-M.Surový, Slovinec 33, BAstavebné práce-Hradištná 15-174550,7405.12.20152016-01-08
419/2015ORIM-M.Surový, Slovinec 33, BAodvodnenie plochy na Vápencovej ul.2793,0005.12.20152016-01-08
420/2015Hl.mesto SR BA, Primaciálne nám.1, BA11/15-monitorovanie EZS Eisnerova19,9207.12.20152016-01-08
421/2015Ing. Jaroslav Žember, Stavebná firma Žember, Schillerova 15, 81104 BAoprava živičného krytu Hradištná, Na Grbe, P.Horova144,4830.11.20152016-01-08
422/2015ORIM-Ing. Miroslav Surový, Slovinec 33, BAstav.práce-chodník zo zámkovej dlažby-I.Bukovčana1753,3711.12.20152016-01-08
423/2015ORIM-Ing. Miroslav Surový, Slovinec 33, BAstav.práce - chodník na ul. Pod Lipovým31398,1911.12.20152016-01-08
424/2015NDS, a.s. Mlynské Nivy 45, 82109 BAnavýšenie mýta-Mercedes Axor100,0011.12.20152016-01-08
425/2015A.S.A Slovensko spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohorzneškodnenie odpadu 200307 1120151818,3430.11.20152016-01-08
428/2015PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, BAseminár účtovná uzávierka ver.správy r.201569,0002.12.20152016-01-08
429/2015Slovel spol. s r.o. Rybničná 38, 83107 BAprenájom dopr.značenia-vianočná ulička93,6011.12.20152016-01-08
430/2015lenerlei s.r.o. P.Horova 28, BA11/2015-spracovanie účtovníctva800,0016.12.20152016-01-08
432/2015Madast s.r.o. ovsištské nám.1., 85104 BAAdBlue 14Lx1-všetky vozy62,4908.12.20152016-01-08
433/2015Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., Tuhovská 5, 83107 BAservis Mercedes Axor198,4810.12.20152016-01-08
434/2015gritstone. s.r.o. Bancíkovej 1/A, Bratislavadodávka prírodného kameniva-akcia MČ1540,8015.12.20152016-01-08
435/2015Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Bratislavamobilne služby 8.11.-7.12.2015123,5308.12.20152016-01-11
437/2015EMPRO SERVIS, s.r.o., Pyrenejská 7, 83101 BAprenájom plošiny-stromy68,6415.12.20152016-01-11
438/2015Profibrtón s.r.o., Talichova 2, BAbetónová zmes-akcie MČ87,1115.12.20152016-01-11
439/2015Tercoplast, a.s. Zátišie 1, 83103 BAlexan-prístrešok VÚZ115,6922.12.20152016-01-11
440/2015COPIES-Peter Liďák, J.Smreka 4, BA tonery HPQ 2x-tlačiareň108,0022.12.20152016-01-11
442/2015A.S.A Slovensko spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohorzneškodnenie odpadu 200307 1.-14.12.2015561,4621.12.20152016-01-11
443/2015VK Servis, s.r.o., Mlynské Nivy 61, 82105 BApapierové sáčky pre psov-800ks912,0021.12.20152016-01-11
444/2015Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., Tuhovská 5, 83107 BAservis +ND Mercedes Axor997,2921.12.20152016-01-11
445/2015Marcel Bródy-Pneuservis, Istrijská 71, Bratislavapneuservisné práce+opravy vozidiel97,0529.12.20152016-01-11
448/2015Hl.mesto SR BA, Primaciálne nám.1, BA12/15-monitorovanie EZS Eisnerova19,9231.12.20152016-01-11
449/2015HYBEPO, s r.o., Fazuľova 2, 81107 BA12/15 zmluvná pracovná zdravot.služba58,0031.12.20152016-01-11
450/2015HYBEPO, s r.o., Fazuľova 2, 81107 BAIV.Q.2015-BOZP a výkony AB technika OPP...275,0031.12.20152016-01-11
451/2015Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, BAtelekom.služby 12/1575,3731.12.20152016-01-11
452/2015Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislavastravné lístky 12/151854,9431.12.20152016-01-11
453/2015ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava12/2015-elektrina Eisnerova215,9131.12.20152016-01-20
454/2015ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislavaelektrina Hradištná-vyúčtovanie r.2015-216,2031.12.20152016-01-20
455/2015MČ DNV, Novoveská 17/A, Bratislavaref. pov.zmluv.poistenia-Hako
25.11.15-31.12.2015
1.1.2016-31.12.2016
68,6231.12.20152016-01-20

456/2015Hl.mesto SR BA, Primaciálne nám.č.1, Bratislava12/2015-OLO nádoba Eisnerova6,6431.12.20152016-01-20
458/2015Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160, Považská Bystrica12/2015-dodávka tepla a vody Eisnerova1040,9731.12.20152016-01-20
460/2015A.S.A Slovensko spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohorzneškodnenie odpadu 21.12.-30.12.2015329,8231.12.20152016-01-20
1/2016Metro-Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunajičistiace a toaletné potreby-zamestnancom151,098.1.20162016-01-20
2/2016Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160, Považská Bystricanájomné - priestory za rok 2015191,204.1.20162016-01-20
3/2016Slovak telecom, a.s., Bajkalská 28, Bratislavamobilne telekom.služby 8.12.215-7.1.2016134,228.1.20162016-01-20
4/2016Zemprax, spol. s.r.o., Ílova 7, Bratislavaprevoz stromov-doprava240,0012.1.20162016-01-20
5/2016Stav-vet, s.r.o., Pekárska 14, Trnavazmiešané odpady zo stavieb298,7213.1.20162016-01-20
7/2016lenerlei s.r.o., P.Horova 28, Bratislava12/2015-spracovanie účtovníctva800,0015.1.20162016-01-20
9/2016ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislavaelekrina Hradištná 1.1.-30.6.2016600,3114.1.20162016-01-20
10/2016Trimel s.r.o., J.Smreka 22, Bratislavaservis Ekonom.inf.systému-I.Q.2016243,7815.1.20162016-01-20
11/2016Emproservis, s.r.o., Pyrenejská 7, Bratislavapráca s plošinou - orezy70,5019.1.20162016-02-11
12/2016Madast s.r.o. ovsištské nám.1., 85104 BAoleje, AdBlue - všetky vozidlá184,1514.1.20162016-02-11
14/2016Národná dialničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislavanavýšenie mýta - MercedesRN100,0026.1.20162016-02-11
15/2016Rozhlas a televízia Slovenska, BratislavaI.Q.2016-úhrada RTVS55,7427.1.20162016-02-11
16/2016Motor -Car Bratislava, spol. s.r.o., Tuhovská 5, Bratislavaservis Mercedes Axor RN692,8927.1.20162016-02-11
18/2016VAŠA Slovensko, s r.o.,Račianske mýto 1/B, Bratislava stravné lístky 1/20161783,605.2.20162016-02-11
19/2016Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislavaonline sprievodca účtovn. pre obce 23.1.16-22.1.17
4xsplátka z 247,10 €
61,002.2.20162016-02-19
20/2016Teplo GGE, s.r.o., Robotnícka 2160, Pov.Bystricadodávka tepla a vody - Eisnerova 1/20161286,235.2.20162016-02-19
21/2016Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.č.1, Bratislava1/2016-OLO- nádoba KO Eisnerova6,6431.1.20162016-02-19
22/2016PROFIS spol.s r.o., Palárikova 16, HolíčKontrola HP, oprava servis HP, Vypracovanie revíznej správy, HZS174,1831.1.20162016-02-19
23/2016Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.č.1, BratislavaMonitorovanie EZS 1/201619,928.2.20162016-02-19
24/2016A.S.A Slovensko spol.s r.o., Bratislavská 18, Zohorzneškodnenie odpadov 200307 1/2016619,0131.1.20162016-02-19
26/2016Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava1/2016-telekom.služby-ústredňa75,372.2.20162016-02-19
27/2016SecuriLas, s.r.o., Zámocká 5, BratislavaQ.údržba EZS/TPS - Eisnerova96,8410.2.20162016-02-23
28/2016VK SERVIS, s.r.o., Mlynské Nivy 61, Bratislavašpeciálne papierové sáčky pre psov 912,0010.2.20162016-02-23
29/2016ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava1/2016-elektrina Eisnerova 25203,035.2.20162016-02-23
30/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislavavodné-stočné 31.10.15-30.1.2016 Hradištná 24,523.2.20162016-02-23
31/2016Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, Bratislavamobilné telekom.služby 8.1.-7.2.2016129,898.2.20162016-02-23
32/2016reca Slovesnko s.r.o., Vajnorská 134/B, Bratislavasada špirál.vrtákov33,6011.2.20162016-02-23
33/2016Slovel spol. s r.o., Rybničná 38/P, Bratislavadopr.značky a príslušenstvo-MČ137,0911.2.20162016-02-23
34/2016HYBEPO, s r.o., Fazuľova 2, Bratislavazmluvne BTS/PO, PZS-zdravotná služba 1/201658,0031.1.20162016-02-23
35/2016Stav-vet, s.r.o., Pekárska 14, Trnava1/2016-zmiešané odpady zo stavieb-MČ200,709.2.20162016-02-23
37/2016lenerlei s.r.o.,Pavla Horova 28, Bratislava1/2016-spracovanie účtovníctva800,0016.2.20162016-02-23
38/2016Motor.Car Bratislava, spol. s r.o., Tuhovská 5, Bratislavaservis+oprava Mercedes Axor756,1911.2.20162016-02-23
40/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislavačistenie a odvedenie odpadových vôd-MÚ DNV2,5931.1.20162016-02-23
41/2016SLOVEL spol. s.r.o., Rybničná 38/P, Bratislavadopravné zrkadlo 3ks-MČ643,2018.2.20162016-03-15
42/2016Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystricatlačiarenské služby-poštové poukážky6,4719.2.20162016-03-15
43/2016OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 67vrecia 70x110 rolo čierne-čistota129,6022.2.20162016-03-15
45/2016PROFIBETón s.r.o. , Talichova 2, Bratislavazvlhnutá betónová zmes -MŠ Marečka 16-bezbar.prechod v budove18,3625.2.20162016-03-15
46/2016Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160, Považská Bystricadobropis-r.2015-teplo, ohrev vody-0,0624.2.20162016-03-15
47/2016HYBEPO, s.r.o., Fazuľova 2866/2, Bratislava2/2016-výkon odb.činností-PZS58,0029.2.20162016-03-15
48/2016Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1, Bratislava2/2016-stravné lístky1605,248.3.20162016-03-15
49/2016Hlavné mesto SR,Primaciálne nám.č.1, Bratislava2/2016-OLO-nádoba na KO6,6429.2.20162016-03-15
50/2016A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohorzneškodnenie odpadu 200307, 2/2016-MČ3403,1029.2.20162016-03-15
52/2016Slovak Telecom, Bajkalská 28, BratislavaTelekom.služby-ústredňa,internet 2/201675,373.3.20162016-03-15
53/2016ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislavaelektrina Eisnerova Denova, 2/2016204,523.3.20162016-03-15
54/2016NDS, Mlynské Nivy 45,Bratislavanavýšenie mýta Mercedes 518UN50,009.3.20162016-03-15
55/2016Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám.č.1., Bratislava2/2016-monitorovanie EZS Eisnerova 2519,928.3.20162016-03-15
56/2016STAV-VET, s.r.o.,Pekárska 14, Trnava2/2016 stav.odpad170904-MČ280,988.3.20162016-03-15
58/2016Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160, Považská Bystrica2/2016 - dodávka tepla a ohrev vody1036,027.3.20162016-03-15
59/2016Marcel Bródy-Pneuservis, Istrijská 71, Bratislavaprezutie CAT, valník, záplata, nemrznúca zmes, batéria M26168,0611.3.20162016-03-18
60/2016ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, BratislavaESET NOD 32 Antivirus - PC, 2 roky100,0015.3.20162016-03-18
61/2016VK SERVIS, s.r.o., Mlynské Nivy 61, Bratislavašpeciálne papierové sáčky pre psov 800 ks912,0015.3.20162016-03-18
62/2016Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislavamobilné telekom.služby 8.2.-7.3.2016130,898.3.20162016-04-07
64/2016lenerlei s.r.o., P.Horova 28, Bratislava2/2016-spracovanie účtovníctva800,0018.3.20162016-04-07
65/2016Unikont Slovakia, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhomtenierová kefa 4ks, srvis a výmena filtrov-Hako-komunál.vozidlo905,0723.3.20162016-04-07

66/2016NDS, a.s., Mlynské NIvy 45, Bratislavanavýšenie mýta Mercedes BA 518UN100,0031.3.20162019-04-07
67/2016HANSA-FLEX Hydraulik s.r.o., Kostany nad Turcom1xhydraulická hadicovina CAT-ND14,154.4.20162016-04-07
69/2016Profibetón, s.r.o., Talichova 2, Bratislavabetón c16/20-oprava chodníkov-Novoveská67,3229.3.20162016-04-07
71/2016EMPRO SERVIS, s.r.o., Pyrenejská 7, Bratislavapráca s plošinou - orezy, údržba379,2031.3.20162016-04-07
72/2016Bágre s.r.o., Na hriadkach 25, Bratislavapráce s CB-nová zeleň a skládky216,0030.3.20162016-04-07
73/2016Hybepo, s.r.o., Fazuľova 2866/2, Bratislavavýkon odb.činností na základe zmluvy BTS/PO-poplatok za PZS za 3/201658,0031.3.20162016-04-07
74/2016Hybepo, s.r.o., Fazuľova 2866/2, Bratislavana základe zmluvy realizácia prác BOZP a výkon AB technika za I.Q.2016275,0031.3.20162016-04-07
75/2016Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, Bratislavatelekom.služby ústredňa, internet75,373.4.20162016-04-07

76/2016Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislavastravné lístky 3/2016-zamestnanci1712,267.4.20162016-04-07
77/2016Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160, Považská Bystricadodávka tepla a ohrev vbody 3/20161070,884.4.20162016-04-11
78/2016Ing.Jaroslav Žember Stavebná firma, Schillerova 15, Bratislavaoprava živicového krytu-asfaltový betón-chodníky DNV511,008.4.20162016-04-11
79/2016NDS, a.s. Mlynské Nivy45, Bratislavanavýšenie mýta Mercedes 535LK100,0011.4.20162016-04-11
80/2016Empro servis, s.r.o., Pyrenejská 7, Bratislavapráca s plošinou-orezxy-údržba408,006.4.20162016-04-12
81/2016ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislavaelektrina 3/2016-Eisnerova206,357.4.20162016-04-12
82/2016Hl.mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.č.1, Bratislavamonitorovanie EZS Eisnerova 3/201619,927.4.20162016-04-12
83/2016Hl.mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.č.1, BratislavaOLO-poplatok nádoba KO 3/20166,6431.3.20162016-04-12

84/2016Zeppelina SK s.r.o., Zvolenská cesta 50, Banská BystricaND+olej CAT 246118,8123.3.20162016-04-12
85/2016TRIMEL s.r.o., J.Smreka 22, BratislavaII.Q.2016-servis EIS-PC243,787.4.20162016-04-12
86/2016ASA Slovensko spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohorzneškodnenie odpadu 200307 3/2016905,3031.3.20162016-04-12
88/2016GRITSTONE, s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislavadodávka recyklátu na Mečíkovu1944,0012.4.20162016-04-14
89/2016GRITSTONE, s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislavastiahnutie asfaltu, rozbitie a odvoz betónov Mečíkova5234,0012.4.20162016-04-14
91/2016ZEMPRAX, spol. s r.o., Ílova 7, Bratislavadoprava-odvoz stromov-zeleň256,1212.4.20162016-04-14
92/2016lenerlei, s.r.o., P.Horova 28, Bratislavaročná uzávierka-účtovníctvo800,003.4.20162016-04-14
93/2016Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava8.3.-7.4.2016 mobilné telekom.služby129,988.4.20162016-04-18
94/2016Ramirent spol. s r.o., Opletalova 65, Bratislavanájom vibračnej dosky-sp.p. Smreka330,0012.4.20162016-04-18
95/2016lenerlei, s.r.o., P.Horova 28, Bratislava3/2016-spracovanie účtovníctva800,0015.4.20162016-04-19
96/2016Madast s.r.o., Matejkova 9, BratislavaAdBlue 14Lx2-vozidlá48,385.4.20162016-04-22
97/2016OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167PE vrecia veľké-akcie MČ-čistenie129,6018.4.20162016-04-22
98/2016Profibetón, s.r.o., Talichova 2, Bratislavaakcie MČ-zavlhnutý betón 11,25m3780,3015.4.20162016-04-25
99/2016Magic Print s.r.o., Rovniankova 15, Bratislavatonery HPLJ-3x115,2021.4.20162016-04-25
100/2016ADACOM progate, Stará Hradská 52, ŽilinaND-vrtuľa-kosačky etesia53,5120.4.20162016-04-26
101/2016Allianz-Slov.poisťovňa, Račianska 62, Bratislavapoistné VW Caddy 30.3.-30.6.201640,4421.4.20162016-04-26
102/2016Rozhlas a televízia Slovenskaúhrada konc.poplatku II.Q.201655,7427.4.20162016-04-27
103/2016GRITSTONE, s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislavadodávka stav.sute na skládku604,8021.4.20162016-04-27
105/2016VK SERVIS, s.r.o., Mlynské Nivy 61, Bratislavašpeciálne papierové sáčky pre psov912,0027.4.20162016-04-27
106/2016ORIM-Ing.Surový, Slovinec 33, Bratislavaúprava terénu spevnenej plochy J.Smreka17014,5627.4.20162016-04-27
107/2016EKODREN s.r.o., Nová 15, Pezinokdodávka a montáž vsakovacieho zariadenia2103,2726.4.20162016-04-28
108/2016HYBEPO, s.r.o., Fazuľova 2, Bratislavavýkon odb.činností na základe zmluvy BTS/PO-poplatok za PZS za 3/201658,0030.4.20162016-05-04
110/2016Plantago, spol. s r.o., Slávičie údolie 10, Bratislavanákup drevín na výsadbu1896,9030.4.20162016-05-05
111/2016Profibetón, s.r.o., Talichova 2, Bratislavazavlhnutý betón akcie MČ398,1227.4.20162016-05-06
112/2016Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, Bratislavatelekom.služby-ústredňa,75,372.5.20162016-05-06

113/2016Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160, Považská BystricaDodávka tepla a ohrevu 4/2016829,773.5.20162016-05-06
114/2016Vaša Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B, Bratislavastravné lístky4/2016-zamestnanci1712,265.5.20162016-05-06
115/2016Securillas, s.r.o., Zámocká 15, 81101 Bratislava štvrťročná údržba EZS/TPS-Eisnerova96,845.5.20162016-05-06
116/2016Bratislava vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, Bratislavavodné stočné Hradištná 31.1.-29.4.201624,5229.4.20162016-05-11
117/2016A.S.A.Slovensko spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohorzneškodnenie odpadov 200307-akcie MČ1825,1130.4.20162016-05-11
119/2016RAMIRENT spol. s r.o., Opletalova 65, Bratislavanájom vibračnej dosky-Mečíkova46,8030.4.20162016-05-11
120/2016BÁGRE s.r.o.Na Hriadkach 25, 84107 Bratislavavýkop strojom JCB, doprava-akcie MČ738,002.5.20162016-05-11
121/2016A-Z Stav, s.r.o., Odeská 3, Bratislavazneškodňovanie stavebného odpadu 4/20162939,622.5.20162016-05-11
123/2016ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislavadodávka elektriny Eisnerova 4/2016206,033.5.20162016-05-11
124/2016Hlavné mesto SR BA, Primaciálne nám.č.1, Bratislava4/2016-monitorovanie EZS Eisnerova19,925.5.20162016-05-11
125/2016Hlavné mesto SR BA, Primaciálne nám.č.1, Bratislava4/2016-OLO nádoba na KO-Eisnerova6,645.5.20162016-05-11
126/2016Ramirent spol. s r.o., Opletalova 65, Bratislavanájom vibračnej dosky-Mečíkova93,604.5.20162016-05-11
127/2016NDS, a.s. Dúbravská cesta 14,Bratislavanavýšenie mýta BL535LK100,0012.5.20162016-05-12
128/2016lenerlei s.r.o., P.Horova 28, Bratislava spracovanie účtovníctva 4/2016800,0016.5.20162016-05-17
129/2016Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislavapoistenie-priradenie k flotile vozidiel 28.4.-30.6.2016
BL535LK, BL910GZ, BL069YE
165,4312.5.20162016-05-17
130/2016ALAS Slovakia, s.r.o., Polianky 23, Bratislavadomiešavač- so zmesou betónu CBIII - mEčíKOVA5176,6813.5.20162016-05-17
132/2016Slovak Telecom, a.s, Bratislavamobilné telecomunikačné služby 4/2016133,588.5.20162016-05-17
133/2016Zeppelin SK s.r.o., Zvolenská cesta 50, B.BystricaCAT 246-pravidelná údržba588,562.5.20152016-05-17
134/2016RAMIRENT spol. s r.o., Opletalova 65, Bratislavanájom vibračnej dosky-Mečíkova46,8011.5.20162016-05-17
135/2016TLG POROROŠTY s.r.o. Mikovíniho 12, Trnavalemovaný zinkovaný pororošt-na zázemie ZŠ P.Horova702,0012.5.20162016-05-18
136/2016ORIM-Ing.Surový, Slovinec 33, Bratislavamontáž chodníka na Opletalovej ulici5040,3116.5.20162016-05-18
137/2016ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislavaelektrina 11/2015-storno-302,301.11.20152016-05-18
138/2016Marcel Bródy-Pneuservis, Istrijská 71, Bratislavapneuservisné práce na vozidlách 14.3.-17.5.2016497,6718.5.20162016-05-23
139/2016PROFIBETÓN, s.r.o., Talichova 2, Bratislavazavlhnuté betóny na akcie MČ734,1513.5.20162016-05-23
140/2016MADAST s.r.o., Ovsištské nám.č, 1, BratislavaOsBlue 14L x 4-vozidlá96,7712.5.20162016-05-24
141/2016EMPRO SERVIS, s.r.o., Pyrenejská 7, Bratislavapráca s plošinou-orezy stromov216,3619.5.20162016-05-24
142/2016SLOVEL spol. s r.o., Rybničná 38/P, Bratislavaprenájom dopravného značenia a značiek-hody33,6020.5.20162016-05-24
143/2016REXCOM..r.o. Lanžhotská 2, Břeclavštrbinové rošty1204,0024.5.20162016-05-25
144/2016 GRIT STONE, s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislavadovoz piesku a štrku na DI a Mečíkovu330,7724.5.20162016-05-27
145/2016GRIT STONE, s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislavastav.práce na Mečíkovej ul.5234,0024.5.20162016-05-27
146/2016reca Slovensko s.r.o., Vajnorská 134/B, Bratislavabrúsne a rezné kotúče25,0825.5.20162016-05-30
147/2016Červenka Rompreprava stav.materiálu Opletalova ul.132,0031.5.20162016-06-02
148/2016ORIM-Ing. Miroslav Surový, Slovinec 33, Bratislavarekonštrukčné práce-Mečíkova ul.24865,6031.5.20162016-06-02
150/2016Zeppelin SK s.r.o., Zvolenská cesta50, B.Bystricachladiaca kvapalina CAT 24617,5220.5.20162016-06-07
151/2016Stavebná firma Žember, Schillerova 15, Bratislavaodpredaj studenej asfaltovej zmesi-výtlky496,8030.5.20162016-06-07
152/2016Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Bratislavatelekomunikačné služby-ústredňa 5/201675,372.6.20162016-06-07
153/2016Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.1, Bratislava5/2016-OLO - KO Eisnerova 256,6431.5.20162016-06-07
154/2016STAMADO, s.r.o., Pieskovcova 60, Bratislavazálohovo na rekonštrukciu priestorov pre hasičskú techniku26250,008.6.20162016-06-09
155/2016Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námč.1, Bratislavamonitorovanie EZS Denova 5/201619,926.6.2016201-06-10

156/2016HYBEPO, s.r.o., Fazuľovaq 2, Bratislavavýkon odb.činností na základe zmluvy BTS/PO-poplatok za PZS za 5/201658,00 31.5.20162016-06-13
157/2016A-Z STAV, s.r.o., Odeská 3, Bratislavalikvidácia bitumenových zmesí-MČ1048,631.6.20162016-06-13
158/2016BAGRE s.r.o., Na Hriadkach 25, Bratislavabúracie, zemné práce a vykládka - Mečíkova +textilanka768,005.6.20162016-06-13
159/2016ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava5/2016-elektrina Eisnerova206,655.6.20162016-06-13
160/2016GRIT STONE, s.r.o. Bancíkovej 1/A, Bratislavadodávka piesku - DI471,306.6.20162016-06-13
161/2016Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava5/2016 stravné lístky1961,967.6.20162016-06-13
162/2016Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160, P.Bystricadodávka tepla a vody 5/2016451,426.6.20162016-06-13
163/2016ZEPPELIN SK s.r.o., Zvolenská cesta 50, B.Bystricasklo svetla a svetlometu CAT 24644,1529.5.20162016-06-13
164/2016ZEPPELIN SK s.r.o., Zvolenská cesta 50, B.Bystricapravidelná údržba CAT 226B649,002.5.20162016-06-13
166/2016ASA Slovensko s.r.o., Bratislavvská, Zohorzneškodnenie odpadu 5/20161828,9831.5.20162016-06-20
169/2016UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Murgašova, Dubnica nad Váhom
servisná prehliadka M910GZ252,482.6.20162016-06-20
170/2016UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Murgašova, Dubnica nad Váhom
servisná prehliadka MBA230TT224,572.6.20162016-06-20
171/2016VK SERVIS, s.r.o.,Mlynské Nivy 61, Bratislavašpeciálne papierové sáčky pre psov 912,007.6.20162016--06-20
172/2016Slovak Telecom. a.s., Bajkalská 28, Bratislavatelekom.služby mobilné 8.5.-7.6.2016134,518.6.20162016-06-20
174/2016Allianz-Slovenská poisťovňa, Račianska 62, Bratislavapoistné vozidiel 1.7.-31.12.20162128,146.6.20162016-06-20

175/2016COPIES-Peter Liďák, J.Smreka 4, BratislavaKopírovací strok Konica Minolta +toner, papier, inštalácia438,0016.6.20162016-06-20
176/2016GRITSTONE, Bancíkovej 1/A, Bratislavaodvoz a likvidácia stav.odpadu MČ7545,606.6.20162016-06-20
178/2016Messer Tatragas s.r.o., Chalupkova 9, Bratislavanájomné fľaše kyslík, plyn do 5/2016407,453.6.20162016-06-20
179/2016Messer Tatragas s.r.o., Chalupkova 9, Bratislavavyúčtov.nájmu fliaš 2-5/2016162,5020.6.20162016-06-22
180/2016Messer Tatragas s.r.o., Chalupkova 9, Bratislavadobropis nájom fliaš-407,4520.6.20162016-06-22
181/2016ORIM-Ing. Surový, Slovinec 33, Bratislavastav.práce na obsluž.chodníkoch pri parkovisku J.Smreka
fa s prenosom DP
2665,0120.6.20162016-06-22
182/2016lenerlei s.r.o., P.Horova 28, Bratislavaspracovanie účtovníctva 5/2016800,0016.6.20162016-06-22
183/2016Profibetón s.r.o., Talichova 2, Bratislavabetóny -akcie MČ318,8231.5.20162016-07-01
184/2016ASA Slovensko s.r.o., Bratislavvská, Zohorzneškodnenie odpadu 1.6.-15.6.20161128,7317.6.20162016-07-01
186/2016D.A.S poisťovňa, Prievozská 4/C, Bratislavazmena poistnej zmluvy-poistné právnej ochrany46,3915.6.20162016-07-01
187/2016Profibetón s.r.o., Talichova 2, Bratislavabetóny-akcie MČ837,8522.6.20162016-07-01
188/2016RAMIRENT spol. s r.o., Opletalova 65, Bratislavanájom vibračnej dosky-Hradištná24,609.6.20162016-07-01
189/2016Ing. Jaroslav Žember Stavebná firma Žember, Schillerova 15, Bratislavaoprava živičného krytu chodníka Kalištná ul.8650,1117.6.20162016-07-01
190/2016Ing. Jaroslav Žember Stavebná firma Žember, Schillerova 15, Bratislavazaasfaltovanie chodníka-parkoviská Hradištná853,8020.6.20162016-07-01
191/2016STAMADO, s.r.o., Pieskovcova 60, Bratislavazálohovo na rekonštrukciu priestorov pre hasičskú techniku22500,001.7.20162016-07-08
192/2016H-Instal s.r.o., Dolný Koniec 812/23, Hruštínzálohovo na výr. a montáž kanalizačného potrubia-soc.zariadenia ZŠ Horova5000,0028.6.20162016-07-08
193/2016Porsche Inter Auto SK spol. s r.o., Dolnozemská 7, Bratislavavýroba hl.kľúča WV BL 868 DA351,911.7.20162016-07-14
194/2016ORIM-Ing. Miroslav Surový Slovinec 33, Bratislavapráce na vodorovnom značení v DNV fa s prenosom DP2861,4430.6.20162016-07-14
197/2016Roman Červenka, Cabanova 38, Bratislavapreprava stav.materiálu-Hradištná96,0022.6.20162016-07-14
198/2016SLOVEL spol. s r.o., Rybniičná 38/P, Bratislavadopravné značky-MČ18,5824.6.20162016-07-14
199/2016RAMIRENT spol. s r.o., Opletalova 65, Bratislavanájom vibračnej dosky Mečíkova98,4023.6.20162016-07-14
200/2016RAMIRENT spol. s r.o., Opletalova 65, Bratislavanájom vibračnej dosky Opletalova24,6027.6.20162016-07-14
201/2016UNIKONT SLOVAKIA, spol.s r.o., Murgašova 50, Dubnica nad Váhombrzdové doštičky M26101,2628.6.20162016-07-14
202/2016HYBEPO, s.r.o.,Fazuľova 2, Bratislavaodb.práce BOZP a výkon AB technika II.Q.2016275,0030.6.20162016-07-14
203/2016OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167vrecia PE 48 bal. pre MČ129,6030.6.20162016-07-14
204/2016A-Z Stav, s.r.o., Odeská 3, Bratislavazneškodnenie odpadu 6/20162060,981.7.20162016-07-14
205/2016GRIT STONE, s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislavadodávka piesku do pieskovísk221,9030.6.20162016-07-14
206/2016PROFIBETÓN, s.r.o., Talichova 2, Bratislavadoprava a betón-akcie MČ897,4530.6.20162016-07-14
207/2016ALAS SLOVAKIA, s.r.o. Polianky 23, Bratislavadomiešavač - Mečíkova5618,2828.6.20162016-07-14
208/2016ZSE Energia,a.s. Čulenova 6, Bratislavaelektrina Hradištná 17.-30.11.2016600,311.7.20162016-07-14
209/2016Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislavatelekomunikačné služby 6/201675,372.7.20162016-07-14
210/2016Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160, P.Bystricadodávka tepla a vody 6/2016289,994.7.20162016-07-27
211/2016Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislavastravné lístky 6/20162033,307.7.20162016-07-27
212/2016HYBEPO, s.r.o.,
Fazuľova 2, 811 07 Bratislava
mesačný poplatok BTS/PO, 6/201658,-30.6.20162016-07-27
213/2016ORIM-Ing. Miroslav Surový Slovinec 33, Bratislavaspevnené plochy Hradištná, fa s prenesenou daňovou povinnosťou5869,9330.6.20162016-07-27
214/2016ASA Slovensko s.r.o., Bratislavvská, Zohorzneškodnenie odpadu 16.6-29.3.2016725,8830.6.20162016-07-27
216/2016ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislavaelektrina 6/2016 Eisnerova203,065.7.20162016-07-27
217/2016BAGRE s.r.o., Na Hriadkach 25, 841 07 Bratislavabúracie práce 6/2016 Hradištná192,005.7.20162016-07-27
218/2016HLAVNÉ MESTO SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislavakomunálny odpad 6/20169,9630.6.20162016-07-27
219/2016HLAVNÉ MESTO SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislavamonitorovanie EZS 6/201619,928.7.20162016-07-27
220/2016ZEMPRAX, s.r.o., Ilova 7, 841 07 Bratislavapráce s CAT 434 a AD28, Textilanka531,0012.7.20162016-07-27
221/2016TRIMEL, s.r.o., J.Smreka 22, 841 07 Bratislavaekonomický softvér III.Q 2016243,786.7.20162016-07-27
222/2016Zeppelin SK, s.r.o., Zvolenská cesta 50, 974 5 Banská BystricaCAT 246 - matice53,225.5.20162016-07-27
223/2016Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislavapoistné M26 BL 336MK 20.6.-31.12.2016157,2213.7.20162016-07-27
224/2016VK SERVIS, s.r.o., Mlynské Nivy 61, 821 05 Bratislavapapierové sáčky na psie exkrementy912,0013.7.20162016-07-27
226/2016Slovak Telecom. a.s., Bajkalská 28, Bratislava8.6.-7.7.16-mobilné telecom služby 136,188.7.20162016-07-27
227/2016ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 23, 841 01 Bratislavabetóny Hradištná spevnená plocha62,5411.7.20162016-07-27
228/2016ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 23, 841 01 Bratislavabetóny Hradištná spevnená plocha125,1011.7.20162016-07-27
229/2016MADAST, s.r.o., Ovsištské nám. 1, 851 04 BratislavaAdBlueolej+destil.voda-všetky vozidlá171,2014.7.20162016-07-27
230/2016Roman Červenka, Cabanova 38, 841 02 Bratislavapreprava stav.materiálu, spevnená plocha Hradištná, chodník Mečíková180,0018.7.20162016-07-27
231/2016Porche Inter Auto Slovakia, s.r o.hlavný kľúč VW Caddy 351,9121.7.20162016-07-27
232/2016Porche Inter Auto Slovakia, s.r o.zriadenie funkcie-hlavný kľúč VW Caddy51,6021.7.20162016-07-27
233/2016RAMIRENT spol. s r.o. prenájom vibračný valec Mečíkova 24,6013.7.20162016-08-03
234/2016A.S.A Slovensko spol. s r.o.MČ DNV 1.7.-11.7.2016773,2820.7.20162016-08-03
236/2016Rozhlas a televízia SlovenskaIII.Q.2016-RTVS55,7426.7.20162016-08-03
237/2016ORIM-Ing. Miroslav Surovýchodník Opletalova9 728.5728.7.20162016-08-03
238/2016UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.oprava dopr.prostriedkov-komunálne vozidlo HAKO 581.7126.7.20162016-08-03
239/2016lenerlei, s.r.o.spracovanie účtovníctva 6/2016800,0020.7.20162016-08-03
240/2016VAŠA Slovensko, s r.o.stravné lístky 7/2016 záloha1 997.632.8.20162016-08-03
241/2016HYBEPO, s.r.o., Fazuľova 2, Bratislavavýkon odb.činností BTS/PO-PZS 7/201658,0031.7.20162016-08-22
242/2016ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 23, Bratislavadodávky betónu, Mečíkova, textilanka1816,8825.7.20162016-08-22
243/2016Messer Tatragas spol. s.r.o, Chalupkova 9, Bratislavanájomné za fľaše kyslík, plyn 1.6.2016-31.5.2017486,1814.6.201692016-08-22
244/2016Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, Bratislavatelekomunikačné služby-ústredňa 7/201675,372.8.20162016-08-22
245/2016Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160, P.Bystrica7/2016-dodávka tepla a ohrev vody288,863.8.20162016-08-22
246/2016Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava7/2016-stravné lístky doúčtovanie0,004.8.20162016-08-22
247/2016Securilas, s.r.o., Zámocká 5, Bratislavakontrola a servis EZS objekt Eisnerova 25, - 3.Q.201696,845.8.20162016-08-22
248/2016Marcel Bródy-pneuservis, Istrijská 71, Bratislavapneuservisné práce na vozidlách 26.5.-4.8.2016414,585.8.20162016-08-22
249/2016ADACOM progatec, s.r.o., Stará Hradská 52, Žilinapiestnica na etesie75,248.8.20162016-08-22
250/2016Metro Cash+Carry SR, s.r.o., Ivánka pri Dunajikancelársky papier 11.9911.8.20162016-08-22
252/2016ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 23, Bratislavadovoz betónu-mix - textilanka940,8029.7.20162016-08-22
253/2016ASA SLOVENSKO spol. s.r.o., Bratislavská 18, Zohorzneškodnenie odpadov 7/16-MČ697/8331.7.20162016-08-22
255/2016ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislavaelektrina 7/2016211,133.8.20162016-08-22
256/2016UNIKONT SLOVAKIA, spol. s.r.o., Murgašova 50, Dubnica nad Váhomkruhové kefy 2x Hako172,805.8.20162016-08-22
257/2016Hl.mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.č.1, BratislavaOLO-nádoba KO 7/20166,6431.7.20162016-08-22
258/2016H-Instal SK s.r.o., Hruštínčiast.platba na materiál-soc.zar. ZŠ P.Horova10000,0011.8.20162016-08-22
259/2016LASSELSBERGER, s.r.o., Stará Vajnorská 12, Bratislavadlažba - ZŠ Horova977,4726.7.20162016-08-22
260/2016LASSELSBERGER, s.r.o., Stará Vajnorská 12, Bratislavadlažba ZŠ Horova983,0226.7.20162016-08-22
261/2016Ing. Jaroslav Žember stav.firma, Schillerova 15, Bratislavazaasfaltovanie chodníka Hradištná a Mečíkova937,3815.8.20162016-08-22
262/2016LASSELSBERGER, s.r.o., Stará Vajnorská 12, Bratislavadlažba ZŠ Horova132,8426.7.20162016-08-22
263/2016HANSAFLEX Hydraulik s.r.o., Kostany nad Turcomhydraulická hadicovina-CAT 24617,4815.8.20162016-08-22
264/2016Bratislavská vodárenská spoloč., a.s., Prešovská 48, Bratislavavodné stočné 31.7.15-28.7.201615,604.8.20162016-08-22
265/2016Hl.mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.č.1, Bratislava7/2016-monitorovanie EZS19.9210.8.20162016-08-22
266/2016ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 23, Bratislavadovoz betónu Hradištná172,028.8.20162016-08-22
269/2016RAMIRENT spol. s.r.o., Opletalova 65, Bratislavaprenájom vibračnej dosky Mečíkova24,6011.8.20162016-08-22
270/2016Slovak Telecom a.s., Bajkalská 28, Bratislavatelekom.mobilne služby 8.7.-7.8.2016133,628.8.20162016-08-22
271/2016Kajánek Jozef, maliarske-natieračské práce, Černyševského 33, 85101 Bratislavačiastková fa na materiál-maľovanie, natieranie ZŠ Horova1500,0018.8.20162016-08-22
272/2016ORIM-Ing. Miroslav Surový, Slovinec 3, Bratislavastav.práce na rekonštrukcii Mečíkova-2.etapa20000,0017.8.20162016-08-22
273/2016lenerlei s.r.o., P.Horova 28, Bratislavaslužby pri spracovaní účtovníctva900,0018.8.20162016-08-22
274/2016ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 23, Bratislavadovoz betónu mix Mečíkova835,2015.8.20162016-08-22
275/2016ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 23, Bratislavabetón Mečíkova35,1015.8.20162016-09-09

276/2016SLOVEL spol. s.r.o., Rybničná 38/P, BratislavaDopr.značenie+spomaľovacie prahy594,481.8.20162016-09-09
277/2016ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 23, Bratislavadoprava a betóny Hradištná a textilanka1272,3415.8.20162016-09-09
278/2016ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 23, Bratislavadoprava a betóny-textilanka1546,2118.8.20162016-09-09
279/2016ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 23, Bratislavapreprava čerpadla na stavu-textilanka
prenesená daň
211,0018.8.20162016-09-09

281/2016A.S.A. Slovensko spol. s.r.o., Bratislavská 18, Zohorzneškodnenie odpadu 200307 1.8.-15.8.2016598,6915.8.20162016-09-09
282/2016EKODREN s.r.o., Nová 15, Pezinokdodávka a montáž vsakovacieho zariadenia - žľab Istracentrum
prenesená daň
1693,4526.8.20162016-09-09
283/2016NDS, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislavanavýšenie mýta Mercedes BA 518 UN100,0030.8.20162016-09-09
284/2016VK SERVIS, s.r.o., Mlynské Nivy 61, Bratislavašpeciálne papierové sáčky pre psov912,0024.8.20162016-09-09

285/2016ADACOM progatec, s.r.o., Hradská 52, Žilinatyč riadenia spojovacia - etesie47,0326.8.20162016-09-09

286/2016HYBEPO, s.r.o., Fazuľova 2, Bratislavavýkon odb.činností -PZP 8/201658,0031.8.20162016-09-09
287/2016Vaša Slovensko, s.r.o., Bratislavazáloha na stravné lístky 8/162068,985.9.20162016-09-09

288/2016Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, Bratislavatelekomunikačné služby 8/201675,532.9.20162016-09-09
290/2016Zeppelin SK s.r.o., Zvolenská cesta, Banská Bystricatrubka, tesnenie, olej-CAT 246265,006.9.20162016-09-13

291/2016ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 23, Bratislavadovoz betónu-textilanka892,9630.8.20162016-09-13
292/2016OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167, KráľovcePE vrecia rolo čierne 48 balov129,6031.8.20162016-09-13
293/2016BÁGRE s.r.o., Na Hriadkach 25, Bratislavazemné práce a búracie práce JCB - Hradištná150,004.9.20162016-09-13
294/2016Kajánek Jozef, Maliarske-natieračské práce, Černyševského 33, Bratislavamal. a natieračske práce v objekte ZŠ P.Horova 162147,009.9.20162016-09-24
295/2016Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160, Považská Bystricadodávka tepla a vody 8/2016281,145.9.20162016-09-24
296/2016Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislavadodávka stravných lístkov 8/20160,007.9.20162016-09-24
298/2016A.S.A SLOVENSKO spol. s.r.o., Bratislavská 18, Zohorzneškodnenie odpadu 200307 16.-30.8.2016596,7731.8.20162016-09-24
299/2016Hl.mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.č.1, Bratislavamonitorovanie EZS Eisnerova, 8/201619,928.9.20162016-09-24
300/2016Hl.mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.č.1, Bratislavapoplatok OLO-nádoba na KO 8/20166,6431.8.20162016-09-24
301/2016ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislavaelektrina Eisnerova 8/2016213,667.9.20162016-09-24
302/2016ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 23, Bratislavapreprava čerpadla na stavbu-textilanka
prenesená daň
182,0031.8.20162016-09-24
304/2016Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, Bratislavatelekom. mobilné služby 8.8.-7.9.2016142,467.9.20162016-09-24
305/2016lenerlei s.r.o., P.Horova 28, Bratislavaspracovanie účtovníctva 8/2016900,0019.9.20162016-09-24
306/2016SCHLOSSER SLOVAKIA s.r.o., Tranovského 25, Bratislavaremen ozubený 2x, etesie212,4014.9.20162016-09-24
307/2016Metro Cash+Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, Ivánka pri Dunajikancelárske potreby, stoličky, vysávač157,1522.9.20162016-09-24
308/2016VK SERVIS, s.r.o., Mlynské Nivy 61, Bratislavašpeciálne papierové sáčky pre psov912,0021.9.20162016-09-24
309/2016COPIES-Peter Liďák, J.Smreka 4, Bratislavaservis HP tlačiarní+toner120,0022.9.20162016-10-17

310/2016Ján Halás-Elektro, P.Horova 18, Bratislavaelektroinštalačné práce.ZŠ Horova715,6216.9.20162016-10-17
311/2016ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 23, Bratislavadodávka betónov Na Vyhliadek a POd Lipovým248,6320.9.20162016-10-17
313/2016STAMADO, s.r.o., Pieskovcova 60, Bratislavarekonštrukcia priestorov textilanky pre hasičov s prenosom DP13 750,0021.9.20162016-10-17
314/2016Roman Červenka, Cabanova 38, Bratislavapreprava stav.materiálov Pod Lipovým a Vyhliadka206,2219.9.20162016-10-17
315/2016Hansa-flex Hydraulik s.r.o., Kostany nad Turcomhydraulická hadicovina-ND-Hako17,6227.9.20162016-10-27
316/2016H-Instal SK s.r.o., Hruštíndodávka materiálu a práce pri oprave WC zariadení ZŠ Horova 16-
prenesenie DP
15666,846.9.20162016-10-27
317/2016ORIM-Ing. Miroslav Surovým Slovinec 33, Bratislavapráce na výstavbe betónového múru-Textilanka
prenesená DP
10616,8230.9.20162016-10-27
318/2016ORIM-Ing. Miroslav Surovým Slovinec 33, Bratislavapráce pri rekonštrukcii WC v ZŠ Horova 16
prenesená DP
14685,8330.9.20162016-10-027
319/2016H-Instal SK s.r.o., Hruštíndoplnenie WC zariadenia nad rámec dohody
prenesenie DP
497,5828.9.20162016-10-27
320/2016Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske Mýto, Bratislavazáloha na stravné 9/20162104,654.10.20162016-10-27
321/2016ORIM-Ing. Miroslav Surovým Slovinec 33, Bratislavapráce na rekonštrukcii Mečíkovej ulice
prenesenie DP
8936,035.10.20162016-10-27
322/2016Vaša Slovensko, s.r.o., Račiabske mýto 1/B, Bratislavadodanie stravných lístkov 9/20160,005.10.20162016-10-27
323/2016ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislavadodávka elektriny Eisnerova 9/2016218,284.10.20162016-10-27
324/2016Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.č.1, Bratislavanádoba OLO-Eisnderova 9/20166,6430.9.20162016-10-27
325/2016TRIMEL s.r.o., J.Smreka 22, Bratislavaposkytovanie servisu ekonom.inf.systému 4.Q.2016243,7830.9.20162016-10-27
326/2016A-Z STAV s.r.o., Odeská 3, Bratislavalikvidácia stav.odpadu 9/20161184,261.10.20162016-10-27
327/2016A.S.A Slovensko spol. s.r.o., Bratislavská 18, Zohorzneškodnenie odpadov 9/20161103,5830.9.20162016-10-27
329/2016ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 23, Bratislavadovoz betónov textilanka1365,7730.9.20162016-10-27
330/2016ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 23, Bratislavadovoz betónov textilanka597,1730.9.20162016-10-27
331/2016STAMADO s.r.o., Pieskovcova 60, Bratislavapráce v priestoroch pre hasičskú techniku
prenesenie DP
4523,537.10.20162016-10-27
332/2016RAMIRENT spol. s r.o., Opletalova 65, Bratislavaprenájom vibračnej dosky Pod Lipovým49,2030.9.20162016-10-27
333/2016Madast s.r.o., Ovsištské nám.1, Bratislavaoleje do všetkých vozidiel223,003.10.20162016-10-27
334/2016Allianz-Slov.poisťovňa, a.s., Račianska 62, Bratislavapoistné vozidiel 1.1.-30.6.20162276,403.10.20162016-10-27
335/2016Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, Bratislavagifaset vyúčtovanie0,0023.9.20162016-10-27
336/2016ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 23, Bratislavadovoz betónov akcie MČ968,0423.9.20162016-10-27
337/2016ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 23, Bratislavadovoz betónov akcie MČ129,4426.9.20162016-10-27
338/2016ZEMPRAX, spol. s.r.o., Ílova 7, 84107 Bratislavapráce s nakladačom+hydraulická ruka textilanka546,0029.9.20162016-10-27
340/2016HYBEPO, s.r.o., Fazuľova 2, Bratislava3.Q.2016-odb.práce BOZP, OPP, PO275,0030.9.20162016-10-27
341/2016Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislavatelekomunikačné služby 9/201664,782.10.20162016-10-28
342/2016Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160, Pov.Bystricadodávka tepla a ohrev vody 9/2016286,645.10.20162016-10-28
343/2016Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.č.1, Bratislavamonitorovanie EZS Eisnerova 9/201619,927.10.20162016-10-28
344/2016Hornbach Baumarkt SK spol. s r.o., Galvaniho 9, Bratislavastavebný materiál-akcia45,1612.10.20162016-10-28
345/2016Hornbach Baumarkt SK spol. s r.o., Galvaniho 9, Bratislavastavebný materiál-akcie12.8713.10.20162016-10-28
346/2016Jaroslav Brúder, Saratovská 15, Bratislavalepenie, vyspravenie, montáž PVC podlahy290,002.10.20162016-10-28
347/2016Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, Bratislavamobilné telekom.služby 8.9.-7.10.2016132,778.10.20162016-10-28
348/2016SLOVEL spol. s r.o., Rybničná 38, Bratislavaprenájom dopravného značenia286,8010.10.20162016-10-28
349/2016ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 23, Bratislavadovoz betónov-Prímoravská58,5011.10.20162016-10-28
351/2016ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 23, Bratislavadovoz betónov-Prímoravská179,5113.10.20162016-10-28
352/2016UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 50, Dubnica nad Váhomservis Hako -kom.voz. 1142,5113.10.20162016-10-28
353/2016UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 50, Dubniva nad Váhomservis M26 BL336MK476,3913.10.20162016-10-28
354/2016lenerlei s.r.o., P.Horova 28, Bratislavaspracovanie účtovníctva 9/2016900,0018.10.20162016-10-28
356/2016Stavebná firma Žember, Schillerova 15, 81104 Bratislavastavebné práce-zaasfaltovanie chodníka Hradištná176,3817.10.20162016-10-28
357/2016Hornbach Baumarkt SK spol. s r.o., Galvaniho 9, Bratislavastavebný materiál-akcie8,1621.10.20162016-10-28
359/2016Kristína Ďurkovičová, Bošanyvrecká do vysávača14,9719.10.20162016-10-28
360/2016ORIM-Miroslav Surový, Slovinec 33, Bratislavastavebné práce-chodník Prímoravská ul.
prenesená DP
3097,8016.10.20162016-10-28
361/2016Rozhlas a televízia Slovenskaúhrada poplatkov 4.Q.201655,7426.10.20162016-10-28
362/2016METRO Cash+Carry SR s.r.o., Ivánka pri Dunajiovocné čaje-zamestnanci34,0224.10.20162016-10-28
363/2016RAMIRENT spol. s r.o., Opletalova 65, Bratislavaprenájom vibračnej dosky-akcie49,2019.10.20162016-10-28
364/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislavaprerušenie a obnovenie dodávky vody-stará Denova94,2018.10.20162016-10-28
365/2016Bágre s.r.o., Na Hriadkach 25, Bratislavazemné práce, búracie, odvoz betónu-akcie
prenesenie DP
2395,003.10.20162016-10-28
366/2016ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 23, Bratislavadodávka betónov Pod Lipovým403,1320.10.20162016-10-28
367/2016ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 23, Bratislavadodávka betónov Pod Lipovým234,5917.10.20162016-10-28
368/2016MČ Devínska NOvá Vesprefakturácia mýta motorového vozidla BL 535LK150,0026.10.20162016-10-28
369/2016D.A.S. Rechtsschutz AG, Prievozská 4/C, Bratislavaprávna ochrana-poistenie 22.11.2016-22.11.2017526,6220.10.20162016-11-16
370/2016ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 23, Bratislava
doprava betónov-textilanka1445,7424.10.20162016-11-16
371/2016Hornbach Baumarkt SK spol. s r.o., Galvaniho 9, Bratislavacement textilanka9,9631.10.20162016-11-16
372/2016METRO Cash+Carry SR s.r.o., Ivánka pri Dunajizimná zmes na vozidlá, škrabka na ľad11,7231.10.20162016-11-16
373/2016NDS, a.s. Dúbravská cesta 14, Bratislavanavýšenie mýta Mercedes 518UN100,002.11.20162016-11-16
374/2016Vaša Slovensko, s.r.o., Račiabske mýto 1/B, Bratislavazálohovo stravné lístky 10/20161961,963.11.20162016-11-16
375/2016Ramirent spol. s r.o., Opletalova 65, Bratislavaprenájom vibračnej dosky Pod Lipovým98,4026.10.20162016-11-16
376/2016ALAS Slovakia, s.r.o., Polianky 23, Bratislavadovoz betónov Pod Lipovým, textilanka1349,4227.10.20162016-11-16
377/2016HYBEPO, s.r.o., Fazuľova 2, Bratislava9/2016 BTS/PO výkon odb.činností a výkon PZS58,0030.9.20162016-11-16
378/2016HYBEPO, s.r.o., Fazuľova 2, Bratislava10/2016 BTS/PO výkon odb.činností a výkon PZS58,0031.10.20162016-11-16
379/2016ZEMPRAX, spol. s.r.o., Ílová 7, Bratislavahydraulická ruka-prekládka panelov384,0031.10.20162016-11-16
380/2016Hlavné mesto SR, BA, Primaciálne nám.č.1, Bratislava10/2016 monitorovanie EZS19,927.11.20162016-11-18
381/2016Jozef Piliar, Vilová 6, Bratislavarekonštrukčné práce haly textilanky
prenesenie DP
29056,282.11.20162016-11-18
382/2016Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava10/2016 stravné lístky0,004.11.20162016-11-18
383/2016Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava10/2016-telekomunikačné služby64,582.11.20162016-11-18
384/2016VK SERVIS. s.r.o., Mlynské NIvy 61, Bratislavašpeciálne psie sačky912,004.11.20162016-11-18
386/2016Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.č.1, BratislavaOLO-nádoba KO 10/20166,6431.10.20162016-11-18
387/2016ALAS SLOVAKIA, Polianky 23, Bratislavadoprava betónu-akcie MČ782,5831.10.20162016-11-18
388/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48,Bratislavavodné stočné Hradištná 29.7.-28.10.201622,3028.10.20162016-11-18
389/2016Hornbach Baumarkt SK spol. s.r.oô., Galvaniho 9, BratislavaND-lano na centrálu4,659.11.20162016-11-18

390/2016OLHA TRADE s.r.o., Kráľovce 167PE vrecia veľké-čistota129,607.11.20162016-11-18
391/2016ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislava10/2016-elektrina Eisnerova229,747.11.20162016-11-18
392/2016NIC Hosting s.r.o., Dlhá 9, Ivánka pri Dunajiweb+doména denova.sk 11/2016-11/201737,399.11.20162016-11-18
393/2016Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160, P.Bystrica10/2016-dodávka tepla a ohrev vody552,088.11.20162016-11-18
395/2016ORIM-Surový, Slovinec 33, Bratislavapráce na výstavbe múru-textilanka
prenos DP
9180,578.11.20162016-11-18
396/2016Hornbach Baumarkt SK spol. s.r.oô., Galvaniho 9, Bratislavanáradie-násady+metly-textilanka41,0410.11.20162016-11-18
398/2016FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohorzneškodnenie odpadu 10/20161635,5431.10.20162016-11-18
400/2016Rota plus s.r.o., Ružová 1003/4, Stupavazimné pracovné bundy-zamestnanci1074,5914.11.20162016-11-18
401/2016BAGRE s.r.o., Na hriadkach, Bratislavabúracie a zemné práce-MČ akcie, prenesenie DP1545,0031.10.20162016-11-18
402/2016RAMIRENT spol. s r.o., Opletalova 65, Bratislavaprenájom vibračnej dosky Na Vyhliadke24,603.11.20162016-11-18
403/2016RAMIRENT spol. s r.o., Opletalova 65, Bratislavaprenájom vibračnej dosky Na Vyhliadke24,60
4.11.20162016-11-18
404/2016ALAS SLOVAKIA s.r.o., Polianky 23, Bratislavačerpadlo betónu-textilanka, prenesená DP599,2531.10.20162016-11-18
405/2016ALAS SLOVAKIA s.r.o., Polianky 23, Bratislavabetón Na Vyhliadku281,5110.11.20162016-11-18
406/2016UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 50, Dubnica nad Váhomservis+čapy- Hako269,7611.11.20162016-11-18
407/2016SLOVEL spol. s r.o., Rybničná 38/P, Bratislavadopr.značky, značenie, spom.prahy, zrkadlo...639,509.11.20162016-11-18
408/2016Hornbach Baumarkt SK spol. s.r.oô., Galvaniho 9, Bratislavažľaby Pod LIpovým153,6015.11.20162016-11-18
409/2016Metro Cash-Carry SR s.r.o., Senecká cesta , Ivánka pri Dunajikáva, čaje, kancelársky papier58,4516.11.20162016-12-13
410/2016lenerlei s.r.o., P.Horova 28, spracovanie účtovníctva 10/2016900,0016.11.20162016-12-13
411/2016Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, Bratislavatelekom.mobilné služby 10/2016129,728.11.20162016-12-13
412/2016ORIM-Miroslav Surový, Slovinec 33, Bratislavarekonštrukcia povrchu chodníka ul. Na vyhliadke-prenesená daň12382,6118.11.20162016-12-13
413/2016ORIM-Ing. Miroslav Surový, Slovinec 33, BratislavaPD-stav.práce-rekonštrukcia povrchu ch. ul. Na vyhliadke600,7518.11.20162016-12-13
415/2016Zeppelin SK s.r.o., Zvolenská cesta 50, Banská Bystrica-Kráľováoprava hydraulického systému CAT 226B3270,0728.10.20162016-12-13
416/2016Zeppelin SK s.r.o., Zvolenská cesta 50, Banská Bystrica-Kráľovácelková oprava stroja CAT 2463433,6128.10.20162016-12-13
417/2016ALAS SLOVAKIA s.r.o., Polianky 23, Bratislavadovoz betónu textilanka1687,9210.11.20162016-12-13
418/2016ALAS SLOVAKIA s.r.o., Polianky 23, Bratislavadovoz betónu-Pod Lipovým672,4714.11.20162016-12-13
419/2016Marcel Bródy-PNEUSERVIS, Istrijská 71, Bratislavapneuservisné práce na vozidlách 9,8,-24.10.20162526,9218.11.20162016-12-13
420/2016reca Slovensko s.r.o., Vajnorská 134/B, Bratislavarezné kotúče-akcie MČ44,2816.11.20162016-12-13
421/2016UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica n.VáhomND-Hako848,3518.11.20162016-12-13
422/2016Mestská časť Bratislava-DNVzábezpeka vozidla Mitsubishi FUSSO palubná jednotka, tachograf137,0022.11.20162016-12-13
423/2016Hornbach Baumarkt SK spol.s r.o., Galvaniho 9, Bratislava DNVdrenážne potrubie textilanka16,3524.11.20162016-12-13
424/2016Hornbach Baumarkt SK spol.s r.o., Galvaniho 9, Bratislavažľab Pod Lipovým134,3224.11.20162016-12-13
426/2016MADAST s.r.o., Ovsištské nám.1, BratislavaAdBlue 14L x5 vozidlá120,961.12.20162016-12-13
427/2016Motor-CAR Bratislava, spol. s r.o., Tuhovská 5, Bratislavaservis Mercedes AXOR145,3122.11.20162016-12-13
428/2016Hornbach Baumarkt SK spol.s r.o., Galvaniho 9, Bratislavasvorka lanová, rozmrazovač skiel12,841.12.20162016-12-13
429/2016Motor-CAR Bratislava, spol. s r.o., Tuhovská 5, Bratislavaservis Mercedes Arocs310,9528.11.20162016-12-13
430/2016Vaša Slovensko s.r.o., Račianske mýto 1, Bratislavazálohovo stravné lístky 11/20161997,635.12.20162016-12-13
431/2016HYBEPO, s.r.o. Fazuľova 2, Bratislavanzmluvne BTS/PO za výkon odb.činností za PZS 11/201658,0030.11.20162016-12-13
432/2016ALAS SLOVAKIA, s.r.o. Polianky 23, Bratislavadovoz betónu Pod Lipovým220,1522.11.20162016-12-13
433/2016ALAS SLOVAKIA, s.r.o. Polianky 23, Bratislavadovoz betónu textilanka1106,2828.11.20162016-12-13
434/2016Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, Bratislavatelekomunikačné služby64,582.12.20162016-12-13
435/2016ORIM-Ing. Miroslav Surový, Slovinec 33, BratislavaPD-dorábky ch. Na vyhliadke625,956.12.20162016-12-13
436/2016ORIM-Ing.Miroslav Surový, Slovinec 33, BratislavaPD-stav. práce-rekonštrukcia chod. Pod Lipovým36333,46
6.12.20162016-12-13
438/2016RAMIRENT spol. s r.o., Opletalova 65, Bratislavaprenájom vibračnej dosky Pod Lipovým49,2023.11.20162016-12-13
439/2016Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, Považská Bystricadodávka tepla a vody 11/2016697,222.12.20162016-12-13
440/2016Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.č.1, Bratislava11/2016-poplatok OLO nádoba KO9,9630.11.20162016-12-13
441/2016reca Slovensko s.r.o., Vajnorská 134/B, Bratislavaveľký rezný kotúč7,201.12.20162016-12-13
442/2016SLOVEL spol. s r.o., Rybničná 38, Bratislavadopravné značky249,3423.11.20162016-12-13
443/2016Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislavavyúčtovanie stravných lístkov 11/20160,007.12.20162016-12-13
444/2016ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, Bratislavaelektrina 11/2016 Eisnerova 25243,425.12.20162016-12-13
445/2016ZEMPRAX, spol. s.r.o., Ílova 7, Bratislavanáklad.voz. s hydraulickou rukou-postavenie vianočných stromov a panelov textilanka360,006.12.20162016-12-15
446/2016Bagre s.r.o., Na hriadkach 25, BratislavaPD-búranie a nakládka betónu, Pod Lipovým, textilanka, Vyhliadka1611,257.12.20162016-12-15
447/2016ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 23,Bratislavadodávka betónu Pod Lipovým32,4828.11.20162016-12-15
448/2016ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 23, Bratislavadodávka betónu textilanka64,9630.11.20162016-12-15
449/2016Hornbach Baumarkt SK spol. s r.o., Galvaniho 9, Bratislavacement textilanka-hala39,848.12.20162016-12-15
450/2016ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 23, BratislavaPD-čerpadlo betónu-textilanka326,2524.11.20162016-12-15
451/2016FCC SLOVENSKO, s.r.o., Bratislavská 18, Zohorzneškodnenie odpadu 200307 MČ1195,9430.11.20162016-12-15
453/2016Hlavné mesto SR bratislava, Primaciálne nám.č.1, Bratislavamonitorovanie EZS 11/201619,927.12.20162016-12-29
454/2016COPIES-Peter LiĎák, J.Smreka 4, Bratislavadodávka toneru do tlačiarne 2x120,0013.12.20162016-12-29
456/2016lenerlei s.r.o., Pavla Horova 28, Bratislavaspracovanie účtovníctva 11/2016900,0015.12.20162016-12-29
457/2016lenerlei s.r.o., Pavla Horova 28, Bratislavaspracovanie účtovníctva 12/2016900,0019.12.20162016-12-29
458/2016VK SERVIS, s.r.o., Mlynské Nivy 61, Bratislavašpeciálne papierové sáčky pre psov1003,2015.12.20162016-12-29
459/2016Slovak Telecom,a.s., Bajkalská 28, Bratislavatelekomunikačné mobilné služby 8.11.-7.12.2016103,938.12.20162016-12-29
460/2016Bagre s.r.o., Na hriadkach 25, BratislavaPD- výkony JCB-textilanka75,0018.12.20162016-12-29
462/2016Vaša Slovensko, Bratislavazáloha na stravné lístky 12/20161997,6321.12.20162016-12-29
463/2016ZEMPRAX spol. s.r.o., Ílova 7, Bratislavapráce s hydraulickou rukou-textilanka144,0015.12.20162016-12-29
464/2016Teplo GGE s.r.o., Robotnícka 2160, P.Bystricanájom za r.2016191,2019.12.20162016-12-29
465/2016BUČINA EKO, s.r.o., Ružová dolina 6, Bratislavadrvenie biomasy300,007.12.20162016-12-29
466/2016HYBEPO, s.r.o., Fazuľova 2, Bratislavarealizácia odborných prác, BOZP, školenia, inštruktáže560,0020.12.20162016-12-29
467/2016HYBEPO, s.r.o., Fazuľova 2, Bratislavaodborné činnosti OPP, jednorázovo450,0023.12.20162016-12-29
468/2016Hornbach Baumarkt SK spol. s r.o., Galvaniho 9, Bratislavacement-ZŠ I.Bukovčana 1-jedáleň7,7628.12.20162016-12-29
469/2016Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislavastravné lístky za 12/20160,0023.12.20162016-12-29
470/2016Metro Cash-Carry SR s r.o., Senecká cesta 1881, Ivánka pri Dunajistolové kalendáre8,0028.12.2016-2016-12-29
471/2016UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Dubnica nad Váhomservis M26 BL336MK178,2015.12.20162016-12-29
472/2016HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. Galvaniho 9, Bratislavacement-objekt textilanka77,6029.12.20162016-12-29
473/2016HYBEPO, s.r.o., Fazuľova 2, Bratislavavýkon odb.činností PZS 12/1658,0031.12.20162017-01-13
474/2016HYBEPO, s.r.o., Fazuľova 2, Bratislavaodborné práce BOZP a výkon AB technika, OPP 4.Q.2016275,0031.12.20162017-01-13